Visoka šola za storitve > Oddelek za kozmetiko > Visokošolski program kozmetike

Visokošolski študijski program KOZMETIKA
     Pridobljeni poklic/naziv: diplomirana kozmetičarka /  kozmetik (dipl. kozm.)
  
Program je akreditiran pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) >> več
 

Informativni dan
Informativni dan za za visokošolska študija Kozmetika, 1. stopnja ("diplomiran kozmetik") in Kozmetika,  2. stopnja ("magister kozmetike") bo 20.9. ob 17h na Tržaški 32 (2. nadstropje) v Ljubljani (zemljevid)

Lahko nas obiščete tudi na individualnem informativnem dnevu. >> rezervacija termina

>> informativna prijava (z njo si zagotovite obveščanje o študiju in postopkih za vpis)

bullet edini visokošolski študijski program kozmetike v Sloveniji
bullet velika izbirnost predmetov/področij (kozmetična nega, pedikura in manikura, velnes, ličenje oz. maskiranje idr.)
bullet upoštevamo vaša predhodno pridobljena znanja, veščine in izkušnje
bullet vpisujemo v redni in izredni študij za študijsko leto 2018/2019
Zakaj je visokošolski študij kozmetike najboljša izbira?
 
bullet Ker pridobite daleč največ znanja z različnih področij kozmetike in velnesa.
bullet Naše diplomantke delajo v najuglednejših kozmetičnih salonih, dermatoloških in estetsko-kirurških ambulantah, velnes centrih, v svetu mode, gledališča in filma, pri proizvodnji in prodaji kozmetičnih preparatov in naprav...
bullet Pridobite naziv diplomirana kozmetičarka/diplomiran kozmetik.
bullet Študij lahko nadaljujete in znanja nadgrajujete na magistrskem študiju za naziv magister / magistrica kozmetike. >> več o študiju 2. st.

 >> Primerjava visokošolskega in višješolskega študija kozmetike...
 >> Možnost študija na VIST po končanem višješolskem programu kozmetika


bullet Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti
 

PREDMETNIK 1. LETNIKA:

 

 

 

 

I. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

  Informatika

3

30

5

25

  Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

8

80

60

20

  Higiena s prehrano

7

70

40

30

  Izbrana poglavja iz kemije I

6

60

30

30

  Fizika z aparaturami in tehnikami

6

60

30

30

Σ I. SEMESTER

30

300

165

135

 

 

 

 

 

 

II. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

  Mikrobiologija z epidemiologijo

7

70

50

20

  Strokovna literatura in terminologija

3

30

10

20

  Izbrana poglavja iz kemije II

5

50

20

30

  Kozmetična nega I

9

90

20

70

  Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

6

60

40

20

Σ II. SEMESTER

30

300

140

160

 

 

 

 

 

 

Σ  I. LETNIK

60

600

305

295

 

 

 

 

 

 

PREDMETNIK 2. LETNIKA:

 

 

 

 

III. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

  Kozmetična regulativa, kakovost in testiranja I

4

40

20

20

  Farmakognozija

7

70

40

30

  Kozmetologija I

8

80

40

40

  Dermatovenerologija I

6

60

40

20

  Osnovne masažne tehnike

5

50

5

45

Σ III. SEMESTER

30

300

145

155

 

 

 

 

 

 

IV. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

  Metode in tehnike komuniciranja

6

60

20

40

  Dermatovenerologija II

7

70

40

30

  Kozmetologija II

8

80

30

50

  Kozmetična regulativa, kakovost in testiranja II

3

30

0

30

  Pedikura in manikura I

6

60

5

55

Σ IV. SEMESTER

30

300

95

205

 

 

 

 

 

 

Σ  II. LETNIK

60

600

240

360

 

 

 

 

 

 

PREDMETNIK 3. LETNIKA:

 

 

 

 

V. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

  Farmakologija z osnovami  toksikologije

7

70

50

20

  Izbirni predmeti

23

230

 

 

Σ V. SEMESTER

30

300

 

 

 

 

 

 

 

VI. Semester

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

  Izbirni predmeti

15

150

0

150

  Praktično izobraževanje

7

70

10

60

  Diploma

8

80

 

 

ΣVI. SEMESTER

30

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmeti
(V. in VI. semester)

ECTS

KU

Oblike izvedbe

P

vaje

  Kozmetična nega II

15

150

30

120

  Limfna drenaža

7

70

10

60

  Vizažistične tehnike

7

70

10

60

  Zgodovina ličenja

3

30

20

10

  Modno in fotografsko ličenje

9

90

20

70

  Filmsko in gledališko ličenje

9

90

20

70

  Refleksologija

9

90

15

75

  Aromaterapija

9

90

30

60

  Posebne masažne tehnike

9

90

15

75

  Pedikura in manikura II

9

90

10

80

  Barvna terapija

4

40

20

20

  Osnove podjetništva I

8

80

40

40

  Osnove podjetništva II

5

50

20

30

  Trženje in tržno kominiciranje

6

60

20

40

  Kemija eteričnih olj

6

60

30

30

  Kozmetologija III

10

100

40

60

 

 

 

 

 

 

Σ  III. LETNIK

60

600

 

 

Opombe: ECTS= kreditne točke; KU =kontaktne ure; P=predavanja

V 3. letniku študent izbere izbirne predmete tako, da skupaj z obveznimi predmeti, praktičnim izobraževanjem in diplomo zbere 600 kontaktnih ur (60 kreditnih točk ECTS).

Pri izrednem študiju (za odrasle) se zaradi prilagoditve potrebam odraslih (izrednih študentov) izvede v skladu z zakonom zmanjšan delež kontaktnih ur predavanj in vaj.

>> Pedagoški, strokovni in drugi sodelavci
>> seznam diplom

Pridobljeni naziv

DIPLOMIRANA KOZMETIČARKA (VS) / DIPLOMIRAN KOZMETIK (VS)

DIPL. KOZM. (VS)

bullet Kompetence diplomantov

S študijem se študent usposobi za kompetentno, visoko kakovostno, varno samostojno delo in delo v timih na vseh področjih kozmetike v širšem smislu, od kozmetične nege, pedikure, manikure, ličenja in maskiranja, do izdelave kozmetičnih izdelkov ter dodatnih, s kozmetiko povezanih in dopolnjujočih dejavnostih, kot so različne masažne tehnike, vključno z limfno drenažo, refleksoterapijo, aromaterapijo ipd.

Na izbranih področjih znanja in usposobljenost študent posebej poglobi v okviru izbirnih predmetov, projektov in diplome, s čimer še poveča sposobnost opravljanja visoko zahtevnih del na teh področjih.

Delodajalci ocenjujejo napredek študentk med študijem in usposobljenost z oceno odlično (9,8 od 10)!

Naše diplomantke – diplomirane kozmetičarke in magistrice kozmetike, pa tudi že študentke višjih letnikov, se s svojim znanjem uspešno uveljavljajo tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru na različnih področjih kozmetike in velnesa.

 >> Primerjava visokošolskega in višješolskega študija kozmetike
 >> Možnost študija na VIST po končanem višješolskem programu kozmetika

bullet Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program KOZMETIKA se lahko vpiše vsakdo, kdor je opravil:

bullet maturo,
bullet poklicno maturo,
bullet zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Vpis je mogoč tudi s prehodom iz drugega sorodnega dodiplomskega programa.

Uvajalni seminar
Za študente, brez predhodne kozmetične izobrazbe organiziramo uvajalni seminar za lažjo vključitev v študijski proces.
bullet Prehodi med programi

Študent lahko preide iz sorodnih programov na program Kozmetika v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ECTS.

Pri prehodu se študentu priznajo kreditne točke ECTS pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno zaključil z izpitom na drugem višje ali visokovisokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem programu, če se le-ta v najmanj 80% po vsebini in obsegu ujema s vsebino in obsegom predmeta na šoli.

Po zaključku šolanja na višješolskem programu kozmetika (za naziv kozmetik/ kozmetičarka) je možno nadaljevati študij na visokošolskem študiju kozmetike (za naziv diplomiran kozmetik/diplomirana kozmetičarka (VS)) s prehodom v 1. letnik visokošolskega študija - podrobnosti >> več

bullet Priznavanje pridobljenih znanj in izkušenj pred in poleg študija

V procesu izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskemu programu se študentom lahko priznajo:

bullet znanja in spretnosti pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja
bullet delovne izkušnje na področju (najmanj 3 leta)
bullet neformalno izobraževanje oz. strokovna dela (projekt, elaborat, objave, izumi ipd.) med študijem.

