Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se Oddelek za kozmetiko ukvarja z razvojem in raziskavami na področju kozmetike oz. kozmetične nege v Sloveniji, z razvito raziskovalno dejavnostjo v okviru VIST Inštituta za kozmetiko. Vpisani smo v razvid raziskovalnih organizacij pri ARRS. (Poglej zapis v bazi SICRIS)

Koncesionirani smo za izvajanje raziskav v okviru programa Prehrana in javno zdravje. (Poglej zapis v bazi SICRIS)

V raziskovalne procese so vključeni tudi študenti naših študijskih programov. Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa. Tako tako lahko spremljamo stanje kože ter vpliv določenih faktorjev iz okolja nanjo, meritve pa so med drugim prilagojene za spremljanje učinkov nege in izdelkov. Imamo tudi opremo in znanje za ustrezno fotodokumentiranje učinkov, za zahtevnejšo fotodokumentiranje imamo na voljo tudi fotografski studio. Razpoložljiva oprema je posebej uporabna za ugotavljanje učinkov kozmetičnih izdelkov in postopkov na stanje kože.

Raziskave za zunanje naročnike

V okviru Inštituta za kozmetiko izvajamo raziskave za ugotavljanje učinkov kozmetičnih izdelkov, aparatur, postopkov in hranil na stanje kože za zunanje naročnike.  

Raziskovalno-razvojni in drugi projekti 

 

Raziskava NutriFem: Izzivi pri doseganju ustreznega prehranskega statusa žensk v rodni dobi (L3-50125)

Cilj projekta je raziskati prehranske navade in preskrbljenost žensk v rodni dobi, zagotoviti epidemiološke podatke o vnosu ključnih hranil, in raziskati povezave z različnimi kazalniki zdravstvenega stanja. S presečno raziskavo z reprezentativnim pristopom vzorčenja ovrednotili prehranske prakse in drugačne načine prehranjevanja pri vsejedih ženskah, ki ne sledijo nobeni posebni dieti, ženskah, ki sledijo vegetarijanski dieti in ženskah, ki sledijo veganski dieti. Prav tako bomo podrobno ocenili prakse dopolnjevanja s prehranskimi dopolnili. Rezultati bodo dali vpogled v prehranski status pri splošni skupini žensk v rodni dobi in nam omogočili prepoznavanje povezav med prehranjevalnim vedenjem s prehranskim in zdravstvenim statusom. S tem pristopom bomo lahko identificirali potencialno tveganje za pomanjkanje hranil pri preučevani populacijski skupini.

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta), VIST - Fakulteta za aplikativne vede, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS); Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Vodja projekta: izr. prof. dr. Katja Žmitek

Trajanje projekta: 1.10.2023 - 30.9.2026

Program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 2023-2025

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo je program, ki ga na VIST izvajamo ob podpori Ministrstva za zdravje RS, partner v programu je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Program izvajamo  v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2023-25 in gre za nadaljevanje istoimenskega projekta, ki smo ga ob podpori Ministrstva za zdravje izvajali že vsa leta od vključno l. 2015 dalje. V okviru programa na različne načine opozarjamo mlade, naj se ne izpostavljajo soncu prekomerno oz. naj se primerno zaščitijo pred soncem in naj ne obiskujejo solarijev, da preprečijo pospešeno staranje kože in ohranjajo zdravje. (Več o programu)

Raziskava vpliva prehranskih dopolnil za izboljšanje gostote in kvalitete las

Obsežna dvojno-slepa placebo kontrolirana trismerna raziskava VIST TO-HAIR je namenjena ugotavljanju vpliva 6-mesečno uživanje prehranskih dopolnil (sirupov) s kolagenom in MSM ali rastlinskimi izvlečki na izboljšanje stanja gostote in kvalitete las v primerjavi s proizvodom brez teh učinkovin (placebo).

