Na začetku zdravstvene krize zaradi virusa Covid-19 smo v nekaj dneh prešli na izvajanje predavanj, konzultacij, teoretičnih izpitov, zagovorov diplom in celo nekaterih vaj na daljavo. Rezultati ankete, ki smo jo izvedli med študentkami in študenti, je pokazala njihovo veliko zadovoljstvo z izvedbo in naklonjenost takšnemu izvajanju študija za teoretične vsebine. Hkrati pa je precejšni del zlasti študentk in študentov fotografije pogrešalo osebni stik. Cenijo naše napore za uspešno nadaljevanje izvajanja študijskih procesov kljub omejitvam zaradi zdravstvene krize, kot tudi mi cenimo njihovo pripravljenost za prilagajanje in angažiranost pri delu na daljavo.

Seveda je narava študijev kozmetike in fotografije takšna, da imajo študentke in študenti veliko praktičnih vaj, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo, saj so potrebni ustrezni prostori in oprema. Te vaje smo, deloma pa jih bomo še izvedli na šoli, v času, ko je to spet dovoljeno, z doslednim upoštevanjem ukrepov za preprečevanja okužb. Pod temi pogoji lahko tudi študentke in študenti na šoli opravljajo svoje obveznosti – izvajajo praktično delo v okviru projektnih nalog, priprave diplom ipd. ter se pripravljajo na praktične dele izpitov v studiu in praktikumih.

Dobre izkušnje in naklonjenost študiju na daljavo nas vodi k odločitvi o kombiniranem izvajanju – na daljavo in na šoli – tudi v bodoče, še zlasti na Oddelku za kozmetiko.

Analiza ankete je dostopna na povezavi.

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija