Prijava na individualni informativni dan za študij vzporednih resničnosti

Pridružite se nam na individualnem informativnem dnevuProsimo, da se za udeležbo prijavite spodaj.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


XR1O študiju

V sodobnem svetu, kjer se tehnologija in kreativnost združujeta v nepredstavljive možnosti, nova študijska smer Vzporedne resničnosti (XR) naslavlja aktualne potrebe družbe. Inovativni študijski program je zasnovan na presečišču računalniških iger, videa in fotografije ter hitro razvijajočih se področij umetne inteligence ter virtualne (VR), obogatene (AR) in mešane (MR) resničnosti. Bodočim diplomantom nudi edinstveno priložnost, da se usposobijo za ustvarjalce digitalnih svetov in postanejo pionirji v tej hitro rastoči industriji prihodnosti.


Študijska smer Vzporedne resničnosti (XR) združuje teoretično znanje in praktične veščine, ki so potrebne za uspeh v sodobni digitalni dobi.


Program pokriva področja, kot so 3D modeliranje, 3D animacija in programiranje v virtualnih okoljih (od igričarstva do digitalne umetnosti), hkrati pa ohranja trdno osnovo v fotografiji. Študenti se bodo naučili ustvarjati prepričljive potopitvene izkušnje v VR, AR in MR, ob tem pa bodo razvili tehnične spretnosti in kritično mišljenje. 

 


xr apple

Zakaj se odločiti za študij Vzporedne resničnosti?

Delo z vrhunskimi mentorji: Delo v manjših skupinah, študentom omogoča pristen stik z mentorji in predavatelji ter takojšnje praktično preizkušanje naučenega. V ustvarjalnem okolju vas vodijo izkušeni in priznani profesionalci, ki vam na podlagi strokovnosti in znanj odpirajo vrata v svet po študiju.
Sodobno in relevantno učno okolje: Program ponuja priložnost za delo z najnovejšimi tehnologijami in orodji, ki so ključni dejavnik v razvoju industrije vzporednih resničnosti (XR).
Interdisciplinarnost: Povezuje več področij, od umetnosti in tehnologije do psihologije in marketinga, in kot tak študentom omogoča celovit razvoj.
Priprava na prihodnost: Študij je usmerjen v prihodnost, saj pokriva področja, ki bodo v naslednjih letih ključnega pomena v najrazličnejših industrijah. 

 

 


 robotUsposobi se za poklice prihodnosti

Diplomanti bodo postali strokovnjaki za uporabo vodilnih tehnoloških orodij, kot so Unity in Unreal Engine, s katerimi bodo razvijali aplikacije in doživetja za XR.
Gaming industrija: Oblikovanje iger in virtualnih dogodivščin z uporabo naprav, kot so Oculus Rift, PlayStation VR in Microsoft HoloLens, ki omogočajo kreacijo potopitvenih virtualnih svetov.
Oglaševanje: Ustvarjanje revolucionarne kampanje z AR tehnologijami, uporabljajoč platforme, kot sta ARKit za iOS in ARCore za Android, ki potrošnikom omogočajo interakcijo z izdelki na popolnoma nov način.
Arhitektura in nepremičnine: Kreiranje VR virtualnih ogledov in modeliranje prihodnjih objektov z orodji, kot je Autodesk Revit in SketchUp VR.
Zdravstvo: Kreiranje vizualnih aplikacij za virtualno usposabljanje zdravstvenega osebja, virtualno terapijo in rehabilitacijo, pri čemer bodo v zdravstvu uporabljali VR za simulacijo medicinskih scenarijev.
Izobraževanje: Razvoj XR okolij in aplikacij za izobraževalne programe, ki bodo s pomočjo VR in AR omogočali študentom in učencem, da se potopijo v zgodovinske, geografske in znanstvene koncepte.
Industrija: Razvoj XR in AR aplikacij za izboljšanje proizvodnih procesov, vzdrževanja in usposabljanja delavcev s prikazovanjem pomembnih informacij neposredno v njihovem vidnem polju.
Umetnost: Ustvarjanje umetniških del v digitalnem prostoru, vključno s 3D-modeliranjem in animacijo. 

Ustvarjanje prihodnosti digitalnih izkušenj

Z vpisom na študij "Vzporedne resničnosti" boste postali del skupine, ki bo oblikovala prihodnost digitalnih izkušenj. S pridobljenim znanjem in veščinami boste ne samo priča, temveč aktivni ustvarjalec prihodnosti, kjer so meje med realnim in virtualnim čedalje bolj zabrisane.
Z edinstvenim in celovitim pristopom k izobraževanju študij "Vzporedne resničnosti" pomeni odlično izbiro za vse, ki želijo biti na čelu nove tehnološke revolucije.