Raziskava vpliva prehranskih dopolnil za zmanjšanje občutljivosti kože na sonce

Cilj obsežne dvojno-slepe placebo kontrolirane raziskave VIST TO-UV je preveriti ali 8-tedensko uživanje sirupa, ki vsebuje kombinacijo antioksidantov in sicer ekstrakta rdeče pomaranče, ekstrakta tropske praprotnice (Polypodium leucotomos) ter vitamine A, D, E in C zmanjša občutljivost in rdečino po izpostavljanju UV svetlobi tj. dvigne minimalno eritemsko dozo.

Raziskava učinkov prehranskih dopolnil s kolagenom ter kolagenom in hialuronsko kislino na kožo in kožne priveske

Za s prehranskimi dopolnili mednarodno uveljavljeno slovensko podjetje TOSLA d.o.o. izvajamo obsežno raziskavo učinkov izdelkov s kolagenom ter kolagenom in hialuronsko kislino na kožo in kožne priveske. Študija je trismerna, da bi bili rezultati popolnoma objektivni, pa je randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana. Vključenih je 90 prostovoljk, izvajamo pa jo z našo najsodobnejšo raziskovalno opremo. Raziskava je vključevala tudi senzorično testiranje okusov različnih formulacij. Prostovoljke so izrazito preferirale formulacijo, pripravljeno po Toslini tehnologiji za maskiranje okusa. Tosla je dobavitelj svojih formulacij številnim podjetjem po svetu, končnih izdelkov pa sama ne trži.

Raziskava vplivov prehranskih načinov na stanje kože in sestave telesa

Raziskava je namenjena ugotavljanju razlik v stanju kože ter sestavi telesa med ženskami z različnimi načini prehranjevanja tj. takimi, ki uživajo mešano prehrano, vegetarijankami in vegankami.  V ta namen spremljamo različne parametre kože, kot so gostota in debelina dermisa, elastičnost in vlažnost kože, ter barierno funkcijo kože. S pomočjo bioelektrične impedančne spektroskopije merimo tudi telesno sestavo – delež mišične mase in maščobe.

Raziskava učinkovitosti naprave Swift za odpravo plantarnih bradavic

Raziskava je namenjena ugotavljanju učinkovitosti naprave Swift, ki za svoje delovanje izkorišča učinke mikrovalov, pri trdovratnih plantarnih bradavicah. Pogoj za sodelovanje v raziskavi je namreč, da imajo na stopalih vsaj eno bradavico že najmanj eno leto in je bila neuspešno obravnavana vsaj enim pristopom (kisline, krioterapija, LASER ipd.). Naprava je že več let v uporabi v Veliki Britaniji in nekaterih drugih razvitih državah, raziskava pa je namenjena tudi vstopu na trge celinske Evrope ter je del priprav na njeno uvedbo v študij podologije.

Raziskovalni program Prehrana in javno zdravje (P3-0395)

Vključeni smo v javni raziskovalni program "Prehrana in javno zdravje", ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Program vodi Inštitut za nutricionistiko, partnerji pa so poleg VIST še Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), UL Biotehniška fakulteta, Univerzitetni klinični center Ljubljana. (Poglej zapis v bazi SICRIS

Delovna skupina za pedikuro (DSP)

S podporo MZ RS vodimo delovno skupino za vključitev pedikure v zdravstveni sistem oskrbe diabetikov. >>več

 

Pretekli projekti

 

Program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 2019-2022

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo je program, ki smo ga na VIST izvajali ob podpori Ministrstva za zdravje RS, partner v programu je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), nadaljuje pa se tudi v obdobju 2023-2025. Program smo izvajali v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2019-22 in gre za nadaljevanje istoimenskega projekta, ki smo ga ob podpori Ministrstva za zdravje izvajali že od l. 2015. V okviru programa na različne načine opozarjamo mlade, naj se ne izpostavljajo soncu prekomerno oz. naj se primerno zaščitijo pred soncem in naj ne obiskujejo solarijev, da preprečijo pospešeno staranje kože in ohranjajo zdravje. (Več o programu)

SRIP Medicina – zdravje (Naravna zdravila in naravna kozmetika)

Bili smo ustanovni član Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Medicina – zdravje, katerega podpodročje je Naravna zdravila in naravna kozmetika, in za del, ki se nanaša na naravno kozmetiko, bili nosilec priprave akcijskega načrta.

