Informativni dnevi in vpisi

Kozmetika, 1. in 2. st., 12. 2. ob 12h in 17h, 13. 2. ob 10hTržaška 32 ali online

Prijava

Fotografija, 1. st., 12. 2. ob 12h in 17h, 13. 2. ob 10h, Litostrojska 44a ali online

Prijava

 vist informativna prijavaIzpolnite neobvezujočo informativno prijavo in si  zagotovite obveščanje o študiju in postopkih za vpis. 

 

Omogočamo tudi individualni informativni dan - na šoli ali na daljavo. Izvedi več

Oglejte si predstavitveni video o nas in naših študijih, ki ga je posnela Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) 
Ogled videa

Dodiplomski študij kozmetike

Dodiplomski študij pokriva širše področje kozmetike – od kozmetične nege, pedikure in manikure, velnesa, vključno z različnimi masažnimi tehnikami, aromaterapijo, refleksologijo, barvno terapijo, tehnikami limfne drenaže ipd., pa do ličenja in maskerstva, kozmetologije ter podjetništva v kozmetiki. S teh področij so mogoči tudi delni študiji – izpopolnjevanja v modulih

V prvem letniku je poudarek na temeljnih predmetih, v drugem na strokovnih predmetih na osnovnem visokošolskem nivoju, v tretjem na izbirnih predmetih, s katerimi študentje poglabljajo znanja in se lahko specializirajo na izbranih področjih, ter praksi in izdelavi diplomskega dela.

Po končanem študiju pridobite naziv Diplomirana kozmetičarka (VS)/Diplomirani kozmetik (VS) in pridobite 7. raven izobrazbe. Študij 1. stopnje traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk (ECTS).

 • Edini visokošolski študij kozmetike 1. st. v Sloveniji. 
 • Pokriva širše področje kozmetike in velnesa na dodiplomskem nivoju.
 • V njem pridobite daleč največ teoretičnega in praktičnega znanja pod vodstvom strokovnjakov z uporabo preko 500 kozmetičnih izdelkov in več deset različnih aparatur, ki so na voljo pri praktičnem usposabljanju na šoli.
 • Sodoben, mednarodno primerljiv, praktično usmerjen študij.
 • Velika izbirnost predmetov/področij.
 • Kakovost in širina študija omogoča diplomantom dobro zaposljivost; visoko so cenjeni tako doma kot v tujini.
 • Študij je mogoče nadaljevati na 2. stopnji do naziva magister/magistrica kozmetike.
 • Umestitev v SOK (7), EOK (6), EOVK (1. stopnja), več na povezavi.

Izvajanje študija

Izvajamo redni in izredni študij.  Predavanja potekajo s celotno skupino študentov, vaje pa se izvajajo v manjših skupinah. Izredni študij je organizacijsko in časovno prilagojen potrebam izredno vpisanih študentov. Prisotnost na vajah je obvezna.

Na šoli razpolagamo s 7 praktikumi za nego, masažo, pedikuro, manikuro, ličenje, analizo kože; 2 laboratorijema za kozmetologijo, aromaterapijo in mikrobiologijo, fotografskim studiom, računalniško učilnico ter predavalnicami različnih velikosti. 

Odlično smo opremljeni tako z aparaturami kot izdelki za nego obraza in telesa, pedikuro, manikuro, ličenje, za raziskovalno delo ter diagnostiko kože – študentom je na voljo preko 60 raznovrstnih aparatur ter preko 500 raznovrstnih profesionalnih kozmetičnih izdelkov različnih proizvajalcev. Med študijem tudi sami izdelate preko 30 kozmetičnih izdelkov, izolirate in analizirate eterična olja in absolute in se tako spoznate s sestavo, tehnološkimi oblikami in izdelavo v praksi.

Vsem našim študentom brezplačno dodelimo licence za Microsoft Office 365, s katerimi med drugim preko aplikacije MS Teams omogočamo delo na daljavo.

