Informativni dnevi

Kozmetika, 1. in 2. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Podologija, 1. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Lokacija informativnih dni: na daljavo. 

Fotografija, 1. st.: 20.6. ob 17h

Prijava

Vzporedne resničnosti, 1. st.: 20.6. ob 15h

Prijava

Obiščete nas lahko tudi na individualnem informativnem dnevu, na katerega se prijavite tu:

Prijava

Dodiplomski študij podologije

V študijskem letu 2021/22 smo začeli z izvajanjem nove visokošolske študijske smeri Podologija 1. st. v študiju Kozmetika 1. stopnje za pridobitev strokovnega naziva diplomiran podolog (VS) oz. diplomirana podologinja (VS). Za študij se odločajo tako pedikerke z dolgoletnimi izkušnjami, kot novinke na tem področju, s prakso na drugih področjih ali takoj po srednji šoli, iz Slovenije in tujine. Prve diplomirane podologinje pričakujemo že letos.

Podologija se s problematiko nog oz. stopal ukvarja celostno in je v svetu v velikem razmahu, to pa je prvi in edini študij podologije v Sloveniji in širši okolici in je tako edina možnost pridobitve znanj za celostno obravnavo stopal na sistematični način, in to na visokošolskem nivoju.

Za razvoj nove študijske smeri Podologija 1. st. smo se odločili zaradi izrazite potrebe po strokovnjakih s kompetencami za celovito obravnavo najzahtevnejših problematik stopal z združevanjem znanj, ki na osnovi dodatno poglobljenih splošnih medicinsko-naravoslovnih znanj (npr. anatomija, fiziologija, diabetologija) obsegajo analizo kože in nohtov na stopalih, kostno-mišičnih deformacij stopala, različne tehnike meritev stopal in stopalnih pritiskov ter s tem povezano izdelovanje in uporabo distančnikov, ortoz in vložkov, različne pedikerske obravnave problematik, kot so kurja očesa, otiščanci, ragade, deformirani in vraščeni nohti, ter podpora pri zdravljenju glivičnih okužb, luskavici, diabetični nogi in podobnih stanjih, fizioterapevtske vidike podpore pri obravnavi določenih kostno-mišičnih deformacij stopal idr. Širok nabor znanj in tehnik diagnosticiranja ter obravnav diplomiranim podologom in podologinjam omogoča zelo širok in specifičen izbor obravnav za določene najzahtevnejše problematike stopal. Potreba po tako usposobljenih kadrih se je izkazala tudi v okviru priprave predloga potrebnih kompetenc, ki smo ga pripravili za Ministrstvo za zdravje v okviru posebne strokovne skupaj s predstavniki UKC Ljubljana ter Medicinske in Zdravstvene fakultete UL, potrdili pa so ga določeni Razširjeni strokovni kolegiji pri Ministrstvu za zdravje. Storitve na tem področju diferencira glede na vrsto in stopnjo izobrazbe, pri čemer diplomiranim podologinjam in diplomiranim podologom zaradi znanj, ki jih daje študij podologije, podeljujejo največ pristojnosti za obravnave zahtevnih problematik stopal izven zdravniške obravnave.

V Sloveniji namreč trenutno obstajajo samo posamezna področja, ki se ukvarjajo s specifičnimi problematikami na stopalih. Ortoped je denimo zdravnik, ki se ukvarja z boleznimi in poškodbami kostnih struktur stopala, diabetolog je zdravnik, ki obravnava osebe s sladkorno boleznijo, dermatolog obravnava bolezenska in nekatera nebolezenska stanja nohtov in kože na stopalih, fizioterapevt se ukvarja z zdravljenjem bolezni in poškodb stopala in njihovimi posledicami s pomočjo fizikalnih metod, ortotik in protetik se ukvarja z vidikom ortotskih in protetičnih pomagal, ki preprečujejo, odpravljajo in izboljšujejo mišično skeletne funkcije stopala, pedikerji pa se ukvarjajo z obravnavo kože in nohtov na stopalih z namenom njihovega negovanja in ohranjanja dobrega stanja.