Raziskovalni projekt Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih (L7-1849)

Glavni cilj raziskovalnega projekta ARRS je bil ugotoviti, kakšna so sezonska nihanja v količini vitamina D pri odraslih v Sloveniji, raziskati povezavo med fototipom, barvo in osončenostjo kože in indeksom melanina ter količino vitamina D v telesu, ter preveriti učinkovitost različnih formulacij za dopolnjevanje prehrane z vitaminom D.

Cilji projekta so bili razdeljeni v štiri glavne sklope:

V prvem sklopu smo ugotavljali sezonsko variacijo statusa D vitamina na vzorcu vsaj 250 odraslih v Sloveniji in raziskali povezavo med različnimi fototipi, barvo kože in indeksom melanina (MI) ter količino vitamina D v telesu za kavkaške fototipe. Rezultati te študije so dali pomembne informacije o sezonskih variacijah statusa vitamina D v Sloveniji, dodatno moč študije pa predstavlja spremljanje istih posameznikov v različnih letnih časih (poleti in pozimi).
V drugem sklopu smo ugotavljali učinkovitost različnih formulacij vitamina D za tretiranje suboptimalnega stanja D vitamina pri odrasli populaciji, kar je zagotovilo vpogled v vpliv formulacije na biološko uporabnost vitamina D.
V tretjem in četrtem sklopu smo identificirali glavne prehranske vire vitamina D v predpakiranih živilih pri slovenskem prebivalstvu, pri čemer smo se osredotočili predvsem na ocenjevanje prakse dopolnjevanja prehrane ter razvili presejalno orodje za identifikacijo posameznikov s tveganjem za pomanjkanje vitamina D – vprašalnik, s katerim lahko prebivalci sami ocenjujejo, ali s prehrano zadostijo potrebam organizma po tem vitaminu. Vprašalnik, ki smo ga sicer razvili v raziskovalne namene, je brezplačno javno dostopen vsem zainteresiranim na povezavi https://www.nutris.org/vitamind.

Sodelujoče organizacije: Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta), Visoka šola za storitve, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Financiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), Valens Int. d.o.o., Ministrstvo za zdravje RS

Trajanje projekta: 1.7.2019 - 30.6. 2022

Vodja projekta: izr. prof. dr. Katja Žmitek (Poglej zapis v bazi SICRIS)

Raziskava učinkov prehranskih dopolnil s kolagenom in MSM na kožo

S prehranskimi dopolnili mednarodno uveljavljene slovenske firme TOSLA smo izvedli obsežno raziskavo učinkov na kožo in kožne priveske. Proučevali smo učinke 3 izdelkov z različnimi koncentracijami kolagena in MSM. Študija je zato bila štirismerna, da bi bili rezultati popolnoma objektivni, pa je bila randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana. Vključenih je bilo preko 100 prostovoljk, izvedli pa smo jo z našo najsodobnejšo raziskovalno opremo. Rezultati so bili odlični; učinki so bili večinoma očitni že po 6 tednih uporabe.

Raziskava je vključevala tudi senzorično testiranje okusov različnih formulacij. Prostovoljke so izrazito preferirale formulacijo, pripravljeno po Toslini tehnologiji za maskiranje okusa.

Tosla je dobavitelj svojih formulacij številnim podjetjem po svetu, končnih izdelkov pa sama ne trži.

Projekt uprizoritve opere Agripina 2022

Z oblikovanjem maske smo sodelovali pri doslej največjem uprizoritvenem projektu Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani – uprizoritvi Haendlove opere Agripina v Cankarjevem domu.

