Prijava

Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalnikuPomoč za Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku

Je to vaš prvi obisk?

Ob prvi prijavi se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki vam je bilo poslano na vaš elektronski naslov. Po prvi prijavi lahko geslo spremenite. V primeru težav se obrnite na študentski referat preko info@vist.si oz. pokličite 01 283 1700.

Navodila za uporabo

Pravila uporabe e-učilnice

  • E-učilnico lahko uporabljajo izključno uporabniki, ki imajo za uporabo dovoljenje naše organizacije.
  • Objavljene informacije in gradiva so namenjena za izključno uporabo za potrebe organizacije, za katere so objavljena. Kakršno koli razširjanje gradiv ali njihovih delov je brez dovoljenja avtorja in izobraževalne organizacije strogo prepovedano in bo sodno preganjano.
  • Datoteke na svetovnem spletu lahko vsebujejo viruse. Objavitelji gradiv v e-učilnici so dolžni skrbeti za čistost datotek z uporabo najnovejše antivirusne zaščite, vendar popolna zanesljivost iz različnih razlogov ni mogoča. Zaradi narave interneta in hitro se razvijajočih novih virusov ne moremo prevzeti odgovornosti zaradi morebitne škode, ki bi utegnila nastati zaradi virusnih okužb, ki bi izvirale iz datotek v e-učilnici. Za vašo večjo varnost predlagamo, da si na osebnih računalnikih, na katerih dostopate do svetovnega spleta, namestite najnovejše posodobitve operacijskega sistema in spletnega brskalnika ter najnovejše protivirusne programske zaščite.
  • Pri sodelovanju v diskusijah v e-učilnici komunicirajte spoštljivo, bodite strpni do drugačnih mnenj, sogovornikov ne žalite, pred objavo pretehtajte smiselnost sporočila, pri pisanju se izogibajte uporabi samih velikih črk (takšno besedilo v online komunikaciji predstavlja kričanje).