  


Več informacij o predmetniku in šolnini

Izvajanje študija

Izvajamo redni in izredni študij. Predavanja potekajo s celotno skupino študentov, vaje pa se izvajajo v manjših skupinah. Izredni študij je organizacijsko in časovno prilagojen potrebam izredno vpisanih študentov. Prisotnost na vajah je obvezna, na predavanjih pa ne.
Pri nas se skušamo čim bolj približati študentom in njihovim potrebam, posameznike obravnavamo individualno. Zaradi odprtosti in povezanosti Oddelka za fotografijo z zunanjim svetom se študenti hitro znajdejo tudi zunaj zidov šole, v profesionalnem in družabnem življenju ter lažje sklepajo nova profesionalno zaznamovana prijateljstva.

Predmetnik

1. letnik
I. Semester
Predmet ECTS
Snovanje vizualnih medijev 8
Tehnične osnove vizualnih medijev 8
Teorija fotografije I 4
Zgodbotvorjenje I 3
Prompt inženiring I 3
Osnove vzporednih resničnosti 4
Σ I. SEMESTER 30
II. Semester
Predmet ECTS
Osvetljevalne tehnike 4
Etika in pravo v vizualnih medijih 4
Portfolio I 4
Zgodbotvorjenje II 4
3D modeliranje in animacija I 6
Programska orodja za kreiranje vzpored. resnič. I 5
Prompt inženiring II 3
Σ II. SEMESTER 30
Σ I. LETNIK 60
2. letnik
III. Semester
Predmet ECTS
Avtorska fotografija 6
Vizualne komunikacije in oblikovanje  4
Zgodbotvorjenje III 3
Sintografija 3
Prompt inženiring III 3
3D modeliranje in animacija II 5
Programska orodja za kreiranje vzpored. resnič. II 6
Σ III. SEMESTER 30
IV. Semester
Predmet ECTS
Video film in novi mediji I 4
Konceptualizacija prostora  4
Zgodbotvorjenje IV 3
Oblikovalsko razmišljanje 3
Prompt inženiring IV 3
Metaverzum 3
3D modeliranje in animacija III 5
Programska orodja za kreiranje vzpored. resnič. III 5
Σ IV. SEMESTER 30
Σ II. LETNIK 60
3. letnik
V. Semester
Predmet ECTS
Atelje vzporednih resničnosti 11
Video, film in novi mediji II 8
Razvoj kritičnega mišljenja 5
Izbirni predmeti  6
Σ V. SEMESTER 30
VI. Semester
Predmet ECTS
Portfolio II 3
Izbirni predmeti 12
Diploma 7
Praktično izobraževanje 8
Σ VI. SEMESTER 30
Σ III. LETNIK 60
Izbirni predmeti
Predmet ECTS
Montaža 3
Foto-video produkcija 3
Osnove podjetništa 8
Tehnologija Blockchain 4
Razvoj mobilnih aplikacija 4
Digitalna umetnost 5
Umetna inteligenca 5
Σ IZBIRNI PREDMETI 32

Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program FOTOGRAFIJA, smer VZPOREDNE RESNIČNOSTI se lahko vpiše vsakdo, kdor je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

V primeru večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, tako da bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi do 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (do 2 x 20 % točk) do 40 % točk.

Predvideno število vpisnih mest v 1. letnik rednega študija je 45, prav tako razpisujemo 45 vpisnih mest za izredni študij.

Prehodi med programi

Študent lahko preide iz sorodnih programov na program Fotografija 1. st., smer Vzporedne resničnosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ECTS. Pri prehodu se študentu priznajo kreditne točke ECTS pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno zaključil z izpitom na drugem višje ali visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem programu, če se le-ta v najmanj 80% po vsebini in obsegu ujema z vsebino in obsegom predmeta na šoli.
 

Vpis za diplomante in študente študija Fotografija 1. st.

Diplomanti in študentje študija Fotografija 1. stopnje (smer Fotografija) na VIST v študiju Vzporednih resničnosti opravljajo le nekaj dodatnih vsebin v nekaterih strokovnih predmetih (1 ECTS pri EPVM) ter specifične predmete za smer Vzporedne resničnosti (v obsegu 70 ECTS), prakso in pripravijo diplomo. Opraviti morajo še obvezni izbirni predmet Atelje vzporednih resničnosti, in če s tem in že opravljenimi izbirnimi predmeti, ki so skupni smerema Fotografija in Vzporedne resničnosti, ne zberejo vsaj 16 ECTS, opravijo še dodatne izbirne predmete v potrebnem obsegu (številu ECTS). Podrobnosti so navedene v tabeli:

 

Opomba: Tabela se nanaša tako na študente, ki so študirali po prejšnjem programu Fotografija 1. st. in te, ki so oz. še študirajo po trenutnem, prenovljenem programu Fotografija 1. st., pri čemer morajo tisti po prejšnjem dodatno obiskovati še predmet 3. letnika: Video, film in novi mediji II (8 ECTS) ter predmet Razvoj kritičnega mišljenja (5 ECTS), v kolikor ga še niso.