Premiera Haendlove najbolj znane opere Agripina je tako glasbeno kot scensko triumfalno uspela, k po mnenju kritikov izjemni, enkratno privlačni, simbolike polni vizualni podobi pa so z oblikovanjem zahtevnih in kompleksnih mask prispevale tudi naše študentke! Maske vseh likov so namreč bile izjemno usklajene s kostumi in konceptom produkcije, odlično so poudarile karakterje likov in se tudi odlično prilagajale fiziognomijam obrazov posameznih nastopajočih.

Oblikovale so jih naše študentke 3. letnika, ki so izbrale tudi izbirne predmete s področja ličenja, in sicer: Elena Ojog, Špela Gruden, Anja Kos, teja Blažič, Iza Piletič, Špela Kern, Naja Petrovčič in Sara Kovačić, mentorica je bila Saša Godejša.

Produkcija je rezultat trdega dela Akademije za glasbo v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto (kostumi), VIST (maska), ALUO (vizualna podoba), frizersko šolo (frizure) in Cankarjevim domom kot koproducentom.

Premiera je bila 23. 4., ponovitve pa 24.4., 4. 5. in 5.5.2022.

Več fotografij v naši galeriji (klik na povezavo).

Agripinanet006

 

Strateški razvojni projekt RS Funkcionalna živila prihodnosti (F4F)

Oddelek za kozmetiko VIST je skupaj s še 16 uglednimi partnerji od 1. 9. 2016 izvajal 3-letni strateški razvojni projekt RS Funkcionalna živila prihodnosti F4F, ki je bil eden od 9 strateških projektov v okviru Strategije pametne specializacije RS. V projektu so sodelovali Institut Jožefa Stefana, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta idr. ter podjetja, vključno z Žitom kot nosilcem projekta. (Več o F4F).

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) 2020

L. 2020 smo izvedli 2 nova študentska inovativna projekta za družbeno korist (ŠIPK), ki sta ju sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ), in sicer:

• Nadaljnji razvoj strokovnih osnov za urejanje področja oskrbe nog ter preventive, s poudarkom na diabetikih
• Nadgradnja baze o sestavi predpakiranih živil za podporo potrošnikom

V projektih je sodelovalo 20 študentk in študentov kozmetike, fotografije, medicine, živilstva in prehrane.

Cilji prvega so bili predvsem dopolnitev zasnove kataloga sprememb nog in konceptov obravnave; priprava osnov za uvedbo seznama in podatkov o ustreznih nosilcih pedikerske dejavnosti ter dopolnitev popisa in analiza sestave predpakiranih živil z vidika uporabnosti za osebe z diabetesom. Potekal je v sodelovanju z Zdravstvenim zavodom Revita. V času zdravstvene krize je delo potekalo na daljavo, kljub temu smo projekt končali v roku.

Drugi, katerega izvedba se je nekoliko podaljšala zaradi omejitev v času zdravstvene krize, pa je bil osredotočen na dopolnjevanje in posodobitev že vzpostavljene podatkovne baze predpakiranih živil v Sloveniji, s katero upravlja Inštitut za nutricionistiko. Baza je osnova nacionalnega portala Veš, kaj ješ.

Raziskava učinkov HIFU na pomlajevanje kože obraza

V sodelovanju z Estetiko Nobilis smo izvedli raziskavo učinkov HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) na starajočo kožo z aparatom Iskre Medical d.o.o. Raziskava je bila izvedena v okviru magistrske naloge L. Sardinšek, rezultati pa predstavljeni na 15. Svetovnem kongresu estetske in anti-aging medicine v Monaku.

Razvoj naprave za kvantitativno spremljanje obrazne mimike

Razvili smo novo napravo za kvantitativno spremljanje obrazne mimike in drugih pomikov kože zaradi kontrakcije muskulature, ki omogoča spremljanje intenzivnosti aktivnosti muskulature in s tem ugotavljanjem učinkov snovi in izdelkov z inhibitornim učinkom, kot so botox in inhibitorni peptidi. Za napravo je bil podeljen patent.

