Informativni dnevi in vpisi

Kozmetika, 1. in 2. st., 12. 2. ob 12h in 17h, 13. 2. ob 10hTržaška 32 ali online

Prijava

Fotografija, 1. st., 12. 2. ob 12h in 17h, 13. 2. ob 10h, Litostrojska 44a ali online

Prijava

 vist informativna prijavaIzpolnite neobvezujočo informativno prijavo in si  zagotovite obveščanje o študiju in postopkih za vpis. 

 

Virtualni dan odprtih vrat 21. 1. ob 17h  Izvedi več

Omogočamo tudi individualni informativni dan Izvedi več

Oglejte si predstavitveni video o nas in naših študijih, ki ga je posnela Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) 
Ogled videa

Delni študij fotografije - moduli za izpopolnjevanje

Moduli za izpopolnjevanje na visokošolskem nivoju v okviru koncepta vseživljenjskega učenja so pomembna novost za vse, ki se želijo izpopolnjevati v javno veljavnih programih. Moduli predstavljajo akreditirane dele visokošolskega študijskega programa Fotografija. 1. st. skladno z Zakonom o visokem šolstvu (ZVŠ). Sestavljeni so iz predmetov enovitega triletnega študija tako, da tvorijo vsebinsko zaokrožene smiselne celote. Delni študijski program se zaključi s projektnim seminarjem. Študent, ki opravi obveznosti posameznega modula, pridobi skladno z ZVŠ javno veljavno listino z navedenimi pridobljenimi znanji ter ustreznim številom kreditnih točk (ECTS), ne pridobi pa stopnje izobrazbe ali poklica. Pač pa je pridobljene kreditne točke možno zbirati oz. dopolnjevati s točkami iz drugih modulov ali programov in tako postopoma priti do potrebnega števila točk za priznavanje diplome (zato je ta oblika študija znana tudi kot delni študiji).

Delni študij – izpopolnjevanje obsega naslednje module s predmeti:

 • Fotografske tehnike (38 ECTS),
 • Reklamna in modna fotografija (41 ECTS),
 • Novinarska fotografija (41 ECTS),
 • Avtorska fotografija (59 ECTS),
 • Multimedijska fotografija (45 ECTS).

Predmetnik modulov

FOTOGRAFSKE TEHNIKE

Predmet

letnik

ECTS

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

Računalniške tehnike v fotografiji I

1

8

Napredne in kreativne fotografske tehnike

1

4

Računalniške tehnike v fotografiji II

2

5

Osvetljevalne tehnike v fotografiji

2

3

Praktikum specifičnih fotografskih tehnik

2

10

Σ FOTOGRAFSKE TEHNIKE

 

38

REKLAMNA IN MODNA FOTOGRAFIJA

Predmet

letnik

ECTS

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

Napredne in kreativne fotografske tehnike

1

4

Estetika in likovna teorija

1

7

Računalniške tehnike v fotografiji II

2

5

Reklamna in modna fotografija I

2

5

Reklamna in modna fotografija II

2

6

Osvetljevalne tehnike v fotografiji

2

3

Modno in fotografsko ličenje

3

3

Σ REKLAMNA IN MODNA FOTOGRAFIJA

 

41

AVTORSKA FOTOGRAFIJA

Predmet

letnik

ECTS

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

Teorija fotografije I

1

3

Teorija fotografije II

1

5

Napredne in kreativne fotografske tehnike

1

4

Pregled in priprava portfolia I

1

4

Teorija fotografije III

2

5

Avtorska fotografija

2

6

Praktikum specifičnih fotografskih tehnik

2

10

Pregled in priprava portfolia II

2

4

Razvoj kritičnega mišljenja

3

6

Sodobna fotografija

3

4

Σ AVTORSKA FOTOGRAFIJA

 

59

MULTIMEDIJSKA FOTOGRAFIJA

Predmet

letnik

ECTS

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

Računalniške tehnike v fotografiji I

1

8

Napredne in kreativne fotografske tehnike

1

4

Računalniške tehnike v fotografiji II

2

5

Računalniške in tiskarske tehnike

3

4

3D aplikacije

3

4

Multimedijske aplikacije

3

8

Grafično oblikovanje in grafični procesi

3

4

Σ MULTIMEDIJSKA FOTOGRAFIJA

 

45

NOVINARSKA FOTOGRAFIJA

Predmet

letnik

ECTS

Fizikalne in tehnične osnove fotografije

1

8

Reportažna in dokumentarna fotografija I

1

5

Zgodovina fotografije I

1

4

Zgodovina fotografije II

1

6

Etika in regulativa

2

3

Reportažna in dokumentarna fotografija II

2

7

Sodobna fotografija

3

4

Novinarstvo in uredništvo

3

4

Σ NOVINARSKA FOTOGRAFIJA

 

41

Pogoji za vpis

V delni študij se lahko vpiše vsakdo, ki opravlja dejavnost v stroki in je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,
 • končal izobraževanje na VI. ali VII. stopnji.

Prijave in vpisi

Če se želite vpisati na študij oz. vas študij zanima, izpolnite informativno prijavo. Z izpolnjeno informativno prijavo vas vodimo kot kandidata za vpis in vas bomo obveščali o vseh nadaljnih postopkih za vpis.

Vpisi potekajo v referatu Oddelka za fotografijo (Litostrojska 44a,  Lj.) od 1. 3. 2021 dalje do zapolnitve prostih mest.

Šolnina

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

vpisnina

skupaj

Fotografske tehnike

1.400 €

1.260 €

/

300 €

2.960 €

Reklamna in modna fotografija

1.330 €

1.330 €

210 €

300 €

3.170 €

Novinarska fotografija

1.610 €

700 €

560 €

300 €

3.170 €

Avtorska fotografija

1.680 €

1.750 €

700 €

300 €

4.430 €

Multimedijska fotografija

1.400 €

350 €

1.400 €

300 €

3.450 €

Cena za morebitne dodatne predmete (ki niso del modula) po individualnem izboru je 80 €/ECTS.

Plačilni pogoji:

 • vpisnina 300 € ob vpisu,
 • ostalo plačilo se razporedi po letnikih, kot navedeno v tabeli (lahko v več obrokih),
 • v primeru vpisa v več modulov, se plača vpisnina samo za en modul, če je posamezen predmet v več modulih, se to upošteva pri ceni.

Popusti:

 • 5 % pri plačilu v enkratnem znesku,
 • 100 EUR popusta na vpisnino za slušatelje vseh programov kozmetične šole Zavoda AI in IZRAZ, Ljubljana.

Šolnina zajema:

 • vpisnino za celoten študij v modulu po programu,
 • izvedbo študijskega programa modula,
 • osnovne materiale pri vajah,
 • uporabo fotografske opreme VIST in delo v studiu,
 • stroške priprave zaključne razstave,
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD),
 • uporabo študijskih gradiv, objavljenih na SOD, v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih,
 • članarino za CTK (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani),
 • dostop do interne knjižnice,
 • opravljane izpita v treh rokih.

*Opomba: pridržujemo si pravico do manjše korekcije cen v naslednjih študijskih letih.; moduli bodo izvedeni v primeru zadostnega vpisa.

Aktualno

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za fotografijo najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev fotografije, dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Diplome

Seznam vseh diplom programa fotografija najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sponzorji

Visoka šola za storitve

Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 51a
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si