Skupinska 1

Čeprav študijski program ves čas posodabljamo, smo se odločili, da ga po 12 letih še dodatno dopolnimo, prenovimo, da bo še boljši , da bo še bolj odgovarjal na potrebe po raznovrstnosti veščin in vsebin, vezanih na celotno fotografsko produkcijo (vključujoč video, digitalne in druge medije), in istočasno specializacijo znotraj posameznih fotografskih žanrov, ki imajo vsak svoje specifike, naročnike in konzumente.

Prenovljeni program je zastavljen kot nadgradnja obstoječega programa s poudarkom na optimalnem sosledju predmetov, dopolnitvi nekaterih že obstoječih vsebin ter vertikalni in horizontalni povezljivosti med vsebinami predmetov skozi celoten študijski proces. Program je prestrukturiran na način, da 1. letnik zajema spoznavanje s fotografskim medijem in osnovami s področja fotografije, 2. letnik nadgradnjo teh osnov in spoznavanje s posameznimi žanri/področji fotografije, njihovimi karakteristikami in sistemi delovanja, znotraj katerih se pojavljajo, 3. letnik pa je sinteza vsega tega in njihove nadgradnje, s poudarkom na samostojnem delu pod mentorskim vodstvom ter realizaciji lastnega projekta v sklopu izbranega ateljeja, od ideje do končnega produkta, vključujoč vsa dobljena znanja, razmislek. Ostali predmeti 3. letnika ponujajo podporne vsebine, ki jih je mogoče uporabiti ne glede na izbrani žanr fotografije in tako še razširiti in poglobiti nabor določenih teoretičnih in praktičnih znanj. Zaključena dela, nastala v sklopu ateljejev, bodo predstavljena na razstavi, kar bo delovalo kot dodaten motivacijski element, istočasno pa omogočilo predstavitev tako del študentov kot tudi šole in njenega poslanstva širši javnosti.

Z dodatnimi obveznimi predmeti uvajamo vsebine, ki sledijo aktualnim trendom na področju trga najrazličnejših fotografskih storitev, s čimer se bo še povečala konkurenčna prednost naših diplomantk in diplomantov – diplomiranih fotografinj in diplomiranih fotografov.
Tak posodobljen študij je že odobrila Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, izvajati pa ga začnemo s študijskim letom 2021/22, torej jeseni. Vpisi že potekajo, pogoj za vpis je končana 4-letna srednja šola.

Predmetnik prenovljenega programa: https://vist.si/fotografija/dodiplomski-studij

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija