Visoka šola za storitve > NOVICE


doc. dr. Vladimira Gaberc Porekar prejela Puhovo priznanje
Naša stalna sodelavka doc. dr. Vladimira Gaberc Porekar je s sodelavci s Kemijskega inštituta prejela najvišje državno priznanje za inovacije in sicer  za razvoj podobnih bioloških zdravil filgrastim in pegfilgrastim ter prenos v proizvodnjo. Dosežek skupine nagrajencev je zgled prenosa skupnih raziskovalno-razvojnih dosežkov slovenske industrije in akademskega okolja v industrijsko proizvodnjo.>> več

4. Festival kozmetike in velnesa je odlično uspel
V soboto, 13.9.2014 je v Ljubljani potekal že tradicionalni, tokrat 4. Festival kozmetike in velnesa v organizaciji Oddelka za kozmetiko in Inštituta za kozmetiko VIST – Visoke šole za storitve. Sodeč po zanimanju kot po številnih izredno pozitivnih odzivih se je festival ponovno potrdil kot osrednji dogodek na tem področju. To potrjuje tudi, da je VIST postal osrednja ustanova znanja na tem področju v Sloveniji.

Program je bil tudi letos pester in zanimiv, obsegal je strokovna predavanja, delavnice in prikaze ter različne kratke storitve in nasvete za obiskovalke in obiskovalce, sponzorske predstavitve izdelkov ter opreme. >> ogled fotografij

Izredno pozitivna ocena dela VIST
“V vsem svojem delovanju je VIST usmerjen v dobrobit študenta in kakovost njegove strokovne izobrazbe…” je eden glavnih poudarkov v izredno pozitivni oceni, s katero so strokovnjaki NAKVIS ocenili naše delo. V aprilu 2014 je namreč VIST obiskala skupina strokovnjakov agencije RS, ki ocenjuje kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), v okviru rednega postopka za podaljšanje akreditacije zavoda. V okviru dvodnevnega obiska preverjanja kakovosti delovanja VIST so potekali pogovori s študenti kozmetike (dodiplomskega in podiplomskega študija) ter fotografije, pedagogi in drugim osebjem obeh oddelkov VIST, z delodajalci, poslovnimi partnerji idr. Priznanje je pomembno tako za nas kot za študente, saj potrjuje naša prizadevanja, da damo našim študentom kar največ kvalitetnega sodobnega znanja ter da se na šoli dobro počutijo.

VIST v Polnočnem klubu
Naši strokovnjaki so sodelovali v Polnočnem klubu z naslovom Koža ve in pove (30.5.2014) na RTV SLO. Potekal je pogovor o koži, kozmetičnih izdelkih, učinkovinah in učinkih, zaščiti pred soncem ter o meritvah karakteristik kože, ki smo jih tudi prikazali.

>> ogled oddaje

Gostovanje prof. dr. Danke Tamburic
V okviru sodelovanja med VIST in London College of Fashion, University of the Arts (London) je 10. in 11. aprila 2014 na VIST ponovno gostovala prof. dr. Danka Tamburic s te univerze, kjer je direktorica programa Cosmetic Science. Za študentke 2. letnika programa Kozmetika na VIST je izvedla serijo zanimivih predavanj pri predmetu Kozmetologija II ter za študentke magistrskega študija kozmetike pri predmetu Napredni kozmetični izdelki.

Visoko priznanje dekanu
Dekan VIST prof. dr. Janko Žmitek je prejel najvišje državno priznanje za izume - Puhovo priznanje za l. 2013, in sicer (skupaj s sodelavci) za izum vodotopnega koencima Q10! Ta posebna oblika koencima Q10 izkazuje bistveno boljšo topnost v vodi in posledično tudi boljšo biodostopnost in učinkovitost, omogoča pa tudi enostavno vključevanje v izdelke na vodni osnovi. Zaradi teh prednosti se je posebej uveljavil kot dodatek živilom na vodni osnovi (z nizko vsebnostjo maščob) in v obliki prehranskih dopolnil, od katerih so v Sloveniji najbolj popularni jogurti Slim&Vital ter sirupi Quvital, skupaj pa je bilo na osnovi tega izuma na slovenski in številne tuje trge lansiranih več deset različnih izdelkov.