Prijave in vpisi

Vpišete se lahko od 4. 3. 2024 dalje, preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po telefonu vsak delovnik od 8. do 15. ure. Z zgodnjim vpisom si zagotovite nižjo ceno šolnine ali možnost plačila na več obrokov.

Vpišete se s podpisom pogodbe o vpisu, predložitvijo vašega življenjepisa ter prijavo preko portala eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/) v naslednjih prijavnih rokih:

 1. prijavni rok: od 20. 2. 2024 do 29. 2. 2024
 2. prijavni rok: od 1. 3. 2024 do 21. 6. 2024
 3. prijavni rok: od 22. 6. 2024 do 30. 8. 2024
 4. prijavni rok: od 31. 8. 2024 do 30. 9. 2024

Če bodo po 4. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo omogočili naknadni vpis najpozneje do 30. 10. 2024 kandidatom, ki bodo prijavo eVŠ oddali do 30. 9. 2024 in jim bo naknadni vpis odobril pristojni organ VIST v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Šolnina za smer Vzporedne resničnosti

Šolnina za študijsko leto 2024/25 z vključeno vpisnino za 1. letnik za redni in izredni študij:

Za vpis od maja do 30. septembra:

 • 4300,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu
 • 4500,00 EUR v primeru plačila po obrokih; število obrokov in višina obroka je odvisna od meseca vpisa, in sicer:
   • Za vpise od maja do 30. junija lahko plačate lahko plačate vpisnino v dveh obrokih po 400,00 EUR in nato šolnino v 13 ali 14 mesečnih obrokih po 284,62 EUR oz. 264,29 EUR (odvisno od meseca vpisa, in sicer v toliko mesečnih obrokih, da je zadnji plačan avgusta 2025)
   • Za vpise od julija do 30. septembra: vpisnina v višini 800,00 EUR + 10 mesečnih obrokov po 370,00 EUR od novembra 2024 dalje.

Za kandidate izven EU in držav nekdanje Jugoslavije se zaračunajo stroški priznavanja predhodne izobrazbe v višini 500 EUR, kar skupaj s šolnino plačajo v enkratnem znesku ob podpisu pogodbe.

Šolnina za diplomante in absolvente študija Fotografija 1. st. VIST:

 1. letnik: v enkratnem znesku 1150,00EUR (maj-sept.); 1200,00EUR na obroke (600,00 EUR + 3x200,00 EUR)
 2. letnik: 3100,00 EUR na obroke, 2950,00 EUR v enkratnem znesku
 3. letnik: 3100,00 - 4000,00 EUR (odvisno od že opravljenih izbirnih predmetov)na obroke, popust pri plačilu v enkratnem znesku

Opombe:

 • Cene veljajo za diplomante/-ke VIST – diplomirane fotografe/-inje (VS) ter absolvente /-ke študija Fotografija 1. st. z opravljenimi vsemi izpiti.
 • V primeru v študiju Fotografija 1. st. (smer Fotografija) opravljenih izbirnih predmetov, ki so skupni s smerjo Vzporedne resničnosti, se le-ti upoštevajo v smeri Vzporedne resničnosti, kar se lahko upošteva pri šolnini.
 • V primeru vpisa do 30. 6. 2024 na smer Vzporedne resničnosti nudimo absolventom in diplomantom fotografije na VIST 15 % popusta pri plačilu šolnine.

Šolnina zajema:

 • vpisnino v letnik,
 • izvedbo programa,
 • osnovne materiale pri vajah,
 • uporabo fotografske in XR opreme VIST in delo v studiu za študijske namene najem modelov in vizažistov za potrebe pouka,
 • licenco za Microsoft Office 365 (programi Excel, Word idr ter. MS Teams za delo na daljavo)
 • stroške priprave zaključne razstave ob koncu 3. letnika,
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD),
 • uporabo študijskih gradiv, objavljenih v e-učilnici v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • članarino za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK),
 • članarino za Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK),
 • dostop do interne knjižnice,
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih.

Šolnina ne vsebuje stroškov potrošnega materiala za delo študentov izven pouka in stroškov za ekskurzije. Navedene cene veljajo za študijsko leto 2024/2025 in se lahko letno spreminjajo.

Aktualno

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

BIC/SWIFT koda: BFKKSI22

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si