Znanja in veščine pridobivate s predavaji, projekti, seminarskimi nalogami, velikim številom praktičnih vaj* (npr. ca. 150 ur vaj iz kozmetične nege, ca. 100 ur iz pedikure in manikure, ca. 150 ur iz ličenja in maskiranja, ca. 160 ur iz masažnih tehnik...) ter vključevanjem v raziskovalno delo, kar je tako po številu ur, načinu dela in poglobljenosti neprimerljivo z višješolskim študijem, kjer se izvaja na šoli zelo malo vaj. Študentje imajo tudi možnost individualnega dela v praktikumih za utrjevanje znanja in priprave na izpite.

* odvisno od izbranih izbirnih predmetov

Kompetence diplomantov

S študijem se študent usposobi za kompetentno, visoko kakovostno, varno samostojno delo in delo v timih na vseh področjih kozmetike v širšem smislu, od kozmetične nege, pedikure, manikure, ličenja in maskiranja, do izdelave kozmetičnih izdelkov ter dodatnih, s kozmetiko povezanih in dopolnjujočih dejavnostih, kot so različne masažne tehnike, vključno z limfno drenažo, refleksoterapijo, aromaterapijo ipd. Na izbranih področjih znanja in usposobljenost študent posebej poglobi v okviru izbirnih predmetov, projektov in diplome, s čimer še poveča sposobnost opravljanja visoko zahtevnih del na teh področjih.

Diplomantova praktična usposobljenost in delo oz. delo v praksi temelji na dobrih sodobnih teoretičnih znanjih in razumevanju, razviti sposobnosti prenosa znanja v prakso, kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki ter sposobnosti samostojnega poglabljanja in usvajanja novih znanj. Podatke zna dokumentirati in predstaviti strokovni in laični javnosti. Pozna zakonodajo v zvezi z dejavnostjo in lansiranjem izdelkov na trg.

Zaposljivost

Naše diplomantke, pa tudi že študentke višjih letnikov, se s svojim znanjem uspešno uveljavljajo tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru na različnih področjih kozmetike in velnesa, za katera jih usposabljamo. Delajo v najuglednejših kozmetičnih salonih, dermatoloških in dermato-estetskih ambulantah, v velnes centrih, v svetu mode, gledališča in filma, pri proizvodnji in prodaji kozmetičnih preparatov/naprav, ustanavljajo in vodijo svoja podjetja, kozmetične salone in velnes centre, ukvarjajo se z raziskavami, razvojem in trženjem, prevzemajo vodstvena in vodilna mesta v večjih firmah; pomembno dopolnjujejo zdravstvene in druge time; so izumiteljice in inovatorke; rezultate svojega dela predstavljajo na domačih in mednarodnih, tudi svetovnih strokovnih in znanstvenih srečanjih ...

Nekateri delodajalci, ki zaposlujejo naše diplomantke ali absolventke:

Dermatološke in druge ambulante
Dermatologija Rogl&Fabjan; Klinika Božikov; Klinika Zorman; Estetika Nobilis; Estetika MedArt; Dermatologija Metka Adamič; Medved Višnjar estetska kirurgija; Estetika Ahčan; Medico dr. Sentočnik Ljubljana; Kalliste – klinika za ginekologijo, osteoporozo, in estetiko; Zdravstveni center Aristotel; Dermatološka klinika, Bolnica Golnik, Dermatologija Bartenjev, DermaCare Centar Zagreb…

Proizvajalci in distributerji
Oktal Pharma Slovenija, BB BIO.si (Biodroga), Ilirija, Iskra Medical, Afrodita, BIS, TICCOPI, Prokozmetika, ART-PE, Be AIKON, Estetic – HL Always Active; Prokozmetika, Bomax…

