Odlične ocene za vsa področja našega delovanja nam je dala skupina strokovnjakov Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki je podrobno pregledala skladnost našega delovanja po vseh 17 standardih kakovosti, kot jih je postavil NAKVIS.

Pregled je bil opravljen v postopku preoblikovanja iz visoke strokovne šole v fakulteto ter v postopku podaljšanja akreditacije VIST in s tem vseh naših študijskih programov. Potrditev obojega tako pričakujemo na prvi naslednji seji Sveta NAKVIS-a, ki bo konec septembra.

 VIST NAKVIS 2021

 

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija