Visoka šola za storitve > Oddelek za kozmetiko > Visokoškolski program kozmetike

Visokoškolski studijski program KOZMETIKA, 1.st.
     za naziv diplomirana kozmetičarka /  diplomirani kozmetik (dipl. kozm.)
  
1. bolonjski stupanj (180 ECTS bodova), 3 godine
  
Upisujemo već 10. generaciju!
Program je akreditirao Svet RS za visoko šolstvo.
   >> više o VIST
 
INFORMATIVNI DAN
Informativni dan o visokoškolskom studiju kozmetike 1. i 2. st. u Ljubljani će se održati dana 20.9. ob 17h  sati na lokaciji Oddelka za kozmetiko VIST, Tržaška 32, Ljubljana
>> informativna prijava
Budući da želite postati diplomirana kozmetičarka, možete to postati samo na VIST - Visoki šoli za storitve, koja provodi jedini visokoškolski studij kozmetike u Sloveniji.

Studentima iz Hrvatske nudimo besplatni tečaj slovenskog jezika i pomoć kod razumijevanja studijskog gradiva (što im čini dodatno zadovoljstvo). Ove godine se upisalo nekoliko studentica iz Hrvatske i vrlo dobro rade.
Zašto je visokoškolski studij kozmetike najbolji izbor?
 
bullet Zbog toga što se dobiva daleko najviše znanja s različitih područja kozmetike i wellnessa.
bullet Naše diplomantice rade u najcjenjenijim kozmetičkim salonima, dermatološkim ambulantama, wellness centrima, u svijetu mode, kazališta i filma, u razvoju, školama, proizvodnji i prodaji kozmetičkih preparata i aparata...
bullet Stječete naziv diplomirana kozmetičarka/diplomirani kozmetičar.
bullet Studij možete nastaviti i znanja nadograditi na magistarskom studiju za naziv magistar / magistrica kozmetike.oznavanje i razumijevanje osnovnih koncepata i metoda, upućenost u novosti s područja studija

bullet Nastavni plan s bodovnim vrednovanjem studijskih obveza
 

NASTAVNI PLAN 1. GODINE:

 

 

 

 

I. Semestar

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblici primjene

P

vježbe

  Informatika

3

30

5

25

  Anatomija i fiziologija s osnovama patologije I

8

80

60

20

  Higijena s prehranoom

7

70

40

30

  Izabrana poglavlja iz kemije I

6

60

30

30

  Fizika s aparaturama i tehnikama

6

60

30

30

Σ I. SEMESTAR

30

300

165

135

 

 

 

 

 

 

II. Semestar

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblici primjene

P

vježbe

  Mikrobiologija s epidemiologijom

7

70

50

20

  Strna literatura i terminologija

3

30

10

20

  Izabrana poglavlja iz kemije II

5

50

20

30

  Kozmetička njega I

9

90

20

70

  Anatomija i fiziologija s osnovama patologije II

6

60

40

20

Σ II. SEMESTAR

30

300

140

160

 

 

 

 

 

 

Σ  I. GODINA

60

600

305

295

 

 

 

 

 

 

PREDMETNIK 2. GODINE:

 

 

 

 

III. Semestar

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblici primjene

P

vježbe

  Kozmetička regulativa, kakvoća i testiranja I

4

40

20

20

  Farmakognozija

7

70

40

30

  Kozmetologija I

8

80

40

40

  Dermatovenerologija I

6

60

40

20

  Osnovne tehnike masaže

5

50

5

45

Σ III. SEMESTAR

30

300

145

155

 

 

 

 

 

 

IV. Semestar

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblici primjene

P

vježbe

  Metode i tehnike komunikacije

6

60

20

40

  Dermatovenerologija II

7

70

40

30

  Kozmetologija II

8

80

30

50

  Kozmetička regulativa, kakvoća i testiranja II

3

30

0

30

  Pedikura i manikura I

6

60

5

55

Σ IV. SEMESTAR

30

300

95

205

 

 

 

 

 

 

Σ  II. GODINA

60

600

240

360

 

 

 

 

 

 

PREDMETNIK 3. GODINE:

 

 

 

 

V. Semestar

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblici primjene

P

vježbe

  Farmakologija s osnovama  toksikologije

7

70

50

20

  Izborni predmeti

23

230

 

 

Σ V. SEMESTAR

30

300

 

 

 

 

 

 

 

VI. Semestar

 

 

 

 

Predmet

ECTS

KU

Oblici primjene

P

vježbe

  Izborni predmeti

15

150

0

150

  Praktično obrazovanje

7

70

10

60

  Diplomski rad

8

80

 

 

ΣVI. SEMESTAR

30

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborni predmeti
(V. in VI. semestar)

ECTS

KU

Oblici primjene

P

vježbe

  Kozmetička njega II

10

100

20

80

  Limfna drenaža

7

70

10

60

  Make-up tehnike

6

60

5

55

  Povijest make-upa

3

30

30

0

  Modni i fotografski make-up

12

120

20

100

  Filmski i kazališni make-up

12

120

20

100

  Refleksologija

12

120

20

100

  Aroma-terapija

7

70

15

55

  Posebne tehnike masaže

12

120

20

100

  Kineziologija

12

120

20

100

  Pedikura i manikura II

9

90

10

80

  Terapija bojama

4

40

20

20

  Osnove poduzetništva I

8

80

40

40

  Osnove poduzetništva II

5

50

20

30

  Marketing i tržišna komunikacija

6

60

20

40

  Esencije i parfemi

4

40

15

25

  Kemija eteričnih ulja

4

40

20

20

  Kozmetologija III

9

90

40

60

 

 

 

 

 

 

Σ  III. GODINA

60

600

 

 

Opombe: ECTS= bodovi; KU= kontaktni sati; P= predavanja

DIPLOMIRANA KOZMETIČARKA (VS) / DIPLOMIRAN KOZMETIK (VS)

DIPL. KOZM. (VS)

i daleko najviše znanja s različitih područja kozmetike i wellnessa!
 
bullet Kompetencije diplomanata

Pri študiju pridobite naslednje kompetence oz. znanja in veščine:

Pri studiju stječete sljedeće kompetencije tj. znanja i vještine:

a. opće kompetencije:

bullet poznavanje i razumijevanje osnovnih koncepata i metoda, upućenost u novosti s područja studija
bullet sposobnost kritičke analize, sinteze i predviđanja rješenja te posljedica,
bullet upućenost u istraživačke metode, postupke i procese, sposobnost skupljanja i interpretiranja podataka, razvoj kritičke i samokritičke presude,
bullet sposobnost uporabe znanja u praksi i rješavanja problema;
bullet razvoj komunikacijskih sposobnosti i spretnosti, posebno komunikacije u međunarodnom okruženju,
bullet etična refleksija i posvećenost profesionalnoj etici,
bullet kooperativnost, rad u skupini (i u međunarodnoj okolini),
bullet sposobnost dokumentiranja podataka i njihove prezentacije stručnoj i laičkoj javnosti.

Poslodavci ocjenjuju napredak studentica za vrijeme studija i kompetencije s odličnom ocjenom (9,8 od 10)!


 

b. Predmetno-specifične kompetencije (sažete):

bullet Student zna vršiti pravilne postupke kozmetičke njege te individualno savjetovati;
poznaje utjecaje dobi, spola, prehrane i okoline na djelovanje pojedinih kozmetičkih tvari, preparata i postupaka;
bullet poznaje pojedine oblike i postupke pripreme kozmetičkih proizvoda s obzirom na sastav i sadržaj tvari, mehanizme djelovanja i njihove utjecaje na organizam (poboljšanje tonusa kože, djelovanje žlijezda lojnica, uklanjanje alergija i sl.);
bullet poznaje odnos između doze i utjecaja kozmetičkog proizvoda;
saznaje fiziološke i terapeutske utjecaje različitih fizikalnih agensa na ljudski organizam;
bullet nauči pravilno dozirati pojedine fizikalne utjecaje;
bullet osposobi se za pravilan izbor i aplikaciju fizikalnih metoda s obzirom na potrebe klijenta;
bullet poznaje opasnosti i mjere sigurnosti pri uporabi fizikalnih metoda u kozmetici;
bullet poznaje svrhu i terapeutski efekt različitih tehnika klasične masaže, posebnih masažnih tehnika te limfne drenaže i komplementarnih tehnika (aroma-terapije, terapije bojama, refleksoterapije, i sl.);
bullet nauči pravilno obavljati različite masažne tehnike s obzirom na pritisak, smjer, ritam i brzinu masaže;
bullet zna prepoznavati poremećaje hranjenja i probleme celulita te odgovarajuće postupati s mušterijom;
bullet stječe znanje o temeljnim metodama i tehnikama u poslovnom komuniciranju, marketingu i ekonomiji;
bullet nauči saslušati kritičke primjedbe, zna na temelju opomena uvesti organizacijske i radne promjene koje će omogućiti uspješno postizanje ciljeva;
bullet nauči ustanoviti utjecaj organizacije rada na kakvoću i kvalitetu rada u kozmetičkom salonu, trgovinskoj djelatnosti i u proizvodnji kozmetičkih preparata i proizvoda;
bullet stječe znanje o temeljnim metodama i tehnikama u poslovnom sporazumijevanju;
bullet savladava temeljna znanja s područja računarstva i informatike;
bullet savladava temeljna teoretska i praktična znanja hitne pomoći;
bullet poznaje holistički pristup za rad s ljudima u estetsko-medicinskoj djelatnosti;
osposobljava se za obavljanje zdravstveno-obrazovnih zadataka, uključujući razgovor i savjetovanje;
bullet usvaja znanje o sigurnosti i zdravlju pri radu i zaštiti okoline te poznaje zakonodavstvo i tehničke propise na svom radnom području;
bullet osposobljava se za autodidaktiku i svjestan je važnosti permanentnog obrazovanja;
bullet usvaja pozitivni profesionalni identitet.

 
bullet Uvjeti i postupak za upis

U visokoškolski stručni studijski program KOZMETIKA, 1.st. može se upisati svatko, tko je uspješno položio:

bullet maturu ili
bullet strukovnu maturu ili
bullet završni ispit nakon bilo kojeg četverogodišnjeg srednjeg školovanja.

   Postupak:

bullet prijavite se na studij preko elektronske prijave eVŠ (>>portal eVŠ) (http://portal.evs.gov.si/prijava/) Ministarstva za školstvo, znanost i šport Republike Slovenije
bullet potpišete ugovor o studiranju
bullet uz potpis predložite:

- ovjerene kopije svjedodžbi 1., 2., 3. i 4. godine srednje škole
- ovjerene kopije potvrde o završnom ispitu tj. maturi
- popunjeni formular "Prošnja za priznavanje..." (Molba za priznavanje obrazovanja radi nastavka obrazovanja) - dobija se uz ugovor
- 2 fotografije

Budući da srednje škole još niste završili, svjedodžbu 4. godine te mature odn. završnog ispita možete nam poslati naknadno.

Ugovor možemo vam poslati putem pošte ili e-maila, ako nam pišete na kozmetika@vist.si, onda nam sve navedeno možete vratiti putem pošte na adresu VIST- Visoka šola za storitve, Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana.

Upisi poćinju 5.2.2018 i traju do 30.9.2018.

Za sve dodatne informacije i pomoć kod prijave kontaktirajte VIST na tel. +386 1 2831 700, kozmetika@vist.si.

Pripremni seminar
U slučaju da nemate prethodne kozmetičke naobrazbe, organizirat ćemo pripremni seminar.
bullet Školarina

Školarina sa upisninom za pojedinu godinu u šk. god. 2018/19 iznosi 3900 EUR.

