Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se Oddelek za kozmetiko ukvarja z razvojem in raziskavami na področju kozmetike oz. kozmetične nege v Sloveniji, z razvito raziskovalno dejavnostjo v okviru VIST Inštituta za kozmetiko. Vpisani smo v razvid raziskovalnih organizacij pri ARRS. (Poglej zapis v bazi SICRIS)

Koncesionirani smo za izvajanje raziskav v okviru programa Prehrana in javno zdravje. (Poglej zapis v bazi SICRIS)

V raziskovalne procese so vključeni tudi študenti naših študijskih programov. Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa. Tako tako lahko spremljamo stanje kože ter vpliv določenih faktorjev iz okolja nanjo, meritve pa so med drugim prilagojene za spremljanje učinkov nege in izdelkov. Imamo tudi opremo in znanje za ustrezno fotodokumentiranje učinkov, za zahtevnejšo fotodokumentiranje imamo na voljo tudi fotografski studio. Razpoložljiva oprema je posebej uporabna za ugotavljanje učinkov kozmetičnih izdelkov in postopkov na stanje kože.

Raziskave za zunanje naročnike

V okviru Inštituta za kozmetiko izvajamo raziskave za ugotavljanje učinkov kozmetičnih izdelkov, aparatur, postopkov in hranil na stanje kože za zunanje naročnike.  

Raziskovalno-razvojni in drugi projekti

Raziskovalni program ARRS Prehrana in javno zdravje (P3-0395)

Vključeni smo v javni raziskovalni program "Prehrana in javno zdravje", ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Program vodi Inštitut za nutricionistiko, partnerji pa so poleg VIST še Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), UL Biotehniška fakulteta, Univerzitetni klinični center Ljubljana. (Poglej zapis v bazi SICRIS)

Strateški razvojni projekt RS Funkcionalna živila prihodnosti (F4F)

Oddelek za kozmetiko VIST je eden izvajalcev strateškega razvojnega projekta RS Funkcionalna živila prihodnosti F4F Projekt je eden od 9 strateških projektov, ki je bil izbran na 1. razpisu v okviru Strategije pametne specializacije RS. Projekt izvaja VIST od 1. septembra 2016 skupaj s še 16 uglednimi raziskovalnimi organizacijami, kot so Institut Jožefa Stefana, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta idr., ter podjetji, vključno z Žitom kot nosilcem projekta. (Več o F4F).

SRIP Medicina – zdravje (Naravna zdravila in naravna kozmetika)

Smo član Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Medicina – zdravje, katerega podpodročje je Naravna zdravila in naravna kozmetika.

Program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 2017-2019

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo je program, ki ga na VIST izvajamo ob podpori Ministrstva za zdravje RS, partner v programu je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Program se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018, 2019 in gre za nadaljevanje istoimenskega projekta, ki smo ga izvajali že v 2015-16. V okviru programa na različne načine opozarjamo mlade, naj se ne izpostavljajo soncu prekomerno oz. naj se primerno zaščitijo pred soncem in naj ne obiskujejo solarijev, da preprečijo pospešeno staranje kože in ohranjajo zdravje. (Več o programu)

Delovna skupina za pedikuro (DSP)

S podporo MZ RS vodimo delovno skupino za vključitev pedikure v zdravstveni sistem oskrbe diabetikov. >>več

Pretekli projekti

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018

Izvedli smo študentska projekta za družbeno korist Vrednotenje sestave in kakovosti predpakiranih živil v Sloveniji in Izgradnja baze o sestavi živil za podporo potrošnikom za zdrave prehranske izbire ter podporo zdravju kože in sicer kot projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem. VIST je projekta izvedel v sodelovanju z Inštitutom za nutricionistiko. Pri projektih so sodelovali študentje VIST, UL BF in ALUO. V projekt je vključenih deset študentov in sicer kozmetike (1. st.), živilstva in prehrane (1. st.) ter prehrane (2. st.), fotografije (1.st.), oblikovanja vizualnih komunikacij (2. st.). VIST projekt izvaja v sodelovanju z Inštitutom za nutricionistiko. (Več o projektu)

