Pridobili smo 2 nova projekta PKP in 2 nova projekta ŠIPK, v katere bo vključenih kar 37 naših študentov fotografije in kozmetike 1. in 2. stopnje ter medicine (MF), živilstva 2. st. (BF), oblikovanja vizualnih komunikacij (ALUO) in kulturologije (FDV), in sicer:
• po kreativni poti do znanja (PKP):
  - Razvoj baze vizualnih materialov za namen celovitega komuniciranja in promocije fotografije
  - Razvoj in vzpostavitev knjižnice kreativnih materialov za namen spletnega komuniciranja na področju kozmetike
• študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK):
  - Razvoj strokovnih osnov za urejanje področja oskrbe nog ter preventive, s poudarkom na diabetikih
  - Reinvencija, ohranjanje in promocija zgodovinskih fotografskih tehnik in postopkov

vist projekti pkp


Z delom v projektih bodo študentje pridobivali specifična strokovna znanja, razvijali sposobnosti dela v interdisciplinarnih timih ter ciljno usmerjenega dela. Projekte bomo izvajali pod vodstvom pedagoških mentorjev in mentorjev iz gospodarskih in družbenih partnerjev, ki sodelovanju pri izvajanju projektov. Financira jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladai RS Sofinancirata s sredstvi Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada

Aktualno

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si