V tujini so tako v zadnjih dveh desetletjih opazili izredno pomanjkanje poklica, ki bi pokrival široko področje poznavanja stopal. Tako so se v tujini oblikovali medicinski, zdravstveni in ne-zdravstveni poklici, ki vključujejo najrazličnejše obravnave stopal. Nekateri se tako, denimo, ukvarjajo z operativnimi pristopi k sanaciji vraščenih nohtov, diabetičnih nog, hallux valgusi in podobno, nekateri so usmerjeni izključno v smer preučevanja biomehanike hoje in s tem povezanega izdelovanja distančnikov, ortoz, vložkov, čevljev in protetik, nekateri pa pokrivajo široka področja zahtevnih pedikerskih problematik. Za strokovnjake se tako pojavljajo tudi najrazličnejša poimenovanja kot so podolog, podiater, podoterapevt, podolog, podiatrist ipd.

Odgovor na te potrebe je naša nova študijska smer Podologija 1. st. za poklic diplomirana podologinja (VS) oz. diplomirani podolog (VS), ki smo jo razvijali več let na podlagi ugotovljenih potreb in tudi izkušenj, ki smo jih pridobili z izvajanjem študijskega programa Kozmetika 1. st. od l. 2008, katerega pomembni del je tudi področje pedikure. Tako so mnoge naše diplomantke postale odlične pedikerke, uvedba smeri Podologija 1. st. pa daje priložnost pridobiti dodatna znanja in kompetence in torej usposabljanje za kompleksnejše, bolj usmerjene in ciljne obravnave najzahtevnejših problematik stopal in kompetentno sodelovanje s strokovnjaki drugih profilov, ki se ukvarjajo z obravnavo stopal.

Študij je zasnovan kot smer v programu Kozmetika 1. st., ki ga izvajamo že od l. 2008, kar do neke mere omogoča prehajanje med smerema Kozmetika in Podologija oz. diplomiranje v obeh smereh z opravljanjem dodatnih predmetov druge smeri. Diplomantkam in absolventkam študija Kozmetika 1. st. pa omogoča pridobiti dodatni poklic z opravljanjem diferencialnih predmetov.

Po končanem študiju pridobite naziv Diplomirani podolog(VS) / Diplomirana podologinja(VS) in pridobite 7. raven izobrazbe. Študij 1. stopnje traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk (ECTS).

 • Edini visokošolski študij podologije 1. st. v Sloveniji. 
 • Usposablja za celostno obravnavo kompleksnih problematik nog.
 • Zapolnjuje vrzel med pedikuro in zdravstveno obravnavo nog.
 • Vključuje tehnike analiz in diagnosticiranja patologij kože in nohtov, kostno-mišičnih sprememb nog, tehnike meritev stopalnih pritiskov in s tem povezano uporabo in izdelavo distančnikov, enostavnih nožnih ortoz, pedikerske obravnave problematik ter fizioterapevtske vidike podpore pri obravnavi kostno-mišičnih deformacij. 
 • Sodoben, mednarodno primerljiv, praktično usmerjen študij.
 • Umestitev v SOK (7), EOK (6), EOVK (1. stopnja), več na povezavi.

Izvajanje študija

Izvajamo redni in izredni študij. Predavanja potekajo s celotno skupino študentov, vaje pa se izvajajo v manjših skupinah. Izredni študij je organizacijsko in časovno prilagojen potrebam izredno vpisanih študentov. Prisotnost na vajah je obvezna.

V prvem in deloma drugem letniku je poudarek na temeljnih predmetih, že v drugem, predvsem pa tretjem letniku pa na strokovnih predmetih na visokošolskem nivoju. V tretjem letniku poleg obveznih predmetov lahko izbirate tudi nekatere izbirne predmete, s katerimi dopolnjujete podološka znanja, obvezna pa je tudi praksa in izdelava diplomskega dela.

Delo poteka v dobro opremljenih praktikumih za pedikuro in podologijo, analizo kože, nohtov in stopalnih deformacij idr., laboratorijih za kozmetologijo in mikrobiologijo, računalniški učilnici in predavalnicah, del kliničnih vaj pa poteka tudi v zdravstvenih ustanovah. Razpolagamo pa tudi s praktikumi za kozmetično nego, masaže, ličenje ipd. (za smer Kozmetika). 
Opremljeni smo z aparaturami za analizo biomehanike hoje in stopalnih lokov, diagnostiko kože, diagnozo nekaterih bolezenskih stanj kože in nohtov, instrumenti in aparaturami za izvedbo osnovnih in zahtevnih pedikerskih in podoloških postopkov, materiali za izdelovanje distančnikov in osnovnih nožnih ortoz, ter pripomočki za izvajanje vaj za krepitev mišično-skeletnih struktur na nogah.