Prošnjo za priznavanje z dokazili (spričevali in drugimi listinami) obravnava šola v skladu s predpisi. S priznanimi znanji in izkušnjami študent lahko nadomesti pripadajoči del vsebinsko ekvivalentnih študijskih obveznosti.

bullet Pogoji za napredovanje

bullet Za prehod iz 1. v 2. letnik:
obveznosti iz prvega letnika v obsegu 49 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I, Higiena s prehrano, Izbrana poglavja iz kemije I, Mikrobiologija z epidemiologijo, Izbrana poglavja iz kemije II, Kozmetična nega I in Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II.
 
bullet Za prehod iz 2. v 3. letnik:
vse obveznosti iz prvega letnika in obveznosti iz drugega letnika v obsegu 47 ECTS, oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov Farmakognozija, Kozmetologija I, Dermatovenerologija I, Osnovne masažne tehnike, Dermatovenerologija II, Kozmetologija II, Pedikura in manikura I.

Kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral najmanj 47 ECTS tekočega letnika in predloži opravičljive razloge, opredeljene s statutom šole.

bullet Možnosti nadaljevanja študija

Študij je mogoče nadaljevati na našem magistrskem študiju kozmetike (2. bolonjska stopnja), za poklic magistrica oz. magister kozmetike. >> več

bullet Prijave in vpisi

Za študijsko leto 2018/19 v redni in izredni študij potekajo prijavni roki od 6.2.2018 dalje.

Prijavni roki:
1. prijavni rok: od 6.2.2018 do 4.3.2018
2. prijavni rok: od 5.3.2018 do 25.6.2018
3. prijavni rok: od 26.6.2018 do 31.8.2018
4. prijavni rok: od 1.9.2018 do 30.9.2018

Če bodo po 4. prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo omogočili naknadni vpis najpozneje do 30.10.2018 kandidatom, ki jim bo naknadni vpis odobril pristojni organ VIST v skladu z Zakonom o visokem šolstvu.

Če se želite vpisati na študij oz. vas študij zanima, izpolnite informativno prijavo. Z izpolnjeno informativno prijavo vas vodimo kot kandidata za vpis in vas bomo obveščali o vseh nadaljnih postopkih za vpis.

Vpisi
Vpisi bodo potekali v referatu Oddelka za kozmetiko (Gerbičeva 51a,  Lj.) od 5.3.2018 dalje do zapolnitve prostih mest.

Ob vpisu podpišete pogodbo, s čimer si rezervirate mesto, vpisani pa ste, ko dostavite vso zahtevano dokumentacijo:
spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole*, potrdilo o maturi/poklicni maturi/zaključnem izpitu*, 2 sliki; za prehode iz drugih dodiplomskih študijev še Potrdilo o opravljenih obveznostih na študiju, s katerega prehajate. 

Pogodbo in vpisni list vam lahko pošljemo tudi po pošti.

*Priloga je ob prijavi neobvezna, predložiti jo je potrebno najkasneje do 15.9.2018.

V primeru kakršnihkoli nejasnosti ali težav smo vam v referatu vedno na voljo za pomoč.
>> informativna prijava

Pred vpisom se morate obvezno prijaviti prek
eVŠ (pri tem vam lahko pomagamo) do zaključka posameznega prijavnega roka in nam do zaključka roka posredovati zahtevane dokumente.

Način prijave
Prijavo za vpis oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Prijavite se lahko s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez njega.
Če se prijavljate:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom nam po pošti posredujete le še  tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Če imate težave pri prjavi prek eVŠ, se lahko prijavite pri nas, kjer vam bomo v referatu  pomagali pri prijavi v eVŠ. >>portal eVŠ

bullet Šolnina

Šolnina za š.l. 2017/18:

- 3627,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu
(upoštevan 7% popust) za vpis v marcu in aprilu 2018

- 3705,00 EUR v primeru plačila v enkratnem znesku ob vpisu
(upoštevan 5% popust) za vpis od vključno maja 2018 dalje

- 3900,00 v primeru plačila po obrokih: vpisnina v višini 700 EUR + 10 mesečnih obrokov po 320 EUR od novembra 2018 dalje

- V primeru vpisa do 30. junija lahko plačate vpisnino v dveh obrokih po 350 EUR in nato šolnino v 13-16 mesečnih obrokih po 246,2 eur oz. 200 EUR (v toliko mesečnih obrokih, da je zadnji plačan avgusta 2019).