Obrazložitve najvišjih državnih nagrad in priznanj za vrhunske dosežke na področju znanosti in inovacij lahko preberete na spletnih straneh ministrstva MIZS. >> več

Slovenija dobila prvih 38 diplomiranih kozmetičark – za varnejše in bolj kakovostno delo v kozmetiki
V soboto, 7.9.2013 je bil posebni, tako rekoč prelomni dan za slovensko kozmetiko, saj smo na VIST podelili diplomske listine prvi generaciji diplomiranih kozmetičark.

Svečana podelitev diplom je bila za diplomantke zelo čustven dogodek, saj so se spomnile vseh lepih kot tudi napornih trenutkov študija, ki jih je pripeljal do znanja, načina razmišljanja ter sposobnosti reševanja problematik kože, kot ga do sedaj v Sloveniji še ni bilo. Zavedajo se pričakovanj okolice, odgovornosti poklica diplomirane kozmetičarke ter potrebe po stalnem izpopolnjevanju in napredovanju v stroki, za kar vse jim je dal študij dobre osnove.>> ogled fotogalerije

3. FESTIVAL KOZMETIKE IN VELNESA PRESEGEL VSA PRIČAKOVANJA

V soboto, 7.9.2013 je v sončni Ljubljani potekal že tradicionalni 3. Festival kozmetike in velnesa v organizaciji Oddelka za kozmetiko in Inštituta za kozmetiko VIST – Visoke šole za storitve. Sodeč po zanimanju kot po številnih izredno pozitivnih odzivih je festival presegel vsa pričakovanja in se je potrdil kot osrednji dogodek na tem področju. To potrjuje tudi, da je VIST postal osrednja ustanova znanja na tem področju v Sloveniji.

Program je bil tudi letos pester in zanimiv, obsegal je strokovna predavanja, delavnice in prikaze ter različne kratke storitve in nasvete za obiskovalke in obiskovalce, sponzorske predstavitve izdelkov ter opreme. >> več
 

VIST na sejmu Kozmetika 2013 v Celju
Oddelek za kozmetiko in Inštitut za kozmetiko Visoke šole za storitve (VIST) sta se predstavila na sejmu kozmetike v Celju in na povabilo organizatorja izvedla osrednja predavanja s področja kozmetike:
- Prehrana in kozmetična nega za »anti-age« učinke (prof. dr. Janko Žmitek; vključeni tudi vidiki in preventiva fotostaranja),
- Peptidi v negi starajoče kože (Tina Pogačnik, diplomirana kozmetičarka )
- Učinki masaže na počutje in vitalnost (Janja Klobasa, diplomirana kozmetičarka).
Poleg prikaza podatkov iz literature je bil velik del predavanj posvečen tudi prikazu lastnih raziskav in ugotovitev na Oddelku za kozmetiko in Inštitutu za kozmetiko VIST, vključno z zelo zanimivimi rezultati diplomskih nalog, s katerimi so postale študentke kozmetike na VIST diplomirane kozmetičarke.
Na razstavnem prostoru sta diplomirani kozmetičarki Tina Pogačnik in Janja Klobasa ter absolventka študija kozmetike Mia Smolnikar dajali informacije o dodiplomskem in magistrskem študiju kozmetike na VIST ter izvajale meritve nekaterih parametrov kože, prav tako so pojasnjevale razstavljene posterje o fotostaranju, celulitu, modnih, gledaliških in filmskih, pri katerih so sodelovale naše študentke… Absolventki Jana Jajič in Uršula Koblar sta na kolegici Neži Jelenc oživili lik Čapljiča (Kako je Čapljič izumil suho robo), študentka 3. letnika Bernardina Kajnc pa Kositrnega drvarja (Čarovnik iz Oza).>> ogled galerije