Vsem našim študentom brezplačno dodelimo licence za Microsoft Office 365, s katerimi med drugim preko aplikacije MS Teams omogočamo delo na daljavo.

Znanja in veščine pridobivate s predavanji, projekti, seminarskimi nalogami, velikim številom praktičnih vaj. Študentje se vključujejo tudi v raziskovalno delo, si ogledujejo in izvajajo vaje v realnih kliničnih praksah, se vključujejo v ekskurzije in kongrese, ter druga strokovna izobraževanja s področja podologije. Študentje imajo tudi možnost individualnega dela v praktikumih za utrjevanje znanja in priprave na izpite.

Kompetence diplomantov

S študijem se študent usposobi za kompetentno, visoko kakovostno, varno samostojno delo in delo v timih na vseh področjih podologije, od spa in osnovne pedikure, zahtevne in terapevtske pedikure nekaterih bolezenskih stanj, izdelovanja distančnikov in osnovnih ortoz za deformacije mišično-skeletnih struktur na stopalih, do podpornega izvajanja fizioterapevtskih vaj za ohranjanje zdravih stopal, izvajanja analize biomehanike stopal (npr. deformacije stopalnih lokov) in zanje izbira ustrezne obutve in vložka za čevlje, do diagnostičnih tehnik za analizo stanja kože na stopalih in nohtnih z namenom prepoznavanja bolezenskih in nebolezenskih stanj, ter uporabo aparatur za tretiranje tovrstnih stanj. Študent v zadnjem letniku združi celotno pridobljeno znanje, na podlagi katerega izvede samostojno, celostno, individualizirano obravnavo kompleksnih problematik stopala, s čemer zaokroži celotno pridobljeno znanje in poveča sposobnost opravljanja visoko zahtevnih del na področju podologije.

Diplomantova praktična usposobljenost in delo oz. delo v praksi temelji na dobrih sodobnih teoretičnih znanjih in razumevanju, razviti sposobnosti prenosa znanja v prakso, kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki ter sposobnosti samostojnega poglabljanja in usvajanja novih znanj. Podatke zna dokumentirati in predstaviti strokovni in laični javnosti. Pozna zakonodajo v zvezi z dejavnostjo in lansiranjem izdelkov na trg.

Zaposljivost

Diplomiran podolog (VS) lahko opravlja zahtevna pedikerska in podološka dela v pedikerskih oz. podoloških salonih, ter je ključen sodelavec v vseh zdravstvenih timih, ki vključujejo oskrbo nog (npr. diabetologija, ortopedija, ortotika in protetika, dermatologija in podobno).

Ker orjemo ledino slovenske podologije bodo v začetnih fazah izredno pomembne tudi samozaposlitve na tem področju!
Prednost vidimo predvsem v že obstoječih specializiranih pedikerskih salonih, ki bi svojo dejavnost radi razširili in dopolnili s širokim spektrom nabora podoloških obravnav.

Nekateri delodajalci, ki zaposlujejo naše diplomantke ali absolventke:

Dermatološke in druge ambulante
Dermatologija Rogl&Fabjan; Klinika Božikov; Klinika Zorman; Estetika Nobilis; Estetika MedArt; Dermatologija Metka Adamič; Medved Višnjar estetska kirurgija; Estetika Ahčan; Medico dr. Sentočnik Ljubljana; Kalliste – klinika za ginekologijo, osteoporozo, in estetiko; Zdravstveni center Aristotel; Dermatološka klinika, Bolnica Golnik, Dermatologija Bartenjev, DermaCare Centar Zagreb; Poliklinika dr. Jakić (Zagreb)...