Razvita v okviru magistrske naloge L. Marn in predstavljena na Royal Society of Medicine Aesthetic 10th Annual Conference v Londonu l. 2018 in na drugih strokovnih srečanjih v Sloveniji in tujini. (Več o projektu)

Raziskava učinkov kombinacije pedikure ter izdelka z aktivnim kisikom in ioniziranim srebrom na glivične okužbe nohtov

Z raziskavo, ki je bila izvedena v okviru magistrske naloge S. Čuš, smo ugotavljali učinke kombinacije pedikure ter raztopine z aktivnim kisikom in ioniziranim srebrom na glivične okužbe nohtov. Potekala je v sodelovanju z Dermatologijo Rogl Fabjan.

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) 2019

V okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekt za družbeno korist 2016-2020«, smo uspešno izvedli dva projekta:
• Razvoj strokovnih osnov za urejanje področja oskrbe nog ter preventive, s poudarkom na diabetikih (študenti, pedagoški mentorji z VIST, Zdravstveni zavod REVITA).
• Reinvencija, ohranjanje in promocija zgodovinskih fotografskih tehnik in postopkov (študenti, pedagoški mentorji z VIST, Kulturno umetniško društvo atelje Mikado).
Projekta sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (Več o projektih)

Študentski projekti Po kreativni poti do znanja (PKP) 2019

V okviru javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020«, 2. odpiranje smo uspešno izvedli dva projekta:
• Razvoj in vzpostavitev knjižnice kreativnih materialov za namen spletnega komuniciranja na področju kozmetike (študenti, pedagoški mentorji z VIST, 3D – VIZ, d.o.o., Rosoft s.p.)
• Razvoj baze vizualnih materialov za namen celovitega komuniciranja in promocije fotografije (študenti, pedagoški mentorji z VIST, Primož Lukežič s.p., BASIC). 
Projekta sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (Več o projektu)

Program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 2017-2019

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo je program, ki ga na VIST izvajamo ob podpori Ministrstva za zdravje RS, partner v programu je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Program smo izvajali v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018, 2019 in je bilnadaljevanje istoimenskega projekta, ki smo ga izvajali že v 2015-16. V okviru programa na različne načine opozarjamo mlade, naj se ne izpostavljajo soncu prekomerno oz. naj se primerno zaščitijo pred soncem in naj ne obiskujejo solarijev, da preprečijo pospešeno staranje kože in ohranjajo zdravje. (Več o programu)

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) 2018

Izvedli smo dva študentska projekta za družbeno korist Vrednotenje sestave in kakovosti predpakiranih živil v Sloveniji in Izgradnja baze o sestavi živil za podporo potrošnikom za zdrave prehranske izbire ter podporo zdravju kože in sicer kot projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem. VIST je projekta izvedel v sodelovanju z Inštitutom za nutricionistiko. Pri projektih so sodelovali študentje VIST, UL BF in ALUO. V projekt je vključenih deset študentov in sicer kozmetike (1. st.), živilstva in prehrane (1. st.) ter prehrane (2. st.), fotografije (1.st.), oblikovanja vizualnih komunikacij (2. st.). VIST projekt izvaja v sodelovanju z Inštitutom za nutricionistiko. (Več o projektu)

Študentski projekti Po kreativni poti do znanja (PKP) 2018

Izvedli smo študentski projekt Razvoj in produkcija kreativnega okolja za namene vizualnega komuniciranja pomena zdrave prehrane. Partnerja pri projektu sta bila podjetje 3D Viz d.o.o. in Inštitut za nutricionistiko, cilj projekta pa je priprava slikovnih in video materialov za promocijo zdravih živil in prehrane. Pri projektu so sodelovali študentje fotografije, kozmetike ter prehrane (UL Biotehniška fakulteta). Projekt je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (Več o projektu)

Študije za Ionto Health&Beauty GmbH

Za nemško podjetje Ionto Health & Beauty GmbH smo izvedli študije vpliva ultrazvočne terapije z 1, 3 in 10 MHz UZ (Ionto Sono Intense) na izboljšanje stanja občutljive kože, učinkov v pred- in pooperativni negi po rinoplastiki, kirurškem liftingu obraza, blefaroplastiki ter liposukciji in aplikaciji polnil v kožo. Raziskave so potekale v sodelovanju s Kliniko Božikov in Estetiko Nobilis.