VIST tudi na strokovnem srečanju kozmetikov 2013
Na povabilo OZS sta predstavnika VIST (prof. dr. J. Žmitek, P. Keršmanc, dipl. kozmetičarka) izvedli plenarno predavanje na Strokovnem srečanju kozmetikov v Rogaški slatini 18.5.2013 z naslovom Nanokozmetika od teorije do prakse, v okviru katerega so bili prikazani tudi nekateri preliminarni rezultati študije o učinkih mezoporacije z izdelki LCN, ki jo za TICCOPI izvajamo na Inštitutu za kozmetiko VIST med drugim tudi z novim ultrazvočnim analizatorjem dermisa. Prikaz mikroporacije je izvedla (J. Jeršin, TICCOPI). Za predavanje je bilo veliko zanimanje in je bilo zelo dobro sprejeto.

Ustanovljen nacionalni Svet za varno hrano: član je tudi naš sodelavec
Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je imenoval Svet za varno hrano, ki je njegovo strokovno posvetovalno telo na področju varne hrane. Svet je sestavljen iz predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, javnih zavodov in uglednih predstavnikov stroke. Eden izmed članov je tudi naš sodelavec doc. dr. Igor Pravst (Inštitut za nutricionistiko), ki je nosilec predmeta Hranila v magistrskem študiju kozmetike na VIST. Naloge sveta so podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na varno hrano; podajanje mnenj k predlogom predpisov s tega področja; predlaganje znanstvene in izobraževalne dejavnosti; podajanje strokovnih mnenj k drugim pomembnejšim odločitvam in priprava predloga programa ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ter varstva interesov potrošnikov. Več informacij: MKO

Raziskovalni projekt z Ilirijo d.d., študija za Dino-lite...
Z Ilirijo d.d. sodelujemo pri razvoju novih vlažilnih kozmetičnih izdelkov za izboljšanje stanja kože. Projekt sofinancira MIKZS.

Za nizozemsko firmo Dino-lite smo izvedli študijo dermatoloških in kozmetičnih problemov z dermatoskopi. To je prva študija VIT za naročnika iz tujine.

Za podjetje TICCOPI smo izvedli pilotno študijo učinkov mezoporacije v kombinaciji z izdelki LCN v anti-age negi (gube, hiperpigmentacije…). Preliminarni rezultati so bili prikazani na Strokovnem srečanju kozmetikov 2013 v organizaciji OZS.

Projekt The Beauty of age
Bili smo partner pri mednarodnem projektuThe Beauty of age. Projekt je vodi London College of fashion (Vel. Britanija) in je usmerjen v raziskovanje učinkov nemedicinskih pristopov v primerjavi z medicinskimi pristopi za obvladovanje staranja kože pri ženskah starejših od 60 let. Projekt bomo letos razširili na izvedbo velike večletne mednarodne študije, v katero bodo poleg VIST (Kozmetika in Fotografija) vključene še Laurea University Helsinki (Finska) in University of L'Havre (Francija).

Nova oprema za analizo kože
Na VIST je odslej na voljo nova, dodatna oprema za analizo kože in sicer ultrazvočni analizator in digitalni mikroskop, razvita posebej za analizo kože. Aparata odlično dopolnjujeta spekter metod, ki jih omogočajo dosedanji aprati. Tako lahko izvajamo še bolj kompleksno in podrobno kvalitativno ter kvantitativno analizo dermisa in epidermisa (meritve različnih parametrov kože), fotoanalizo in fotodokumentiranje. Razpoložljiva oprema je posebej uporabna za ugotavljanje učinkov kozmetičnih izdelkov in postopkov na stanje kože. Opremo uporabljamo pri vajah ter za raziskovalno delo tudi za zunanje naročnike.

