Analiza razvoja VIST na znanstveno-raziskovalnem in umetniško-produkcijskem področju v zadnjem petletnem obdobju v primerjavi s preteklim obdobjem kaže več kot odlične rezultate. Bistveno smo namreč okrepili raziskovalno, znanstveno, strokovno in umetniško-produkcijsko delo. V te namene smo se intenzivno povezovali z drugimi domačimi in tujimi organizacijami ter podjetji s področja. Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju in izvajanju tako znanstveno-raziskovalnih kot aplikativnih, strokovnih in kuratorskih projektov. To se odraža npr. v visokem številu objav članov naše raziskovalne skupine v zadnjem petletnem obdobju, katerih bibliografski kazalci in odmevnost kažejo visoko kakovost objavljenih del, saj so bile objave v tem obdobju citirane skoraj 1500-krat, h-indeks, ki meri tako produktivnost kot vpliv glede na citiranost, pa je nadpovprečno visok in se konstantno povečuje.

V primerjavi s preteklim petletnim obdobjem, smo v zadnjem obdobju:
• več kot podvojili število objavljenih znanstvenih člankov, monografij in strokovnih prispevkov oz. poglavij v monografskih publikacijah članov naše raziskovalne skupine, 
• skoraj 10-kratno povečali strokovne in znanstvene objave s področja vizualnih umetnosti,
• več kot podvojili število raziskav za gospodarstvo,
• skupaj s partnerji pridobili ARRS program Prehrana in javno zdravje (NUTRIS, VIST, UL BF, NIJZ, UKC LJ) ter v nadaljevanju zaradi odličnih rezultatov pridobili podaljšanje in povečanje obsega,
• s partnerji pridobili prvi EU projekt in prvi Erasmus+ projekt,
• prvič pridobili program za krepitev in varovanje zdravje (sofinancer MZ) ter pridobili podaljšanje in povečanje za nadaljnji dve obdobji, povezali smo se s partnerjem (NIJZ),
• podvojili število izvedenih projektov, razstav in delavnic s področja vizualne produkcije,
• naši stalni sodelavci so bili zelo aktivni na kuratorskem področju in izvedli ca. 4-krat več kuratorskih projektov kot preteklem obdobju,
• izvedli kar 14 študentskih projektov PKP in ŠIPK, v katere je bilo vključenih preko 120 študentov,
• izdali bistveno več učbenikov.

Za več podatkov, vabljeni k branju spodnjih poročil:

Poročilo o razvoju in napredku znanstvene, strokovne, raziskovalne oz. umetniške dejavnosti VIST v obdobju od 2015-20 v primerjavi s preteklim akreditacijskim obdobjem

Poročilo o znanstvenem, strokovnem, raziskovalnem oziroma umetniškem delu v zadnjih petih letih

VIST - Fakulteta za aplikativne vede / Faculty of applied sciences

VIST - Fakulteta za aplikativne vede
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: info@vist.si

DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 3500 1000 1614 865

Politika zasebnosti

Oddelek za kozmetiko
Gerbičeva 53
Ljubljana

tel.: 01 283 17 00
fax: 01 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

instagramFB kozmetika

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a
Ljubljana

tel.: 0590 12 509
gsm: 051 346 318
fax: 01 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Instagram FotografijaFB fotografija