Izvedli smo tudi dve študiji o vplivu neinvazivne mikroigelne terapije (Ionto mesosono) v kombinaciji z 1 in 3 MHZ UZ na starajočo kožo ter študijo o uporabnosti aparata za spremljanje stanja kože IontoScope.

S podjetjem redno sodelujemo.

Študija za podjetje Haslauer

Za nemško podjetje Haslauer izvajamo raziskave učinkov različnih velneških masaž z uporabo zeliščnih in drugih naravnih izdelkov ter aparaturnih sistemov. V l. 2015 smo izvedli primerjalno študijo masaže s sistemom Permanent contour v primerjavi s klasično masažo.

Projekti s podjetjem Valens Int. d.o.o.

S podjetjem Valens Int d.o.o. sodelujemo na področju raziskav vpliva različnih hranil/prehranskih dopolnil na kožo. Ena večjih raziskav, ki smo jo izvedli v sodelovanju s podjetjem, je bila klinična študija vpliva dopolnjevanja prehrane s koencimom Q10 na kožo. (Preberi več

V okviru projekta Food for future smo izvedli tudi raziskave učinkov novih prehranskih dopolnil tega podjetja na kožo in kožne adnekse, in sicer učinke kombinacije kolagena in koencima Q10 na kožo, multikomponentnega prehranskega dopolnila na kožo in nohte ter učinke prehranskega dopolnila z luteinom na kožo in minimalno eritemsko dozo.  

Sodelovanje s podjetjem Abies Labs d.o.o.

S podjetjem Abies Labs sodelujemo na področju raziskav vpliva ekstrakta bele jelke (Belinal) na kožo. Na podlagi raziskave učinkov izvlečka iz lesa bele jelke na kožo, ki smo jo l. 2015 izvedli na Inštitutu za kozmetiko VIST, je podjetje Abies Labs pridobilo podeljen patent za uporabo tega izvlečka v kozmetiki. (Poglej patent)

Sodelovanje z LacMar d.o.o.

Z LacMar d.o.o. sodelujemo na področju raziskav vpliva kobiljega mleka na kožo in možnostih vključevanja le-tega v kozmetične proizvode.

Raziskovalni projekti z Ilirijo d.d.

Za Ilirijo d.d. izvajamo testiranja različnih izdelkov za nego obraza, pedikuro, manikuro...kot pomoč pri razvoju formulacij in za namene dokazovanja učinka končnih izdelkov. L. 2013 smo za podjetje izvedli raziskovalni projekt Spremljanje in vrednotenje učinkov novih vlažilnih kozmetičnih izdelkov za izboljšanje stanja kože kot pomoč pri razvoju formulacij in za namene dokazovanja učinka končnega izdelka. Projekt je bil izveden v okviru razpisa Raziskovalni vavčer za l. 2013, ki ga je sofinanciralo MIKZS. L. 2016 smo izvedli več študij ocene uporabnosti izdelkov za pedikuro in manikuro.

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 2015-2016

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo je program, ki smo ga v l. 2015-16 izvedli ob podpori Ministrstva za zdravje RS v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2015 in 2016. V okviru programa smo z delavnicami z meritvami kože in prikazov škode povzročene z UV sevanjem opozarjali mlade, naj se ne izpostavljajo soncu prekomerno oz. naj se primerno zaščitijo pred soncem in naj ne obiskujejo solarijev, da preprečijo pospešeno staranje kože in ohranjajo zdravje. (Več o projektu)

Študija za Dino-Lite

Za nizozemsko firmo Dino-lite smo izvedli študijo uporabnosti dermaskopov za spremljanje dermatoloških in kozmetičnih problemov (v l. 2014). To je bila prva študija VIST za naročnika iz tujine.