Kozmetični saloni, wellness, pedikerski in drugi centri
Sunny studio, Pedimed, Kozmetični salon Estela, Črna mačka, Holistični center Lotos, Kozmetični salon Dakina, Cosmetic Line, Kozmetika Lavanda, Kozmetični studio S, Quantum health, Natasha space, Pedicare... (vsi Ljubljana), Studio Dermal (Trzin), Sanoped (Vodice), Barbeeleen (Grosuplje), Kozmetični studio Ten (Slovenj Gradec), Kozmetika Iris (Velenje), 4everYoung wellness & spa (Celje), Studio F (Celje), Sončni in lepotni studio Dotiki (Celje), Dotik (Nova Gorica), Talaso Strunjan, Rimske toplice, Terme Rogaška Slatina, RTV Slovenija ...

Šole in inštituti
Kozmetična šola Zavod AI, Visoka šola za storitve, Šolski center – višja šola NM, višja šola Erudio, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Celje, Murska Sobota, Izola.

Precej naših diplomantk se uspešno uveljavlja tudi v tujini (Avstrija, Velika Britanija, Italija, Kanada, ZDA, Švica, Hrvaška, BIH ...)

Predmetnik

 

1. letnik

1. semester

Predmet

ECTS

Informatika

3

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

8

Higiena in varovanje zdravja

7

Izbrana poglavja iz kemije I

6

Fizika z aparaturami in tehnikami

6

2. semester

Predmet

ECTS

Mikrobiologija z epidemiologijo

7

Strokovna literatura in terminologija

3

Izbrana poglavja iz kemije II

5

Pedikura v podologiji I

7

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II v podologiji

8

1. letnik skupaj: 60 ECTS

2. letnik

3. semester

Predmet

ECTS

Podologija I

7

Kozmetologija I v podologiji

10

Dermatovenerologija I

7

Osnove diabetologije

6

4. semester

Predmet

ECTS

Metode in tehnike komuniciranja

5

Dermatovenerologija II v podologiji

9

Kozmetična regulativa, kakovost in testiranja

5

Pedikura v podologiji II

11

2. letnik skupaj: 60 ECTS

3. letnik

5. in 6. semester

Predmet

ECTS

Farmakologija z osnovami  toksikologije

7

Podologija II

7

Pedikura v podologiji III

10

Podologija III

5

Praktično izobraževanje

7

Diploma

6

Izbirni predmeti

Predmet

ECTS

Limfna drenaža

7

Refleksologija

9

Osnove podjetništva 

8

Diagnostične metode in postopki v podologiji

3

Kemija eteričnih olj

6

3. letnik skupaj: 60 ECTS

 

V 3. letniku študent izbere izbirne predmete tako, da skupaj z obveznimi predmeti, praktičnim izobraževanjem in diplomo zbere 60 kreditnih točk - ECTS. Šola si pridružuje pravico, da ne izvede izbirnega predmeta, za katerega ne bo zadostnega zanimanja študentov.

Pri izrednem študiju se zaradi prilagoditve potrebam izrednih študentov izvede v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih zmanjšan delež kontaktnih ur.

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

Za prehod iz 1. v 2. letnik

mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu 48 kreditnih točk oz. vse obveznosti in izpite iz predmetov: Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I, Higiena in varovanje zdravja, Izbrana poglavja iz kemije I, Mikrobiologija z epidemiologijo, Izbrana poglavja iz kemije II, Pedikura v podologiji I,Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II.

Za prehod iz 2. letnika v 3. letnik

mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika in obveznosti iz 2. letnika v obsegu 50 ECTS oz. vse obveznosti in izpite iz predmetov: Kozmetologija I, Dermatovenerologija I, Dermatovenerologija z osnovami podopropedevtike, Osnove diabetologije, Pedikura v podologiji II, Podologija I.

Izjemoma lahko študent iz opravičljivih razlogov napreduje v višji letnik tudi, če ne opravi vseh predpisanih obveznosti, če je izpolnil najmanj 50 ECTS tekočega letnika – o tem odloča študijska komisija na podlagi prošnje študenta.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je opravil vsaj študijske obveznosti letnika v obsegu 30 ECTS.

Priznavanja

Študentom lahko na podlagi vloge za priznavanje in ustreznih dokazil priznamo formalno in neformalno pridobljena znanja ter delovne izkušnje, in sicer je za priznavanje:

 • priznavanje izpitov, opravljenih na drugih visokošolskih ustanovah, potrebno predložiti učne načrte ter potrdilo o opravljenih izpitih iz predmetov, ki so predmet prošnje za priznavanje;  priznavanje je mogoče le, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let;
 • praktičnega izobraževanja potrebno predložiti dokazila o najmanj 2 letih ustreznih delovnih izkušenj ter avtoriziranih rezultatih tega dela.
 • predmetov oz. delov predmetov potrebno predložiti dokazila o neformalno pridobljenih znanjih in izkušnjah ter rezultatih dela.

O priznavanjih odloča študijska komisija na podlagi primerjave z dokazili izkazanih znanj in veščin ter vsebin, obsega in ciljev posameznega predmeta, na katerega se prošnja priznavanje nanaša.

Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program KOZMETIKA - SMER PODOLOGIJA, 1.stopnje se lahko vpiše vsakdo, kdor je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Vpis je mogoč tudi s prehodom iz drugega sorodnega dodiplomskega programa.

Prehodi med programi

Študent lahko preide iz sorodnih programov na program Kozmetika 1. st., smer Podologija v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ECTS. Pri prehodu se študentu priznajo kreditne točke ECTS pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno zaključil z izpitom na drugem višje ali visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem programu, če se le-ta v najmanj 80% po vsebini in obsegu ujema s vsebino in obsegom predmeta na šoli.

Po zaključku šolanja na višješolskem programu kozmetika (za naziv višji kozmetik/višja kozmetičarka) je možno nadaljevati študij na visokošolskem študiju kozmetike (za naziv diplomiran podolog/diplomirana podologinja (VS)) s prehodom v 1. letnik visokošolskega študija s priznavanjem delov nekaterih predmetov in v nekaterih primerih posameznih predmetov iz višješolskega študija.

Vpis za diplomante in študente študija Kozmetika 1. st.

Diplomanti in študentje študija Kozmetika 1. stopnje (smer Kozmetika) na VIST v študiju podologije opravljajo le nekaj dodatnih vsebin v splošnih predmetih in nekaterih strokovnih predmetih ter specifične predmete za smer Podologija, prakso in pripraviti diplomo. Če nimajo opravljenih izbirnih predmetov, ki so skupni smerema Kozmetika in Podologija, opravijo še izbirne predmete v potrebnem obsegu (številu ECTS). Podrobnosti so navedene v tabeli:

 

Prijave in postopek vpisa

Za študijsko leto 2024/25 v redni in izredni študij potekajo vpisi od 4. 3. 2024 dalje do zapolnitve prostih mest v referatu Oddelka za kozmetiko (Gerbičeva 53,  Lj.). Z zgodnjim vpisom si zagotovite nižjo ceno šolnine ali možnost plačila na večje število manjših obrokov.

Ob vpisu podpišete pogodbo, s čimer si rezervirate mesto, vpisani pa ste, ko dostavite vso zahtevano dokumentacijo:

 1. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika.
 1. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992, pošljejo diplomo kot dokazilo o končanem srednješolskem izobraževanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.

Za prehode iz drugih dodiplomskih študijev je potrebno priložiti še Potrdilo o opravljenih obveznostih na študiju, s katerega prehajate. Vsi pa morate ob vpisu priložiti 2 fotografiji. 

Priloga je ob prijavi neobvezna, kandidat pa jo mora predložiti najkasneje do 16. 9. 2024

Pogodbo in vpisni list vam lahko pošljemo tudi po pošti. V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali težav smo vam v referatu vedno na voljo za pomoč.

Pred vpisom se morate obvezno prijaviti prek 
eVŠ (pri tem vam lahko pomagamo) do zaključka posameznega prijavnega roka in nam do zaključka roka posredovati zahtevane dokumente.