Naše študentke uspešne pri iskanju zaposlitve
Naše študentke, (bodoče) diplomirane kozmetičarke, že sedaj štipendirajo, zaposlujejo oz. bodo zaposlovali različni delodajalci s področja kozmetike, dermatologije in velnesa.

Naše študentke se upešno uveljavljajo v svetu maskerjev in vizažistov, saj več diplomantk in študentk višjih letnikov že sodeluje pri modnih in filmskih projektih v Sloveniji in tujini.  >> več

Oblikovanje maske za predstavo Snežna kraljica v okviru diplome na VIST
Absolventka visokošolskega študija kozmetike na VIST Špela Kink Bravničar je v okviru diplomske naloge odlično oblikovala masko za gledališko predstavo Snežna kraljica v Lutkovnem gledališču v Ljubljani. Čestitamo!>> fotografije

Kids' Lab delavnice BASF pri nas
BASF Slovenija, ki je del BASF - vodilne firme na področju kemijskih izdelkov na svetu, tudi mnogih surovin za kozmetiko in fotografijo, je v naših prostorih izvedel prvi ciklus kemijskih delavnic za otroke Kids' Lab z imenom Cvetka Epruvetka. Z delavnicami nadaljujejo v letošnjem letu, saj so bili otroci so bili več kot navdušeni! Te delavnice izvaja BASF po celem svetu, namenjene pa so promociji znanosti.>> video

STROKOVNO IN PESTRO NA 2. FESTIVALU KOZMETIKE IN VELNESA
Septembra 2012 so diplomantke in študentke visokošolskega študija kozmetike na VIST ponovno organizirale in izvedle Festival kozmetike in velnesa. Velik obsik  kaže, da se festivala razvija v enega od osrednjih dogodkov na področju kozmetike in velnesa v Sloveniji.

Na festivalu je mag. Veselka Šorli Puc z Oddelka za fotografijo VIST prikazala spreminjanje lepotnih idealov skozi čas in s tem naredila odličen uvod v predavanja, prikaze in delavnice celotnega festivala, posvečenega strokovnemu napredku v kozmetiki in velnesu. S povsem drugega zornega kota se je z vprašanji »estetike« kože ukvarjala dipl. kozm. Petra Keršmanc in prikazala procese, ki vodijo do motenj mehanizmov uravnavanja vlažnosti kože in nastanka suhe kože, posebej pa še pristopov za uravnavanje vlažnosti.

Sledila so zanimiva predavanja, v katerih so diplomirane kozmetičarke in bodoče diplomirane kozmetičarke prikazale teoretične in praktične vidike svoje dejavnosti. Predavale so: Simona Škraba (Permanentni make up – uspeh ali polomija), Špela Prhaj in Tina Praprotnik (Celulit – vzroki nastanka in rešitve), Katja Hribar (Učinki refleksne masaže in limfne drenaže na bolečine), MIa Smolnikar (Težave nog, ki izvirajo iz napačnega dela v kozmetičnih salonih), Metka Kaligaro (Uvajanje nove storitve v kozmetični salon), Maja Brunčič (Odstranjevanje hiperpigmentacij). Maja Brunčič je pojasnila  tudi meje med delom dermatologov in diplomiranih kozmetičark, ter točke, kjer se njihovo delo zelo dobro dopolnjuje.

Zaključni predavanji sta bili posvečeni ličenju in maskiranju. Špela Kink Bravničar je razgibala domišljijo s prikazom razvoja maske likov v gledališki predstavi Snežna kraljica Lutkovnega gledališča Ljubljana. Prikazala je kompleksnost dela maskerja v gledališču. Sara Valič in Aleksandra Vojnovič, absolventki kozmetike, pa sta poustvarjali projekte, ki so nastali pri predmetih iz ličenja in maskiranja in za zaključek predstavili rezultate. Sara Valič je na oder pripeljala svojega realistično osupljivega Chuckyja, poustvarjeno filmsko masko. Aleksandra Vojnović, pa nam je ob značilni glasbi 60-tih let predstavila modni projekt Rockabilly Really in modele naličila v stilu rockabilly.
.>> fotogalerija

