Primerjava visokošolskega in višješolskega študija kozmetike ter prehodi po zaključenem višješolskem študiju

Na VIST edini v Sloveniii izvajamo visokošolski študij kozmetike 1. in 2. stopnje, medtem ko več višjih šol ponuja višješolski študij kozmetike. Razlike med študijema so precejšnje – kakšne so lahko preberete v nadaljevanju.

Primerjava višješolskega in visokošolskega študija kozmetike

Če želite postati diplomirana kozmetičarka (7. raven izobrazbe), lahko to postanete samo na VIST - Fakulteti za aplikativne vede, ki izvaja edini visokošolski študij kozmetike, z višješolskim študijem kozmetike pa postanete le višja kozmetičarka (6. raven izobrazbe).

Le na visokošolskem študiju pridobite naziv DIPLOMIRANA KOZMETIČARKA (VS) / DIPLOMIRAN KOZMETIK (VS) in daleč največ znanja z različnih področij kozmetike in velnesa.

 Razlike med višješolskim in visokošolskim študijem kozmetike:

 • Koncept višješolskega študija kozmetike (za poklic višja kozmetičarka) je bistveno drugačen od visokošolskega: je bistveno manj teoretično poglobljen, prav tako pa je bistveno manj vodenega praktičnega dela iz strokovnih vsebin, pač pa je več dela pri delodajalcih; gre v bistvu za podaljšek srednje šole.
 • Med višješolskim študijem ne spoznate vseh bistvenih področij kozmetike, temveč le nekatera posamezna področja, nekatera pa lahko spoznavate v enem od izbranih modulov, medtem ko v visokošolskem študiju na osnovnem visokošolskem nivoju spoznate vsa bistvena področja, z izbirnimi predmeti pa znanja poglabljate in širite na dodatna področja kozmetike in velnesa.
 • V višješolskem študiju je bistveno manjši poudarek na razumevanju poglobljenih teoretičnih znanj, ki so potrebna za bolj učinkovito in bolj kakovostno praktično delo s strankami.
 • Te razlike se odražajo tudi v nazivu: po višji šoli študentka dobi naziv Višja kozmetičarka (6. raven izobrazbe), po visoki šoli pa Diplomirana kozmetičarka (VS) (7. raven izobrazbe)
 

VIŠJA ŠOLA

VISOKA ŠOLA

Pridobljeni naziv

Višji/a kozmetik/kozmetičarka

Diplomirani kozmetik (VS)/
diplomirana kozmetičarka (VS)

Raven izobrazbe

6

7

Trajanje študija

2 leti, od tega ca 1/4 pri delodajalcih

3 leta

Število kreditnih točk

120

180

Pogoj za vpis

Končana katerakoli 4-letna srednja šola

Končana katerakoli 4-letna srednja šola

Možnost nadaljevanja študija po diplomi na tej stopnji

Vpis v 1. letnik visokošolskega študija z možnostjo priznavanja nekaterih predmetov ali delov predmetov

Vpis v magistrski študij kozmetike1ali druge sorodne magistrske programe

Pridobljena znanja

in zaključna listina2

Praktična znanja glede na izbrane module z malo teoretičnih osnov na višješolskem nivoju

Sistematično pridobljena praktična znanja z vseh področij kozmetike na dobrih teoretičnih osnovah ter specializirana in poglobljena znanja na izbranih področjih (glede na izbirne predmete)

Koncept praktičnega usposabljanja

Večino praktičnega znanja (20 tednov) pridobi študent izven šole pri delodajalcih

Veliko večino praktičnih znanj pridobi študent v šoli na organiziran način v povezavi s teoretičnimi osnovami pod vodstvom usposobljenih pedagogov

Število ur vodenih vaj v šoli (kontaktnih ur praktičnega dela) iz strokovnih predmetov po programu4

3123

ca 6003,4

Izbirnost

Moduli: Masažne tehnike, Aromaterapija, Specialna pedikura, Zdrav način življenja

13 izbirnih predmetov iz kozmetične nege, masažnih tehnik, velnesa, aromaterapije,  limfne drenaže, pedikure, manikure, ličenja, maskiranja, kozmetologije, podjetništva v kozmetiki4

Izvajalci študija

vrsta višjih šol

VIST – Fakulteta za aplikativne vede

Opombe

 • 1študij je bil akreditiran v letu 2011, izvaja ga VIST – Fakulteta za aplikativne vede;
 • 2po višji šoli: višješolska diploma (kratki cikel); po visoki šoli: visokošolska diploma (1. bolonjska stopnja);
 • 3upoštevane praktične vaje v šoli pod strokovnim vodstvom višje- oz. visokošolskih učiteljev;
 • 4povprečje; dejansko število ur je odvisno od izbire izbirnih predmetov v 3. letniku; pri tem ni upoštevano diplomsko delo;

Možnosti nadaljevanja študija po zaključeni višji šoli: vpis v 1. letnik visokošolskega študija kozmetike na VIST z možnostjo priznavanja delov nekaterih predmetov.

Če želite postati diplomirana kozmetičarka (7. raven izobrazbe), lahko to postanete samo na VIST - Fakulteti za aplikativne vede, ki izvaja edini visokošolski študij kozmetike, z višješolskim študijem kozmetike pa postanete le višja kozmetičarka (6. raven izobrazbe).

Prehodi po zaključeni višji strokovni šoli

Če želite postati diplomirana kozmetičarka po zaključeni višji strokovni šoli iz kozmetike, se lahko vpišete v 1. ali izjemoma 2. letnik visokošolskega študija kozmetike, 1.stopnje – odvisno od števila priznanih predmetov.

Po zaključenih obeh letnikih višješolskega programa Kozmetika (diploma ni potrebna) je mogoče priznavanje manjšega dela vsebin visokošolskega študija Kozmetika 1. stopnje na VIST na osnovi možnih priznavanj in pod naslednjimi pogoji (v vsakem primeru se odloča individualno):

Priznajo se lahko naslednji predmeti 1. letnika

Osnova za priznavanje so opravljeni predmeti:

Informatika

Računalništvo in informatika

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I - vaje, opraviti je potrebno izpit

Anatomija, Dermatovenerologija

Higiena s prehrano

Mikrobiologija z epidemiologijo, Telesno gibanje in zdrava prehrana, Svetovanje za dobro počutje

Fizika z aparaturami in tehnikami - vaje

Delovanje kozmetičnih naprav, Uporaba kozmetičnih naprav

Kozmetična nega I - del vaj

Kozmetična nega, Dermatovenerologija,  Delovanje kozmetičnih naprav, Uporaba kozmetičnih naprav

2. letnika

 

Pedikura in manikura I - del vaj

Kozmetična nega, Problemi nog in stopal, Specialne tehnike pedikure (opravljen modul Specialna pedikura)

Metode in tehnike komuniciranja

Poslovna komunikacija in vodenje, Kultura vedenja

   

Naslednje predmete je mogoče opraviti z diferencialnimi izpiti:

1. letnik:
Izbrana poglavja iz kemije I , Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

3. letnik:
Možno priznavanje praktičnega izobraževanja, kar se obravnava individualno na podlagi prošnje.

Za vpise po višješolskem programu Kozmetika se možnosti za vpis v vsakem primeru določajo individualno.

Opombe:

 • Opravljanje diferencialnega izpita se plača po ceniku. K diferencialnemu izpitu študent lahko pristopi 2-krat. Če ga v dveh poskusih ne opravi, mora opravljati predmet kot celoto, opravljanje se plača po ceniku VIST.
 • Študent je sam dolžan pridobiti morebiti manjkajoča znanja iz vsebin predmetov, ki se mu jih prizna.
 • Pri vpisu mora študent predložiti poleg ostalih dokazil še potrdilo o opravljenih izpitih v višješolskem programu Kozmetika ter prošnjo za neposredni vpis v 2. letnik.
 • K pogodbi o vpisu se podpiše aneks, ki določa nekatere podrobnosti v zvezi s priznavanji in študijem.

Aktualno

Inštitut za kozmetiko

Specializirani smo za kvalitativno in kvantitativno in vivo vrednotenje parametrov kože, tako površine, epidermisa/stratum corneuma kot tudi dermisa, delno tudi subkutisa.

Več ...

Utrinki študija

Na šoli se vedno kaj zanimivega dogaja. Oglejte si utrinke študijev kozmetike 1. in 2. st., dogodkov in prostorov šole.

Več ...

Reference

Ukvarjamo se s številnimi zanimivimi tematikami s področja kože in vplivov nanjo, nege, pedikure, ličenja in maskiranja, velnesa ... Vabljeni k prebiranju naših znanstvenih objav, prispevkov v medijih ...

Več ...

Projekti in raziskave

Poleg izobraževalne dejavnosti se ukvarjamo z razvojem in raziskavami kože in vplivov nanjo. Izvajamo več raziskovalnih projektov, projekte za promocijo zdravja ter študentske projekte.

Več ...

Diplome

Prvi diplomanti so naš študij zaključili v l. 2010, leta 2016 smo obeležili 100. diplomo. Seznam vseh diplom programov kozmetika 1. in 2. st. najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Sodelavci

Vas zanima kdo smo VIST? Seznam pedagogov in drugih sodelavcev Oddelka za kozmetiko najdete na spodnji povezavi.

Več ...

Aktualno

Sponzorji

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

BIC/SWIFT koda: BFKKSI22

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija

Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si