Prijavni roki:

 1. prijavni rok: od 20. 2. 2024 do 29. 2. 2024
 2. prijavni rok: od 1. 3. 2024 do 21. 6. 2024
 3. prijavni rok: od 22. 6. 2024 do 30. 8. 2024
 4. prijavni rok: od 31. 8. 2024 do 30. 9. 2024

Če bodo po 4. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo omogočili naknadni vpis najpozneje do 30. 10. 2024 kandidatom, ki bodo prijavo eVŠ oddali do 30. 9. 2024 in jim bo naknadni vpis odobril pristojni organ VIST v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Če se želite vpisati na študij oz. vas študij zanima, izpolnite informativno prijavo. Z izpolnjeno informativno prijavo vas vodimo kot kandidata za vpis in vas bomo obveščali o vseh nadaljnjih postopkih za vpis.

Način prijave prek eVŠ

Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Prijavite se lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez njega.

Če se prijavljate: 
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

3) z AAI računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate.

Šolnina

Šolnina za š.l. 2024/25:

 • 4100,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu za vpis v marcu in aprilu 2024
 • 4200,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu za vpis od vključno maja 2024 dalje
 • 4400,00 v primeru plačila po obrokih; število obrokov in višina obroka je odvisna od meseca vpisa, in sicer:
  • Za vpise od marca do 30. junija lahko plačate v do 18 obrokih, in sicer vpisnino v dveh obrokih po 400,00 EUR in nato šolnino v 13-16 mesečnih obrokih po 225,00 do 276,92 EUR (odvisno od meseca vpisa, in sicer v toliko mesečnih obrokih, da je zadnji plačan avgusta 2025)
  • Za vpise od julija do 30. septembra: vpisnina v višini 800,00 EUR + 10 mesečnih obrokov po 360,00 EUR od novembra 2024 dalje

Na ceno šolnine priznavamo za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2024/25 posebni popust kandidatom, ki so predhodno zaključili izobraževanje na Zavodu AI (glejte spodaj).

Za kandidate izven EU in držav nekdanje Jugoslavije se zaračunajo stroški priznavanja predhodne izobrazbe v višini 500 EUR, kar skupaj s šolnino plačajo v enkratnem znesku ob podpisu pogodbe.

Šolnina za diplomantke in absolventke študija Kozmetika 1. st. VIST:

 1. letnik: v enkratnem znesku 1100,00 EUR (marec, april) oz. 1150,00 EUR (april-sept.); 1200,00 EUR na obroke (600,00 EUR + 3x200,00 EUR)
 2. letnik: 3100,00 EUR na obroke, popust pri plačilu v enkratnem znesku
 3. letnik: 2900,00 - 3980,00 EUR (odvisno od že opravljenih izbirnih predmetov) na obroke, popust pri plačilu v enkratnem znesku

Opombe:

 • Cene veljajo za diplomantke VIST – diplomirane kozmetičarke (VS) ter absolventke študija Kozmetika 1. st. z opravljenimi vsemi izpiti, vključno s predmetom Pedikura in manikura II.
 • V primeru v študiju Kozmetika 1. st. (smer Kozmetika) opravljenih izbirnih predmetov, ki so skupni s smerjo Podologija, se le-ti upoštevajo v smeri Podologija, kar se lahko upošteva pri šolnini. 

Šolnina zajema:

 • vpisnino v letnik
 • izvedbo programa
 • vse materiale pri vajah
 • delovno obleko z logom šole (prvo leto)
 • licenco za Microsoft Office 365 (programi Excel, Word idr ter. Teams za delo na daljavo)
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD), v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih
 • članarino za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK)

Šolnina ne vsebuje stroškov za ekskurzije.

Na navedeni polni znesek šolnine (brez popusta) priznavamo še naslednje redne popuste:

 • 300 EUR za vpis v prvi letnik za maturante Zavoda AI
 • 100 EUR za vpis v prvi letnik za slušatelje Zavoda AI programov za NPK

*V primeru obročnega odplačevanja se ob vpisu plača celotno vpisnino (800,00 EUR), nadaljni obroki se ustrezno znižajo.

Nadaljevanja študija na magistrski stopnji

Študij je, z opravljanjem nekaj diferencialnih izpitov oz. predmetov, mogoče nadaljevati na magistrski stopnji (2. bolonjska stopnja) za naziv magister/magistrica kozmetike, ki ga izvajamo le na VIST, . >>Več o magistrskem študiju kozmetike

 

Sponzorji

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

BIC/SWIFT koda: BFKKSI22

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si