Leto 2021 je bilo za nas zares izjemno uspešno:

 • zaradi velikega napredka in kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniško-producentskega dela smo se iz visoke strokovne šole preoblikovali fakulteto, ob tem pa nam je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu tudi podaljšala akreditacijo za naslednje 5-letno obdobje;
 • temeljito smo posodobili in dopolnili program Fotografija 1. st.;
 • z dodatnimi vsebinami smo dopolnili programa Kozmetika 1. st. in Kozmetika 2. st. ter uvedli novo študijsko smer Podologija 1. st.;
 • bogato opremo smo še bistveno dopolnili z novimi napravami za instrumentalno diagnostiko kože, kožnih priveskov in telesne pojavnosti, nego obraza in telesa ter pedikuro in manikuro na Oddelku za kozmetiko ter kompletom studijskih svetil in novimi računalniki v računalniški učilnici na Oddelku za fotografijo;
 • uspešni smo bili pri realizaciji raziskovalnega programa ARRS Prehrana in javno zdravje, ki ga izvajamo s partnerji, kot so Inštitut za nutricionistiko, NIJZ, Biotehniška fakulteta UL in UKC Ljubljana, ter raziskovalnega projekta ARRS Izzivi preskrbljenosti odraslih z vitaminom D;
 • razširili smo sodelovanja s podjetji in ustanovami ter povečali obseg raziskovalnega in strokovno-storitvenega dela za njih; med drugim izvajamo obsežno raziskavo učinkov več prehranskih dopolnil na kožo in kožne priveske na 100 prostovoljkah;
 • sodelovanje v okviru evropske platforme Erasmus+ smo razširili še z dvema partnerjema, in sicer z Academia di belle arti iz Barija (Italija) za področje fotografije ter Academy od Applied Studies iz Beograda (Jugoslavija), v kratkem pa je predviden še podpis pogodbe o sodelovanju z Academia uffici iz Rima (Italija);
 • na področju vizualnih umetnosti smo zaključili evropski projekt Cheritage, ki smo ga izvajali v okviru Erasmus+ s še 7 partnerji iz 7 držav EU;
 • Oddelek za fotografijo je zelo uspešno izvedel bienalni večdogodkovni projekt Foto VIST ter več razstav v Ljubljani, Kranju in Murski soboti;
 • sodelovali smo v številnih TV, radijskih, revijalnih in časopisnih prispevkih ter naše znanstvene dosežke objavljali v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah, izdali smo tudi učbenik Medicinske osnove kozmetike;
 • naše diplomantke in diplomanti pa se vedno bolj uveljavljajo in prevzemajo vodilno vlogo na svojem profesionalnem področju tako doma kot v tujini.

Vist skupinska nova web

Vodstvo in najožji del preko 60-članske ekipe VIST, kot ga je s kompozitno fotografsko tehniko iz portretov »ujel« dipl. fotograf Jure Horvat.

Aktualno

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

BIC/SWIFT koda: BFKKSI22

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si