Na ceno šolnine priznavamo za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2018/19 posebni popust kandidatom, ki so predhodno zaključili izobraževanje na Zavodu AI (glejte spodaj).

Razpisujemo štipendije za študij kozmetike >> več

Na navedeni polni znesek šolnine (brez popusta) priznavamo še naslednje redne popuste :

bullet 400 EUR za vpis v prvi letnik za maturante Zavoda AI
bullet 150 EUR za vpis v prvi letnik za slušatelje Zavoda AI programov za NPK in diplomantov zavoda IZRAZ

*V primeru obročnega odplačevanja se ob vpisu plača celotno vpisnino (700 EUR), nadaljni obroki se ustrezno znižajo.

Šolnina zajema:

bullet vpisnino v letnik
bullet izvedbo programa
bullet vse materiale pri vajah
bullet delovno obleko z logom šole (prvo leto)
bullet uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD), v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah
bullet opravljanje vsakega izpita na treh rokih
bullet članarino za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK)

Šolnina ne vsebuje stroškov za ekskurzije.

bullet Zaposljivost

Naše diplomantke ter študentke, štipendirajo, zaposlujejo oz. bodo zaposlovali različni delodajalci s področja kozmetike, dermatologije in velnesa, kot so:

Dermatološko-estetske in druge ambulante:

Dermatologija Bartenjev&Rogl,
Estetika Bartenjev&Rogl,
Dermatološki center Parmova,
Klinika za dematovenerologijo UKC Ljubljana
Medico dr. Sentočnik
Kirurgija in estetika dr. Božikov

Estetika Nobilis (dr. Onišak; Ljubljana, Maribor, Moravske toplice, Portorož)
Kalliste, Klinika za ginekologijo, osteoporozo in medicinsko estetiko Domžale
Ambulanta in Kozmetika Dr. Gorazd Krajnc d.o.o.
Kozmetični centri/saloni:
Ljubljana z okolico:
Sunny studio
Viki's Place
Kozmetika Lorger
Kozmetika Lavanda
Kozmetični salon Estela
Cosmetic Line
Studio Dermal (Trzin)
Holistično-kozmetični studio Lotos
Dakina, kozmetične storitve Živa Moretti
Kozmetika Branka Jager Lončar
Center za kozmetično in pedikersko dejavnost Alden (salon Črna mačka)
Kozmetika Kahne
Pedimed medicinska nega nog
Medicinska pedikura Hona
Drugi kraji:
Studio F (Celje)
Kozmetični center Dotik (Nova Gorica)
Sončni in lepotni studio Dotiki (Celje)
Žaklin Lazar Estetika (Koper)
Kozmetični studio Ten (Slovenj Gradec)
Kozmetika Iris (Velenje)
Galactica (Velenje)
Studio Sonce (Kranj)
Kozmetični salon Scarlett (Cerklje na Gorenjskem)
Kozmetika Kobarid
Kozmetika Nataša Hrast Korošec (Kobarid)
Kozmetični salon Petra Kusterle (Bohinj)
 
Terme in velnesi:  
Welness Rogaška Slatina
Paradiso Brežice
Talaso Strunjan, Terme Krka (Strunjan)
Wellness center Rimske toplice
Wellnes Paradiso (Dobova)
Razvoj in proizvodnja izdelkov:  
Iskra Medical d.o.o.
Be Aikon d.o.o.
Ilirija d.d.
 