Sodelovanje s TICCOPI

Za podjetje TICCOPI smo izvedli pilotno študijo učinkov mezoporacije v kombinaciji z izdelki LCN v anti-age negi (gube, hiperpigmentacije …). Preliminarni rezultati so bili prikazani na Strokovnem srečanju kozmetikov 2013 v organizaciji OZS.

Projekt The Beauty of age

Sodelovali smo pri mednarodnem projektu The Beauty of age. Projekt je vodil London College of fashion (Vel. Britanija), raziskovali smo učinke nemedicinskih pristopov v primerjavi z medicinskimi pristopi za obvladovanje staranja kože pri ženskah starejših od 60 let. V projektu sta bili vključeni še Laurea University Helsinki (Finska) in University of L'Havre (Francija).

Prehranske in zdravstvene trditve na živilih 

(CRP - ciljni raziskovalni projekt, V7-1107, l. 2011-2013)

Sofinancer: Ministrstvo za kmetijstvo RS
Nosilec: Inštitut za nutricionistiko, partnerja VIST - Visoka šola za storitve in Biotehniška fakulteta UL.

(Poglej zapis v SICRIS)

Vnos zdravilnih učinkovin v kožo in preko kože z elektroporacijo, ionoforezo in radiofrekvenčnim segrevanjem 

(aplikativni projekt, L2-2044, l. 2012-2014)

Nosilec projekta: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za biokibernetiko

Partnerji: VIST - Visoka šola za storitve, Iskra Medical d.o.o.

(Poglej zapis v SICRIS)

Študentski projekti Po kreativni poti do znanja (PKP) 2015-17

VIST je v letih 2015-2017 izvedel več študentskih projektov Po kreativni poti do znanja. Vanje so bili vključeni študentje fotografije (1. st.) in kozmetike (1. in 2. st.). Projekti so bili sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju. Več o projektu in katere projekte smo izvedli si preberite tukaj.

Razvoj kreativnih predstavitvenih materialov za usmerjeno promocijo velnesa kot del turističnih programov

Partnerji: VIST, Mison d.o.o. in Zavod AI

Priprave strokovnih osnov za izvedbo klinične raziskave vplivov prehranskega dopolnila na kožo

Partnerji: VIST, Valens Int d.o.o., Inštitut za nutricionistiko

Razvoj inovativnih potovalnih produktov z vključevanjem naravne in kulturne dediščine Slovenije za tujce 

Partnerji: VIST, Liberty International d.o.o.,  Arne Hodalič, samozaposlen v kulturi

Razvoj komunikacijskih in predstavitvenih sposobnosti študentov skozi načrtovanje uporabniške izkušnje spletnega mesta s specifičnega področja

Partnerji: VIST, 3D Viz d.o.o., Zavod AI

Aktualno

Inštitut za kozmetiko

Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev kozmetike 1. in 2. st., dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Reference

Ukvarjamo se s številnimi zanimivimi tematikami s področja kože in vplivov nanjo, nege, pedikure, ličenja in maskiranja, velnesa ... Vabljeni k prebiranju naših znanstvenih objav, prispevkov v medijih ...

Več ...

Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se ukvarjamo z razvojem in raziskavami kože in vplivov nanjo. Izvajamo več raziskovalnih projektov, projekte za promocijo zdravja ter študentske projekte.

Več ...

Diplome

Prvi diplomanti so naš študij zaključili v l. 2010, leta 2016 smo obeležili 100. diplomo. Seznam vseh diplom programov kozmetika 1. in 2. st. najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za kozmetiko najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sponzorji

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

BIC/SWIFT koda: BFKKSI22

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si