Na VIST smo pričeli izvajati projekt Izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih (ARRS L7-1849), katerega glavni cilj je ugotoviti kakšna so sezonska nihanja v količini vitamina D pri odraslih v Sloveniji ter raziskati povezavo med fototipom, barvo in osončenostjo kože in indeksom melanina ter količino vitamina D v telesu, ter preveriti učinkovitost različnih formulacij za dopolnjevanje prehrane z vitaminom D.

Projekt vodi izr. prof. dr. Katja Žmitek, pri njem pa sodelujemo z Inštitutom za nutricionistiko, UKC Ljubljana in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Vitamin D
Vitamin D je pro-hormon, ki je ključen za normalno rast, razvoj skeleta in optimalno mineralno gostoto kosti, pripisujejo pa mu tudi pomembno vlogo pri zmanjševanju tveganja za za mnoge vrste raka, bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, avtoimunske in metabolne motnje, nalezljive bolezni idr.

Organizem lahko vitamin D pridobi iz dveh virov in sicer z biosintezo v koži ob izpostavljenosti soncu, ali bolj natančno ultravijoličnemu B sevanju (UVB) ter prehrano. Biosinteza pod vplivom sončne svetlobe je za večino glavni vir vitamina D, saj je naravna hrana omejen vir vitamina D in je njegov prehranski vnos nizek. Nekatere raziskave so pokazale tudi povezavo med pigmentacijo kože in/ali fototipom in količino vitamina D v telesu. V raziskavah, kjer so primerjali posameznike različnih ras, je bilo pokazano, da imajo temnejši fototipi nižje koncentracije vitamina D, vendar pa vpliv fototipa znotraj kavkaške rase (fototipi I-IV) še ni raziskan.

Zemljepisna širina Slovenijo uvršča med države, kjer zaradi nizke intenzitete UVB sevanja v sončni svetlobi v zimskem času le-ta ne zadostuje za sintezo vitamina D. Vendar podatkov o statusu vitamina D in sezonskih nihanjih le-tega pri odraslih pri nas ni na voljo.

Cilji projekta:

Cilji projekta so razdeljeni v štiri glavne sklope. V prvem sklopu bomo ugotavljali sezonsko variacijo statusa D vitamina na vzorcu vsaj 250 odraslih v Sloveniji in raziskali povezavo med različnimi fototipi, barvo kože in indeksom melanina (MI) ter količino vitamina D v telesu za kavkaške fototipe. Rezultati te študije bodo dali pomembne informacije o sezonskih variacijah statusa vitamina D v Sloveniji, dodatno moč študije pa predstavlja spremljanje istih posameznikov v različnih letnih časih (poleti in pozimi).

V drugem sklopu bomo ugotavljali učinkovitost različnih formulacij vitamina D za tretiranje suboptimalnega stanja D vitamina pri odrasli populaciji, kar bo zagotovilo vpogled v vpliv formulacije na biološko uporabnost D vitamina.

V tretjem in četrtem sklopu bomo identificirali glavne prehranske vire vitamina D v predpakiranih živilih pri slovenskem prebivalstvu, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na ocenjevanje prakse dopolnjevanja prehrane ter razvili presejalno orodje za identifikacijo posameznikov s tveganjem za pomanjkanje vitamina D.

Sodelujoče raziskovalne organizacije
• Inštitut za nutricionistiko (vodenje projekta)
• Visoka šola za storitve
• Univerzitetni klinični center Ljubljana
• Nacionalni inštitut za javno zdravje

Financiranje
• Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)
• Valens Int. d.o.o.
• Ministrstvo za zdravje RS

Trajanje projekta
• 1.7.2019 - 30.6. 2022

Vodja projekta
• izr. prof. dr. Katja Žmitek

 

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija