Zaključil se je projekt Po kreativni poti do znanja, v okviru katerega so bile pripravljene foto-video vsebine za promocijo zdrave prehrane na Nacionalnem portalu o hrani in prehrani – www.prehrana.si. S sodelovanjem različnih strok in izjemno vnemo udeleženih študentov nastalo preko 280 kreativnih avtorskih fotografij in video vsebin, ki se uporabljajo za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in pestre ter uravnotežene prehrane. Projekt z naslovom »Razvoj in produkcija kreativnega okolja za namene vizualnega komuniciranja pomena zdrave prehrane« so skupaj izvajali Inštitut za nutricionistiko, Visoka šola za storitve (VIST) in družba 3D Viz, pri njem pa so sodelovali študenti fotografije (VIST), prehrane (Biotehniška fakulteta) in kozmetike (VIST). Rezultati dokazujejo, da vključevanje različnih strok v interdisciplinarne projekte že v času študija ni pomembna le za razvoj kadrov, temveč da se na ta način kreativnost študentov lahko tudi izjemno koristno uporabi, s čimer se podpira tako gospodarski kot druženi razvoj. Projekt je bil sofinanciran s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in Evropskega socialnega sklada.

Da bi povečevali obveščenost in znanje prebivalcev o koristih zdrave prehrane smo že pred časom v Sloveniji vzpostavili nacionalni portal www.prehrana.si, ki prebivalcem ponuja verodostojne, strokovne in razumljive informacije s področja prehrane. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje, skupaj pa ga izvajata Inštitut za nutricionistiko in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prof. dr. Igor Pravst, inštitut za nutricionistiko: »Pri različnih objavah s področja prehrane je izjemno veliko nasprotujočih si informacij, ki med prebivalci povzročajo precejšnjo zmedo. Pogosto so v ozadju tudi finančni interesi ponudnikov različnih živilskih izdelkov. Nacionalni portal prehrana.si zato združuje vsebine, ki jih pripravljajo strokovnjaki z različnih strokovnih institucij in strokovnih področij, pri čemer pa se srečujemo z izzivi, kako tovrstne informacije približati prebivalcem. Po eni strani je potrebno doseči, da jih bodo prebivalci opazili, po drugi strani pa želimo da jih tudi razumejo. Ker gre za spletno stran, so nujna dopolnitev besedilnim informacija tudi podporne foto in video vsebine. Že doslej smo pripravljali ključne infografike ter povzemali nekatera že pripravljena gradiva kredibilnih tujih inštitucij, hkrati pa smo si prizadevali povečati produkcijo kreativnih avtorskih materialov, prilagojenih našemu okolju. To nam je omogočilo prav sodelovanje v študentskem projektu Po kreativni poti do znanja, kjer so nam na pomoč med drugim priskočili študentje fotografije, bodoči diplomirani fotografi.«

Že star rek pravi, da slika pove več kot tisoč besed, in tega se še posebej dobro zavedajo na Oddelku za fotografijo na Visoki šoli za storitve. Igor Prošić, Oddelek za fotografijo na Visoki šoli za storitve: »V okviru študija fotografije naši študenti spoznavajo zelo različne fotografske tehnike in stile, trudimo pa se jih tudi aktivno vključevati v projekte, kjer lahko po eni strani uporabljajo pridobljena znanja, po drugi strani pa pridobivajo dragocene izkušnje za poklic, ki ga bodo opravljali po zaključeni diplomi. Oddelek za fotografijo na Visoki šoli za storitve namreč že 10 let edini v Sloveniji izvaja visokošolsko izobraževanje fotografov, naši študentje in profesorji pa so nosilci pomembnih projektov, avtorji uglednih razstav ter fotografi v pomembnih revijah, kot je npr. National Geographic. V študentske inovativne projekte smo v zadnjih letih vključili že preko 40 študentov fotografije, projekt obogatitve nacionalnega portala prehrana.si pa nam je zaradi javno-zdravstvenega potenciala predstavljal še poseben izziv.«

Glavni namen projekta z naslovom »Razvoj in produkcija kreativnega okolja za namene vizualnega komuniciranja pomena zdrave prehrane« je bila vsebinsko-vizualna obogatitev nacionalnega portala www.prehrana.si. Maša Hribar, Inštitut za nutricionistiko: »V sklopu projekta smo razvili in producirali strokovno utemeljene in visoko kakovostne fotografije in video vsebine, ki bodo prispevale k učinkovitejši promociji zdrave prehrane. Vsebine lajšajo podajanje javno-zdravstvenih vsebin na področju prehrane in so specifične za slovenski prostor. Osnovni problem, ki ga je projekt naslavljal, je pomanjkanje slovenskih kreativnih multimedijskih vsebin za potrebe osveščanja in vizualnega komuniciranja pomembnosti zdrave prehrane. Pri komuniciranju tovrstnih vsebin smo se mnogokrat morali zatekati k nakupu fotografij iz različnih mednarodnih zbirk, zdaj pa se bomo lahko posluževali tudi mnogih avtorskih fotografij. S projektom smo želeli zagotoviti tudi učinkovitejše prepletanje nacionalnega portala prehrana.si in družbenih omrežji, zaradi česar je bila pripravljena tudi serija gradiv, namenjenih za objavo na Facebook strani Inštituta za nutricionistiko.«

V projektu so sodelovali študentje več različnih študijskih smeri in sicer fotografije (VIST - Visoka šola za storitve), prehrane (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta) in kozmetike (VIST - Visoka šola za storitve). Projekt je bil sofinanciran v sklopu javnega razpisa Po kreativni poti do znanja s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in Evropskega socialnega sklada.

 

Vabljeni na ogled rezultatov projekta: https://www.prehrana.si/clanek/332-kreativnost-studentov-za-spodbujanje-zdrave-prehrane-ko-slika-pove-vec-kot-tisoc-besed?fbclid=IwAR117m4bmY7MevnRZwIACOl8fP_rYFA8r_fgKhaih-vX8y8yjR60wdzrJ90

Aktualno

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si