Po kreativni poti do znanja 2018: priprava materialov za promocijo zdrave prehrane

Izvedli smo študentski projekt Razvoj in produkcija kreativnega okolja za namene vizualnega komuniciranja pomena zdrave prehrane. Partnerja pri projektu sta bila podjetje 3D Viz d.o.o. in Inštitut za nutricionistiko, cilj projekta pa je priprava slikovnih in video materialov za promocijo zdravih živil in prehrane. Pri projektu so sodelovali študentje fotografije, kozmetike ter prehrane (UL Biotehniška fakulteta). Projekt je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (Več o projektu)

Študije za Ionto Health&Beauty GmbH

Za nemško podjetje Ionto Helath & Beauty GmbH smo v obdobju 2015-17 izvedli študijo vpliva ultrazvočne terapije v pred- in pooperativni negi, dve študiji o vplivu aparatov za mezo-sono terapijo na kožo ter študijo o uporabnosti aparata za spremljanje stanja kože IontoScope. S podjetjem redno sodelujemo.

Študija za podjetje Haslauer

Za nemško podjetje Haslauer izvajamo raziskave učinkov različnih velneških masaž z uporabo zeliščnih in drugih naravnih izdelkov ter aparaturnih sistemov. V l. 2015 smo izvedli primerjalno študijo masaže s sistemom Permanent contour v primerjavi s klasično masažo.

Projekti s podjetjem Valens Int. d.o.o.

S podjetjem Valens Int d.o.o. sodelujemo na področju raziskav vpliva različnih hranil/prehranskih dopolnil na kožo. Ena večjih raziskav, ki smo jo izvedli v sodelovanju s podjetjem je bila klinična študija vpliva dopolnjevanja prehrane s koencimom Q10 na kožo. (Preberi več) V planu pa so še nadaljnje raziskave vpliva hranil in funkcionalnih živil na kožo, tudi v okviru projekta Food for future.

Sodelovanje s podjetjem Abies Labs d.o.o.

S podjetjem Abies Labs sodelujemo na področju raziskav vpliva ekstrakta bele jelke (Belinal) na kožo. Na podlagi raziskave učinkov izvlečka iz lesa bele jelke na kožo, ki smo jo l. 2015 izvedli na Inštitutu za kozmetiko VIST, je podjetje Abies Labs pridobilo podeljen patent za uporabo tega izvlečka v kozmetiki. (Poglej patent)

Sodelovanje z LacMar d.o.o.

Z LacMar d.o.o. sodelujemo na področju raziskav vpliva kobiljega mleka na kožo in možnostih vključevanja le-tega v kozmetične proizvode.

Raziskovalni projekti z Ilirijo d.d.

Za Ilirijo d.d. izvajamo testiranja različnih izdelkov za nego obraza, pedikuro, manikuro...kot pomoč pri razvoju formulacij in za namene dokazovanja učinka končnih izdelkov. L. 2013 smo za podjetje izvedli raziskovalni projekt Spremljanje in vrednotenje učinkov novih vlažilnih kozmetičnih izdelkov za izboljšanje stanja kože kot pomoč pri razvoju formulacij in za namene dokazovanja učinka končnega izdelka. Projekt je bil izveden v okviru razpisa Raziskovalni vavčer za l. 2013, ki ga je sofinanciralo MIKZS. L. 2016 smo izvedli več študij ocene uporabnosti izdelkov za pedikuro in manikuro.

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 2015-2016

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo je program, ki smo ga v l. 2015-16 izvedli ob podpori Ministrstva za zdravje RS v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2015 in 2016. V okviru programa smo z delavnicami z meritvami kože in prikazov škode povzročene z UV sevanjem opozarjali mlade, naj se ne izpostavljajo soncu prekomerno oz. naj se primerno zaščitijo pred soncem in naj ne obiskujejo solarijev, da preprečijo pospešeno staranje kože in ohranjajo zdravje. (Več o projektu)

Študija za Dino-Lite

Za nizozemsko firmo Dino-lite smo izvedli študijo uporabnosti dermaskopov za spremljanje dermatoloških in kozmetičnih problemov (v l. 2014). To je bila prva študija VIST za naročnika iz tujine.

