Informativni dnevi

Kozmetika, 1. in 2. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Podologija, 1. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Lokacija informativnih dni: na daljavo. 

Fotografija, 1. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Vzporedne resničnosti, 1. st.: 20.6. ob 15h

Prijava

Obiščete nas lahko tudi na individualnem informativnem dnevu, na katerega se prijavite tu:

Prijava

Delni študij kozmetike - moduli za izpopolnjevanje

Moduli za izpopolnjevanje na visokošolskem nivoju 1. stopnje v okviru koncepta vseživljenjskega učenja so pomembna novost za vse, ki se želijo izpopolnjevati v javno veljavnih programih.

Moduli predstavljajo akreditirane dele visokošolskega študijskega programa Kozmetika, 1. st. skladno z Zakonom o visokem šolstvu (ZVŠ). Sestavljeni so iz predmetov enovitega triletnega študija tako, da tvorijo vsebinsko zaokrožene smiselne celote. Delni študijski program se zaključi s projektnim seminarjem.

Študent, ki opravi obveznosti posameznega modula, pridobi javno veljavno listino z navedenimi pridobljenimi znanji ter ustreznim številom kreditnih točk (ECTS), ne pridobi pa stopnje izobrazbe ali poklica. Pridobljene kreditne točke je možno zbirati oz. dopolnjevati s točkami iz drugih modulov ali programov in tako postopoma priti do potrebnega števila točk za priznavanje diplome (zato je ta oblika študija znana tudi kot delni študiji).

Moduli študijskega programa Kozmetika obsegajo 30 do 64 ECTS in so naslednji:

 • Aromaterapija (60 ECTS)
 • Manikura in pedikura (53 ECTS)
 • Vizažistične tehnike in maskerstvo (57 ECTS)
 • Refleksoterapija (30 ECTS)
 • Masažne tehnike (64 ECTS)

Delni študiji - moduli so namenjeni zlasti izpopolnjevanju zaposlenih na področju kozmetike, velnesa, fitnesa, ličenja, manikure, pedikure, masaže, maskerstva ter trženja kozmetičnih izdelkov, pripomočkov in naprav.

Predmetniki modulov

 

Aromaterapija

Predmet

letnik

ECTS

Higiena in varovanje zdravja

1.

7

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

1.

8

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

1.

6

Dermatovenerologija I

2.

7

Dermatovenerologija II

2.

7

Osnovne masažne tehnike in nega telesa

2.

10

Kemija eteričnih olj

3.

6

Aromaterapija

3.

9

Modul skupaj

60

Manikura in pedikura

Predmet

letnik

ECTS

Higiena in varovanje zdravja

1.

7

Mikrobiologija z epidemiologijo

1.

7

Dermatovenerologija I

2.

7

Dermatovenerologija II

2.

7

Kozmetologija I

2.

8

Pedikura in manikura I

2.

6

Pedikura II

3.

8

Manikura II

3. 3

Modul skupaj

 

53

Vizažistične tehnike in maskerstvo

Predmet

letnik

ECTS

Higiena in varovanje zdravja

1. 7

Dermatovenerologija I

2. 7

Dermatovenerologija II

2. 7

Kozmetologija I

2. 8

Vizažistične tehnike

3. 7

Zgodovina ličenja

3. 3

Modno in fotografsko ličenje

3. 9

Filmsko in gledališko ličenje

3. 9

Modul skupaj

 

57

Refleksoterapija

Predmet

letnik

ECTS

Higiena in varovanje zdravja

1.

7

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

1.

8

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

1.

6

Refleksologija

3.

9

Modul skupaj

 

30

MASAŽNE TEHNIKE

Predmet

letnik

ECTS

Higiena in varovanje zdravja

1.

7

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

1.

8

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

1.

6

Dermatovenerologija I

2.

7

Dermatovenerologija II

2.

7

Osnovne masažne tehnike in nega telesa

2.

10

Posebne masažne tehnike

3.

9

Limfna drenaža

3.

10

Modul skupaj

 

64

Pogoji za vpis

V delni študij se lahko vpiše vsakdo, ki opravlja dejavnost v stroki in je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,
 • končal izobraževanje na VI. ali VII. stopnji.

Prijave in vpisi

Če se želite vpisati na študij oz. vas študij zanima, izpolnite informativno prijavo. Z izpolnjeno informativno prijavo vas vodimo kot kandidata za vpis in vas bomo obveščali o vseh nadaljnih postopkih za vpis.

Vpisi potekajo v referatu Oddelka za kozmetiko (Gerbičeva 51a,  Lj.) od 1. 3. 2021 dalje do zapolnitve prostih mest.

Ob vpisu podpišete pogodbo, s čimer si rezervirate mesto, vpisani pa ste, ko dostavite vso zahtevano dokumentacijo: spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole*, potrdilo o maturi/poklicni maturi/zaključnem izpitu*, 2 sliki.  (*Priloga je ob prijavi neobvezna, predložiti jo je potrebno najkasneje do 15.9.2021.)

Začetek študija in izvedba

Izvajanje delnih študijev v modulih bo prilagojeno poteku izvajanja visokošolskega študija Kozmetika kot del tega programa. V primeru zadostnega interesa lahko izvedemo posamezni modul posebej in v krajšem času.

Šolnina

 

 1. letnik

2. letnik

3. letnik

vpisnina

skupaj

Aromaterapija

1.680 €

1.920 €

1.200 €

400 €

5.200 €

Manikura in pedikura

1.120 €

2.240 €

   880 €

400 €

4.640 €

Vizažistične tehnike in maskerstvo

   560 €

1.760 €

2.240 €

400 €

4.960 €

Refleksoterapija

1.680 €

 

   720 €

400 €

2.800 €

Masažne tehnike

1.680 €

1.920 €

1.520 €

400 €

5.520 €

Opombe: ECTS = kreditne točke v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. list RS, 124/2004); Cena za 1 ECTS točko modula je 80,00 EUR.

Plačilni pogoji:

 • vpisnina 400,00 EUR ob vpisu
 • ostalo plačilo se razporedi po letnikih, kot navedeno zgoraj
 • cena za morebitne dodatne predmete (ki niso del modula) po individualnem izboru je 90 EUR/ECTS

Na navedeni znesek šolnine priznavamo 100 EUR popusta na vpisnino za slušatelje vseh programov kozmetične šole Zavoda AI (www.zai.si).

Šolnina zajema:

 • vpisnino za celoten študij po programu,
 • izvedbo študijskega programa,
 • vse materiale pri vajah,
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD),
 • uporabo študijskih gradiv, objavljenih v spletni učilnici,
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih,
 • članstvo v CTK (Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani).

Aktualno

Inštitut za kozmetiko

Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev kozmetike 1. in 2. st., dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Reference

Ukvarjamo se s številnimi zanimivimi tematikami s področja kože in vplivov nanjo, nege, pedikure, ličenja in maskiranja, velnesa ... Vabljeni k prebiranju naših znanstvenih objav, prispevkov v medijih ...

Več ...

Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se ukvarjamo z razvojem in raziskavami kože in vplivov nanjo. Izvajamo več raziskovalnih projektov, projekte za promocijo zdravja ter študentske projekte.

Več ...

Diplome

Prvi diplomanti so naš študij zaključili v l. 2010, leta 2016 smo obeležili 100. diplomo. Seznam vseh diplom programov kozmetika 1. in 2. st. najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za kozmetiko najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sponzorji

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

BIC/SWIFT koda: BFKKSI22

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si