Kozmetični saloni, wellness, pedikerski in drugi centri
Sunny studio, Pedimed, Kozmetični salon Estela, Črna mačka, Holistični center Lotos, Kozmetični salon Dakina, Cosmetic Line, Kozmetika Lavanda, Kozmetični studio S, Quantum health, Natasha space ... (vsi Ljubljana), Studio Dermal (Trzin), Sanoped (Vodice), Barbeeleen (Grosuplje), Kozmetični studio Ten (Slovenj Gradec), Kozmetika Iris (Velenje), 4everYoung wellness & spa (Celje), Studio F (Celje), Sončni in lepotni studio Dotiki (Celje), Dotik (Nova Gorica), Pedicare, Talaso Strunjan, Rimske toplice, Terme Rogaška Slatina, RTV Slovenija ...

Šole in inštituti
Kozmetična šola Zavod AI, Visoka šola za storitve, Šolski center – višja šola NM, višja šola ERUDIO, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Celje, Murska Sobota, Izola.

Precej naših diplomantk se uspešno uveljavlja tudi v tujini (Avstrija, Velika Britanija, Italija, Kanada, ZDA, Švica, Hrvaška, BIH ...)

Predmetnik

1. letnik

1. semester

Predmet

ECTS

Informatika

3

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

8

Higiena s prehrano

7

Izbrana poglavja iz kemije I

6

Fizika z aparaturami in tehnikami

6

2. semester

Predmet

ECTS

Mikrobiologija z epidemiologijo

7

Strokovna literatura in terminologija

3

Izbrana poglavja iz kemije II

5

Kozmetična nega I

9

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

6

1. letnik skupaj: 60 ECTS

2. letnik

3. semester

Predmet

ECTS

Kozmetična regulativa, kakovost in testiranja I

4

Farmakognozija

7

Kozmetologija I

8

Dermatovenerologija I

6

Osnovne masažne tehnike

5

4. semester

Predmet

ECTS

Metode in tehnike komuniciranja

6

Dermatovenerologija II

7

Kozmetologija II

8

Kozmetična regulativa, kakovost in testiranja II

3

Pedikura in manikura I

6

2. letnik skupaj: 60 ECTS

3. letnik

5. in 6. semester

Predmet

ECTS

Farmakologija z osnovami  toksikologije

7

Izbirni predmeti

38

Praktično izobraževanje

7

Diploma

8

Izbirni predmeti

Predmet

ECTS

Kozmetična nega II

15

Limfna drenaža

7

Vizažistične tehnike

7

Zgodovina ličenja

3

Modno in fotografsko ličenje

9

Filmsko in gledališko ličenje

9

Refleksologija

9

Aromaterapija

9

Posebne masažne tehnike

9

Pedikura in manikura II

9

Osnove podjetništva 

8

Kemija eteričnih olj

6

Kozmetologija III

10

3. letnik skupaj: 60 ECTS

V 3. letniku študent izbere izbirne predmete tako, da skupaj z obveznimi predmeti, praktičnim izobraževanjem in diplomo zbere 60 kreditnih točk - ECTS. Šola si pridružuje pravico, da ne izvede izbirnega predmeta, za katerega ne bo zadostnega zanimanja študentov.

Pri izrednem študiju se zaradi prilagoditve potrebam izrednih študentov izvede v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih zmanjšan delež kontaktnih ur.

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

Za prehod iz 1. v 2. letnik

mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu 49 kreditnih točk oz. vse obveznosti in izpite iz predmetov: Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I, Higiena s prehrano, Izbrana poglavja iz kemije I, Mikrobiologija z epidemiologijo, Izbrana poglavja iz kemije II, Kozmetična nega I in Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II.

Za prehod iz 2. letnika v 3. letnik

mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika in obveznosti iz 2. letnika v obsegu 47 ECTS oz. vse obveznosti in izpite iz predmetov: Farmakognozija, Kozmetologija I, Kozmetologija II, Dermatovenerologija I, Dermatovenerologija II,  Osnovne masažne tehnike,  Pedikura in manikura I.