Sodelovanje z London College of Fashion
V okviru rednega sodelovanja med VIST in London College of Fashion, University of the Arts (London) je marca 2012 na VIST ponovno gostovala prof. dr. Danka Tamburic s te univerze, kjer je direktorica programa Cosmetics/Cosmetic Science and Spa. Za študentke 2. letnika programa Kozmetika na VIST je izvedla serijo predavanj pri predmetu Kozmetologija II. Predavanja o temah kot npr. vlaženje kože, pomlajevanje kože, celulit, napredna kozmetika, naravna in organska kozmetika, kozmecevtiki ipd. so bila izredno zanimiva, poučna in strokovno polemična.

Aprila je gostovala na VIST tudi predavateljica Yvonne Mills z iste univerze. Vodila je vaje iz galvanskih metod v kozmetiki (ionoforeza in desinkrustacija) ter posebne masaže obraza. Yvonne Mills je glavna predavateljica kozmetične nege na London College of Fashion.>> fotogalerija

Dekan, prof. dr. Janko Žmitek je januarja 2012 gostoval na London Colllege of fashion, kjer je študentom predaval o biokemijskih spremembah v starajoči koži različnih stanj. Istega meseca je v Londonu gostoval tudi višji predavatelj na VIST dr. Samo Fišinger, ki je ponovno izvedel predavanja iz izbranih poglavij biofizike in aparaturnih tehnikah v kozmetiki.

Nataša Sevčnikar, absolventka visokošolskega študija kozmetike na VIST se uspešno uveljavlja v svetu maskerjev. S TV Slovenija je sodelovala s samostojnim oblikovanjem maske pri oddaji LITERATURA V GIBANJU (10 oddaj o sodobnih slovenskih pesnikih), za dokumentarni film ČUDEŽ (film je bil prikazan na 14. Festivalu slovenskega filma v Portorožu), trenutno pa je angažirana z ličenjem za pet oddaj o slovenskih plesalcih (projekt izvaja v okviru priprave diplomske naloge). Kot vodja maskerjev je sodelovala pri snemanju filma v Črni gori, zaradi odličnih rezultatov pa so jo povabili k sodelovanju še pri drugih filmih.

Absolventka kozmetike Sabina Gatej je z ličenjem sodelovala pri snemanju zelo domevnih reklam za T2. Petra Kusterle, prav tako absolventka kozmetike, je ličila ženo predsednika Turka za naslovnico revije Obrazi.

Sodelovanje VIST in Akademije za ples
Naše študentke visokošolskega študija kozmetike so sodelovale z ličenjem na številnih modnih revijah, pri modnih projektih, trenutno pa so angažirane s pripravo zaključne plesne predstave s študenti Akademije za ples v Ljubljani. Predstave bodo v Ljubljani in več drugih večjih slovenskih mestih.

Sodelovanje VIST in AGRFTV
Sklenili smo sodelovanje z Akademijo za film, gledališče, radio in televizijo (AGRFTV) na področju filmske, gledališče in TV produkcije. V okviru tega bo jeseni izveden skupen termin naših študentk, ki so izbrale Filmsko in gledališko ličenje, in študentov režije in produkcije AGRFTV. Termin bo posvečen pomenu filmske in gledališke maske v produkciji, študentke VIST pa bodo predstavile postopke maskiranja ter svoje izdelke v okviru predmeta. Termin je namenjen tudi medsebojnemu spoznavanju in zasnovi skupnih študijskih in profesionalnih projektov.

Vključitev VISTa v raziskovalni projekt Vnos zdravilnih učinkovin v kožo...
Agencija za raziskovalno dejavnost RS je vključila VIST v izvajanje raziskovalnega projekta Vnos zdravilnih učinkovin v kožo in preko kože z elektroporacijo, ionoforezo in radiofrekvenčnim segrevanjem. Nosilec projekta je Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za biokibernetiko, poleg VIST pa je partner še Iskra Medical d.o.o. V okviru projekta je mogoče opravljati diplomske naloge, nekaj študentk VIST pa je že vklučenih v izvajanje raziskav.