Sodelovanje s TICCOPI

Za podjetje TICCOPI smo izvedli pilotno študijo učinkov mezoporacije v kombinaciji z izdelki LCN v anti-age negi (gube, hiperpigmentacije …). Preliminarni rezultati so bili prikazani na Strokovnem srečanju kozmetikov 2013 v organizaciji OZS.

Projekt The Beauty of age

Sodelovali smo pri mednarodnem projektu The Beauty of age. Projekt je vodil London College of fashion (Vel. Britanija), raziskovali smo učinke nemedicinskih pristopov v primerjavi z medicinskimi pristopi za obvladovanje staranja kože pri ženskah starejših od 60 let. V projektu sta bili vključeni še Laurea University Helsinki (Finska) in University of L'Havre (Francija).

Prehranske in zdravstvene trditve na živilih 

(CRP - ciljni raziskovalni projekt, V7-1107, l. 2011-2013)

Sofinancer: Ministrstvo za kmetijstvo RS
Nosilec: Inštitut za nutricionistiko, partnerja VIST - Visoka šola za storitve in Biotehniška fakulteta UL.

(Poglej zapis v SICRIS)

Vnos zdravilnih učinkovin v kožo in preko kože z elektroporacijo, ionoforezo in radiofrekvenčnim segrevanjem 

(aplikativni projekt, L2-2044, l. 2012-2014)

Nosilec projekta: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za biokibernetiko

Partnerji: VIST - Visoka šola za storitve, Iskra Medical d.o.o.

(Poglej zapis v SICRIS)

Študentski projekti Po kreativni poti do znanja 2016/17 in 2015

VIST je v letih 2015-2017 izvedel več študentskih projektov Po kreativni poti do znanja. Vanje so bili vključeni študentje fotografije (1. st.) in kozmetike (1. in 2. st.). Projekti so bili sofinancirani s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju. Več o projektu in katere projekte smo izvedli si preberite tukaj.

Razvoj kreativnih predstavitvenih materialov za usmerjeno promocijo velnesa kot del turističnih programov

Partnerji: VIST, Mison d.o.o. in Zavod AI

Priprave strokovnih osnov za izvedbo klinične raziskave vplivov prehranskega dopolnila na kožo

Partnerji: VIST, Valens Int d.o.o., Inštitut za nutricionistiko

Razvoj inovativnih potovalnih produktov z vključevanjem naravne in kulturne dediščine Slovenije za tujce 

Partnerji: VIST, Liberty International d.o.o.,  Arne Hodalič, samozaposlen v kulturi

Razvoj komunikacijskih in predstavitvenih sposobnosti študentov skozi načrtovanje uporabniške izkušnje spletnega mesta s specifičnega področja

Partnerji: VIST, 3D Viz d.o.o., Zavod AI

Aktualno

Inštitut za kozmetiko

Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev kozmetike 1. in 2. st., dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Reference

Ukvarjamo se s številnimi zanimivimi tematikami s področja kože in vplivov nanjo, nege, pedikure, ličenja in maskiranja, velnesa ... Vabljeni k prebiranju naših znanstvenih objav, prispevkov v medijih ...

Več ...

Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se ukvarjamo z razvojem in raziskavami kože in vplivov nanjo. Izvajamo več raziskovalnih projektov, projekte za promocijo zdravja ter študentske projekte.

Več ...

Diplome

Prvi diplomanti so naš študij zaključili v l. 2010, leta 2016 smo obeležili 100. diplomo. Seznam vseh diplom programov kozmetika 1. in 2. st. najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za kozmetiko najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sponzorji

Visoka šola za storitve

Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865 

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 51a
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

YTubeFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si