Razpis štipendij za redni študij kozmetike v š.l. 19/20

Visoka šola za storitve (VIST) razpisuje za redni študij kozmetike dve (2) štipendiji v višini dela šolnine za triletni študij.

Pogoji:

 • kandidat/ka izpolnjuje pogoje za redni študij
 • doseže v 3. in 4. letniku srednje šole najmanj prav dober uspeh
 • izkazuje veselje in nadarjenost za delo na področju kozmetike

Prošnje za podelitev štipendije morajo kandidati/tke oddati do 15.7.2019 na naslov:

Visoka šola za storitve
Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 51a
1000 Ljubljana

(s pripisom »štipendija«)

Vloga za podelitev štipendije mora vsebovati:

 • prošnjo za podelitev štipendije z utemeljitvijo (utemeljitev naj obsega največ 300 znakov)
 • esej z naslovom Moj pogled na sedanjost in bodočnost kozmetike ter moja vloga pri tem (1-2 strani A4 formata, pisava Arial 11)
 • kopijo spričevala 3. in 4. letnika srednje šole
 • kopijo maturitetnega spričevala (naknadno)

Roki:

 • 15. 7. 2019: predložitev vloge brez maturitetnega spričevala (po pošti ali osebno na sedežu šole)
 • 25. 7. 2019: predložitev maturitetnega spričevala (po pošti ali osebno na sedežu šole)
 • 5. 9. 2019: objava izbranih kandidatk/kandidatov na spletnih straneh VIST
 • 6. 9.-16. 9. 2019: podpis pogodb o štipendiranju

Izbor kandidatov/kandidatk:

Na osnovi pravočasno prispelih popolnih vlog bo posebna komisija izbrala 10 kandidatk/kandidatov, s katerimi bo opravila razgovor ter izbrala 2 kandidata/kandidatki za štipendiji.

Pri izbiri bo komisija upoštevala izkazane sposobnosti in nadarjenost za poklic, pri čemer bo upoštevala:

 • Uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (20%)
 • Ocene iz naravoslovnih predmetov v 3. in 4. letniku srednje šole (30%)
 • Uspeh pri maturi (20%)
 • Utemeljitev prošnje in esej (30%)
 • Pri končnem izboru obeh kandidatov/kandidatk bo komisija dodatno upoštevala še razgovor s kandidati/kandidatkami.

Opombe:

 • VIST si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata (npr. zaradi neizpolnjevanja kriterijev in drugih utemeljenih razlogov) ali pa podeli več manjših štipendij.
 • Vsi podatki bodo obravnavani v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
 • VIST si pridržuje pravico, da javno objavi imena, fotografije, kraj bivališča ter utemeljitve vloge in eseja (deloma ali v celoti) izbranih 10 kandidatov/kandidatk; oddaja vloge za štipendijo šteje kot soglašanje z objavo teh podatkov.
 • Pravice in obveznosti štipendistov/štipendistk bodo določeni v pogodbi in s posebnimi pravili, ki bodo sestavni del pogodbe.
 • V primeru, da izbrani kandidati ne podpišejo pogodbe pravočasno, lahko šola podeli štipendijo naslednjemu kandidatu/kandidatki po vrstnem redu izbora komisije.

Aktualno

Inštitut za kozmetiko

Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev kozmetike 1. in 2. st., dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Reference

Ukvarjamo se s številnimi zanimivimi tematikami s področja kože in vplivov nanjo, nege, pedikure, ličenja in maskiranja, velnesa ... Vabljeni k prebiranju naših znanstvenih objav, prispevkov v medijih ...

Več ...

Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se ukvarjamo z razvojem in raziskavami kože in vplivov nanjo. Izvajamo več raziskovalnih projektov, projekte za promocijo zdravja ter študentske projekte.

Več ...

Diplome

Prvi diplomanti so naš študij zaključili v l. 2010, leta 2016 smo obeležili 100. diplomo. Seznam vseh diplom programov kozmetika 1. in 2. st. najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za kozmetiko najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Aktualno

Sponzorji

Visoka šola za storitve

Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865 

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 51a
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si