Izjemoma lahko študent iz opravičljivih razlogov napreduje v višji letnik tudi, če ne opravi vseh predpisanih obveznosti, če je izpolnil najmanj 47 ECTS tekočega letnika – o tem odloča študijska komisija na podlagi prošnje študenta.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je opravil vsaj študijske obveznosti letnika v obsegu 30 ECTS.

Priznavanja

Študentom lahko na podlagi vloge za priznavanje in ustreznih dokazil priznamo formalno in neformalno pridobljena znanja ter delovne izkušnje, in sicer je za priznavanje:

 • priznavanje izpitov, opravljenih na drugih visokošolskih ustanovah, potrebno predložiti učne načrte ter potrdilo o opravljenih izpitih iz predmetov, ki so predmet prošnje za priznavanje;  priznavanje je mogoče le, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let;
 • praktičnega izobraževanja potrebno predložiti dokazila o najmanj 2 letih ustreznih delovnih izkušenj ter avtoriziranih rezultatih tega dela.
 • predmetov oz. delov predmetov potrebno predložiti dokazila o neformalno pridobljenih znanjih in izkušnjah ter rezultatih dela.

O priznavanjih odloča študijska komisija na podlagi primerjave z dokazili izkazanih znanj in veščin ter vsebin, obsega in ciljev posameznega predmeta, na katerega se prošnja priznavanje nanaša.

Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program KOZMETIKA se lahko vpiše vsakdo, kdor je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Vpis je mogoč tudi s prehodom iz drugega sorodnega dodiplomskega programa.

Prehodi med programi

Študent lahko preide iz sorodnih programov na program Kozmetika v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ECTS. Pri prehodu se študentu priznajo kreditne točke ECTS pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno zaključil z izpitom na drugem višje ali visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem programu, če se le-ta v najmanj 80% po vsebini in obsegu ujema s vsebino in obsegom predmeta na šoli.

Po zaključku šolanja na višješolskem programu kozmetika (za naziv višji kozmetik/višja kozmetičarka) je možno nadaljevati študij na visokošolskem študiju kozmetike (za naziv diplomiran kozmetik/diplomirana kozmetičarka (VS)) s prehodom v 1. letnik visokošolskega študija. Več o primerjavi ter prehodu z višješolskega programa si preberite tukaj.

Prijave in postopek vpisa

Za študijsko leto 2020/21 v redni in izredni študij potekajo vpisi od 2.3.2020 dalje do zapolnitve prostih mest v referatu Oddelka za kozmetiko (Gerbičeva 51a,  Lj.).

Ob vpisu podpišete pogodbo, s čimer si rezervirate mesto, vpisani pa ste, ko dostavite vso zahtevano dokumentacijo:

 1. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika.
 1. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992, pošljejo diplomo kot dokazilo o končanem srednješolskem izobraževanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.

Za prehode iz drugih dodiplomskih študijev je potrebno priložiti še Potrdilo o opravljenih obveznostih na študiju, s katerega prehajate. Vsi pa morate ob vpisu priložiti 2 fotografiji. 

Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo mora predložiti najkasneje do 15. 9. 2020

Pogodbo in vpisni list vam lahko pošljemo tudi po pošti. V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali težav smo vam v referatu vedno na voljo za pomoč.

Pred vpisom se morate obvezno prijaviti prek 
eVŠ (pri tem vam lahko pomagamo) do zaključka posameznega prijavnega roka in nam do zaključka roka posredovati zahtevane dokumente.

Prijavni roki:

 1. prijavni rok: od 12.2.2020 do 1.3.2020
 2. prijavni rok: od 2.3.2020 do 21.6.2020
 3. prijavni rok: od 22.6.2020 do 30.8.2020
 4. prijavni rok: od 31.8.2020 do 30.9.2020

Če bodo po 4. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo omogočili naknadni vpis najpozneje do 30.10.2020 kandidatom, ki bodo prijavo eVŠ oddali do 30.9.2020 in jim bo naknadni vpis odobril pristojni organ VIST v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Če se želite vpisati na študij oz. vas študij zanima, izpolnite informativno prijavo. Z izpolnjeno informativno prijavo vas vodimo kot kandidata za vpis in vas bomo obveščali o vseh nadaljnjih postopkih za vpis.