Gostovanje Mihe Hočevarja in prof. dr. Koršiča
Študentkam edinega visokošolskega študija kozmetike, ki ga izvaja VIST, sta pri predmetu filmsko in gledališko ličenje o vlogi maske in maskerjev/maskerk v filmu, gledališču in TV predavala prof. dr. Igor Koršič z AGRFTV ter Miha Hočevar, režiser in scenarist najbolj gledanega slovenskega filma Gremo mi po svoje. Bodoče diplomirane kozmetičarke so bile navdušene.

1. Festival kozmetike in velnesa
VIST je septembra 2011 organiziral 1. Festival kozmetike in velnesa. Na festivalu je v uvodnem delu dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko predaval o prehrani in zdravi koži, Milena Plut Podvršič, dr. med., spec., je predstavila vpliv barv na počutje, Oksana Levak, dr. med., pa je vodila zanimivo delavnico Atravmatsko čiščenje kože (na sliki, foto: Mitja Ličar).
Študentke 3. letnika visokošolskega študija kozmetike na VIST, zdaj že absolventke oz. diplomirane kozmetičarke, so v nadaljevanju v predavanjih in delavnicah pokazale, kaj znajo in kako razmišljajo o kozmetiki in velnesu. Predavale so Simona Škraba (Miti in resnice o kozmetičnih izdelkih - naravni in sintetičnih, z in brez konzervansov, cenenih in dragih), Anja Cerjak (Uporaba matičnih celic v kozmetiki), Kati Grom (Problematika uporabe laserjev in »laserjev« v kozmetiki), Maja Brunčič, Gordana Selič (Posebni dosežki v pedikuri), Janja Klobasa & Jelena Djukanović (Tržne raziskave in podjetniški načrt v kozmetiki in velnesu), Marinka Kodeh (Zasnova in izvedba make-upa za reklamne in modne fotografije) in Petra Keršmanc (Novi pristopi v kozmetični negi – od anamneze in diagnoze do načrta, izvedbe, vrednotenja in dokumentiranja; Meritve v kozmetiki). Njihove kolegice Metka Kaligaro, Jana Jaić, Uršula Koblar in Julija Sojič pa so izvedle prikaze maskiranja likov iz literarnih del in primer ličenja za reklamno fotografijo. Del festivala je bila tudi razstava SINERGIJE, na kateri so bile razstavljene fotografije projektov modnega in fotografskega ličenja (skupni projekti študentk kozmetike in študentov/študentk fotografije na VIST) ter filmskega in gledališkega ličenja.
Naslednji festival bo septembra 2012. Vabljeni! >> fotogalerija

1. Festival frizure in ličenja
V sodelovanju z Akademija Subrina Professional v Hair Spa Centru Ilirije d.d. smo septembra 2011 organizirali tudi 1. Festival frizure in ličenja. Modele in obiskovalce so ličile in maskirale študentke 3. letnika visokošolskega študija kozmetike na VIST, zdaj že absolventke,  Andrea Pavlin Stošić, Špela Fajdiga, Maja Marolt, Julija Petek, Saša Vrabl. Frizerji Akademije Subrina pa so poskrbeli za frizure modelov ter obiskovalcev po modnih smernicah za jesen/zimo 2011/12.>> fotogalerija

Prof. dr. M. Legiša: Ključno odkritje za razvoj raka
Skupina Kemijskega inštuituta pod vodstvom prof. dr. Matica Legiše, ki predava Mikrobiologijo z epidemiologijo v programu Kozmetika na VIST, je odkrila ključni encim in mehanizem pospešene rasti rakavih celic, kar je izjemen raziskovalni dosežek. Odkritje omogoča razvoj novih pristopov v obvladovanju raka in je bilo objavljeno v ugledni znanstveni reviji PLos One. >> več