Zastopstvo/prodaja:  
Lekarna Škofja Loka
ART-PE
Estetic (Holy Land Cosmetics)
 
Delarom
Tamaschi (Grosuplje)
BIS d.o.o. (Kranj)
TICCOPI
Šole:  
Kozmetična šola Zavoda AI
Srednje zdravstvene in kozmetične šole Izola, Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, Celje
 
Šolski center Novo mesto (višja kozmetična šola)Visoka šola za storitve

Naše diplomantke se uspešno uveljavljajo tudi v Italiji, Novi Zelandji, Kanadi, Veliki Britaniji, Nemčiji, Hrvaški, Avstriji...Zaposlene so npr. pri MAC Velika Britanija, L'Oreal Nova Zelandija, Octal Pharma (Zagreb), Living Beauty (Graz, Avstrija), Vita studio (Sisak, HR), Srednja kozmetična šola Banja Luka (BIH), Dunajska državna opera (Dunaj), Max Planck Inštitut (Muenchen)

Delodajalci ocenjujejo napredek študentk med študijem in usposobljenost z oceno odlično (9,8 od 10)!

 

Več diplomantk in študentk višjih letnikov že sodeluje pri modnih in filmskih projektih v Sloveniji in tujini.

Opomba: Program oz. posamezni izbirni predmeti bodo izvedeni ob zadostnem vpisu.

 
Vabljeni k sodelovanju v raziskavi vpliva Q10 in kolagena na kožo >>več

Utrinki s podelitve diplom 2018 in 11. obletnice VIST
>> fotogalerija
>> seznam diplom

Na 8. Festival kozmetike in velnesa je bilo pestro in zanimivo >>več

Objavili smo fotografski natečaj v okviru programa Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo. >> več

Naše diplomantke in magistrice se predstavljajo v oddaji Dan. na Planet TV, v Dobro jutro na RTV SLO idr. >> več

V oodaji Prava ideja smo predstavili našo raziskavo vplivov izvlečka iz lesa bele jelke na kožo in patent >> ogled oddaje

Izvajamo program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 2017-19 za Ministrstvo za zdravje >> več

Gostovanje v oddaji Ultrazvok: Varnega sončenja ni >> oddaja

Izvajamo študentske inovativne projekte za družbeno korist >>več

Prvi magistrici kozmetike v Sloveniji >>več

Izvajamo enega od 9 strateških projektov Slovenije >>več

Akreditacija naših dodiplomskih programov podaljšanja za kar 7 let >> več

Naše študentke in diplomantke se uspešno zaposljujejo >> več

Raziskave vplivov kozmetike in postopkov za naročnike >> več

Fotogalerija Utrinki študijev Kozmetike >> ogled

Popusti za naše študente (kozmetika) >> več

>>več novic...

Pridružite se nam
 

Mnenja študentk:

Po končanem 3. letniku študija na VIST se mi je s pridobljenim znanjem in izkušnjami promet bliskovito povečal, da še diplomirati ne uspem. Ne glede na to, da delam daleč stran od velikih slovenskih mest, prihajajo k meni stranke iz cele EU, ki zelo pohvalijo moje storitve.
S študijem na VIST mi je strokovnost, kvaliteta storitev ter pridobljena samozavest doprinesla osebno in poslovno rast.
Minka Uršič, Kozmetika Kobarid

---
Kot v 1. letniku nad Kozmetično nego I, sem letos popolnoma navdušena nad  Kozmetično nego II. Predvsem se mi zdijo koristne vaje na modelih, kjer mislim, da smo se vse veliko naučile in sem zelo zadovoljna, ker je bilo letos v sklopu predmeta veliko vaj. Moram pohvaliti profesorico, saj je vedno na voljo za kakršnakoli vprašanja in si za nas vedno vzame čas. Ima ogromno znanja s področja, spodbuja razmišljanje. Čeprav je kritična in stroga, mislim da to le pripomore k izboljšanju našega znanja...
---
V vseh 3 letih sem na splošno s šolo res zadovoljna, vsi profesorji se res trudijo, da bi pridobili čim več znanja, so prijazni in vedno dostopni! (dostopnost in prijaznost velja tudi za referat) Mislim, da je to pozitivna razlika glede na ostale fakse.
---
Najbolj pa cenim to, da ste nas naučili uporabljati baze in kritičnega branja strokovnih člankov, saj nam bo to omogočilo nadaljnjo samostojno izobraževanje in nadgrajevanje znanja tudi po zaključku študija.

 

Sponzorji:Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 28.09.2018