Način prijave prek eVŠ

Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Prijavite se lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez njega.

Če se prijavljate: 
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

3) z AAI računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate.

Šolnina

Šolnina za š.l. 2020/21:

 • 3700,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu za vpis v marcu in aprilu 2020
 • 3800,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu za vpis od vključno maja 2020 dalje
 • 3950,00 v primeru plačila po obrokih; število obrokov in višina obroka je odvisna od meseca vpisa, in sicer:
  • Za vpise od marca do 30. junija lahko plačate vpisnino v dveh obrokih po 375 EUR in nato šolnino v 13-16 mesečnih obrokih po 200 do 246,2 EUR (odvisno od meseca vpisa, in sicer v toliko mesečnih obrokih, da je zadnji plačan avgusta 2020)
  • Za vpise od julija do 30. septembra: vpisnina v višini 750 EUR + 10 mesečnih obrokov po 320 EUR od novembra 2020 dalje

Na ceno šolnine priznavamo za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2020/21 posebni popust kandidatom, ki so predhodno zaključili izobraževanje na Zavodu AI (glejte spodaj).

Šolnina zajema:

 • vpisnino v letnik
 • izvedbo programa
 • vse materiale pri vajah
 • delovno obleko z logom šole (prvo leto)
 • licenco za Microsoft Office 365 (programi Excel, Word idr ter. Teams za delo na daljavo)
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD), v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih
 • članarino za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK)

Šolnina ne vsebuje stroškov za ekskurzije.

Na navedeni polni znesek šolnine (brez popusta) priznavamo še naslednje redne popuste:

 • 300 EUR za vpis v prvi letnik za maturante Zavoda AI
 • 100 EUR za vpis v prvi letnik za slušatelje Zavoda AI programov za NPK in diplomantov zavoda IZRAZ

*V primeru obročnega odplačevanja se ob vpisu plača celotno vpisnino (700 EUR), nadaljni obroki se ustrezno znižajo.

Nadaljevanja študija na magistrski stopnji

Študij je mogoče nadaljevati na magistrski stopnji (2. bolonjska stopnja) za naziv magister/magistrica kozmetike. Nacionalni svet za kakovost v visokem šolstvu je namreč decembra 2011 akreditiral magistrski študij, ki smo ga razvili in ga od jeseni 2012 izvajamo le na VIST. >>Več o magistrskem študiju kozmetike

Štipendije

V posameznem študijskem letu razpisujemo štipendije oz. druge oblike pomoči za nadarjene dijake oz. dijakinje vseh srednjih šol za študij kozmetike 1. stopnje. Razpisne pogoje objavljamo na spletni strani. O tem si lahko preberete več tukaj.

Aktualno

Inštitut za kozmetiko

Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev kozmetike 1. in 2. st., dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Reference

Ukvarjamo se s številnimi zanimivimi tematikami s področja kože in vplivov nanjo, nege, pedikure, ličenja in maskiranja, velnesa ... Vabljeni k prebiranju naših znanstvenih objav, prispevkov v medijih ...

Več ...

Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se ukvarjamo z razvojem in raziskavami kože in vplivov nanjo. Izvajamo več raziskovalnih projektov, projekte za promocijo zdravja ter študentske projekte.

Več ...

Diplome

Prvi diplomanti so naš študij zaključili v l. 2010, leta 2016 smo obeležili 100. diplomo. Seznam vseh diplom programov kozmetika 1. in 2. st. najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za kozmetiko najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sponzorji

Visoka šola za storitve

Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865 

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 51a
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si