Odlično opravljeno delo na modnih revijah NTF
Vodstvo VIST in sodelavci Naravoslovno tehniške fakultete, Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil čestitamo študentkam 3. letnika študija kozmetike Sabini Gatej, Petri Kusterle, Jani Jajić, Neži Jelenc, Marinki Kodeh, Evi Starman, Nini Germovšek, Tamari Trstenjak in Editi Pasić ter mentorici Saši Godejši za odlično opravljeno urejanje manekenk in ličenje na dveh velikih zaključnih modnih revijah z naslovom "Svetloba" Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo na NTF, Univerze v Ljubljani, ki sta bili 2.6.2011 v Kinu Šiška. >> fotogalerija

Študentke 3. letnika VIST so ličile za dve modni reviji 21. in 22.5.2011 v BTC v okviru Festivala nakupa in zabave.

VIST na kongresu kozmetikov 2010
VIST je uspešno sodeloval na 22. Kongresu kozmetikov, ki je bil septembra 2010 v Portorožu, na katerem je imel dokaj pomemben prispevek. Skupaj z Iskro Medical smo pripravili sklop predavanj in delavnic s skupnim naslovom "Tehnike stimulacije tvorbe kolagena", sodelovali v sklopu na temo izobraževanja, bili smo glavni sponzor tekmovanja v ličenju ter pripravili predstavitveno stojnico.

Avtorji dr. Samo Fišinger, dr. Katja Žmitek, doc. dr. Janko Žmitek, Milena Lorger in Tomaž Lorger so pod skupnim naslovom "Tehnike stimulacije tvorbe kolagena" predstavili strukturo in posebnosti ekstracelularnega matriksa, katerega glavni protein je kolagen, vlogo in pomen kolagena v koži, strukturo in spremembe kolagena zaradi intrinzičnih in ekstrinzičnih dejavnikov, možnosti stimuliranja tvorbe kolagena s kozmetičnimi izdelki in aparaturnimi tehnikami ter opozorili na nekatere zmote v zvezi s kolagenom. Ključne aparaturne tehnike za stimulacijo tvorbe kolagena so bile prikazane z uporabo aparatur Iskre Medical v štirih delavnicah, v katerih so sodelovale tudi študentke visokošolskega študija kozmetike na VIST Anja Cerjak, Janja Klobasa, Jana Lieber in Petra Keršmanc, ki so na kratko predstavile posamezne aparaturne tehnike za stimulacijo tvorbe kolagena ter prikazale uporabo teh aparatur. Celoten sklop je skrajšana oblika predavanj in vaj v visokošolskem študiju kozmetike na VIST.

V uvodni temi kongresa pod naslovom Višješolsko izobraževanje kozmetike je sodeloval doc. dr. Janko Žmitek, dekan VIST, ki je prikazal ključne značilnosti in razlike med visokošolskim študijem kozmetike (3. leta, za poklic diplomirana kozmetičarka, možnost nadaljevanja na 2. bolonjski stopnji) in bodočim višješolskim študijem (2 leti, za poklic kozmetičarka). Opozoril je na konceptualne in vsebinske razlike, ki zelo zmanjšujejo možnost prehoda z višješolskega na visokošolski študij.

VIST tako kot že nekajkrat doslej bil tudi letos glavni sponzor tekmovanja srednješolk v ličenju. Letos je skupaj z Zavodom AI (zai.si) podelil zmagovalki v ličenju vizažistični kovček s kompletom profesionalnih izdelkov za ličenje Make-up Agency iz Rima. V žiriji tekmovanja je sodelovala študentka kozmetike na VIST Janja Klobasa.>> fotogalerija
 

 
Pridružite se nam

Diplome - kozmetika
>> seznam

Naše študentke in diplomantke se uspešno zaposljujejo >> več

Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 22.12.2015