Platiti je moguće:

bullet 3.627,00 EUR u slučaju jednokratnog iznosa (sa 7% popusta) za upise u ožujku i travnju 2018
bullet 3705,00 EUR u slučaju jednokratnog iznosa (sa 5% popusta) za upise od svibnja do rujna 2018
bullet 3900,00 EUR u 10 mjesečnih obroka: upisnina u visini 700 EUR + 10 mjesečnih obroka po 320 EUR

! NOVOST! Pružamo vam dodatne pogodnosti u slučaju upisa do 30. lipnja::

bullet upisninu u dva obroka po 350,00 EUR i školarinu u 16 mjesečnih obroka po 200,00 EUR (upis u ožujku)
bullet upisninu u dva obroka po 350,00 EUR i školarinu u 15 mjesečnih obroka po 213,33 EUR (upis u travnju)
bullet upisninu u dva obroka po 350,00 EUR i školarinu u 14 mjesečnih obroka po 228,57 EUR (upis u svibnju)
bullet upisninu u dva obroka po 350,00 EUR i školarinu u 13 mjesečnih obroka po 246,15 EUR (upis u lipnju)

Školarina obuhvaća:

bullet upisninu u godinu
bullet provedbu programa
bullet sve materijale na vježbama
bullet radnu odjeću s logom škole (prvu godinu)
uporabu internetske oglasne ploče za studente (SOD) – obavijesti, e-gradiva
bullet uporabu internih gradiva
bullet članarinu u knjižnici (besplatno posuđivanje/uporaba studijske literature i baze podataka)
bullet tri besplatna ispitna roka

Školarina ne sadrži troškove za ekskurzije.
 
bullet Zapošljivost

Studenti koji završe studij zapošljavaju se u najcjenjenijim kozmetičkim salonima, dermatološkim ambulantama, wellness centrima, apotekama, školama, u svijetu mode, kazališta i filma, u razvoju, proizvodnji i prodaji kozmetičkih preparata i aparata…

Od 2012. godine Slovenija ima prve diplomirane kozmetičarke i jako nam je drago da poslodavci, a i mušterije (korisnice usluga naših studentica i diplomantica) sve više prepoznaju i cijene njihovo znanje i osposobljenost za kvalitetan rad.

Neki poslodavci
koji već stipendiraju, zapošljavaju (buduće) diplomirane kozmetičarke i magistrice kozmetike:
Dermatološke i druge ambulante (Dermatologija Bartenjev&Rogl, Dermatološki center Parmova, Medico dr. Sentočnik Ljubljana; Kalliste – klinika za ginekologijo, osteoporozo, in estetiko, Estetika Nobilis…)
Proizvođači i uvoznici (Iskra Medical, Afrodita, TICCOPI, Prokozmetika, ART-PE, Oktal Pharma Zagreb…)
Kozmetički saloni i wellness centri (Sunny studio, Talaso Strunjan, Terme Krka (Strunjan), Terme Rimske toplice, Kozmetika Lorger, Kozmetika Lavanda, Kozmetični salon Estela, Holistični center Lotos, kozmetični salon Dakina, Cosmetic Line, Studio Dermal (Trzin), Kozmetični studio Ten (Slovenj Gradec), Kozmetika Iris (Velenje), Studio F (Celje), Sončni in lepotni studio Dotiki (Celje), Kozmetika Kahne, Dotik N. gorica…), Wellness Rimske toplice,… RTV Slovenija, Filmski studijo ČG…
Instituti (Inštitut za nutricionistiko, Iskra tehno…)
Škole (Kozmetična šola Zavoda AI, Visoka šola za storitve, višja šola IZRAZ, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Celje, NM…)

• Naše diplomantice/studentkinje rade i u: Hrvatskoj,Kanadi, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Velikoj Britaniji, Novoj Zelandiji…

Izjave poslodavaca:
Poznata vlasnica kozmetičkog salona u Ljubljani: “Prvi put imam nekog, tko je sposoban za dva dana potražiti literaturu i naučiti novu zahtjevnu aparaturu te njome raditi . I to je apsolventica vašeg studija kozmetike. Zaista se pozna visoka škola."

Izjava osnivačice jednog od važnijih kozmetičkih salona u Sloveniji: »Imamo dvije vaše studentice kozmetike – djevojke su divne i moram reći da se itekako primijeti visoka naobrazba! To primijete i mušterije. Treba mi bar još jedna vaša studentica ili diplomantica.«

Opomba: Program oz. posamezni izborni predmeti će se provesti uz odgovarajuću upisa.

 
Vabljeni na 7. Festival kozmetike in velnesa 16.9.>>več

Prvi magistrici kozmetike v Sloveniji >>več

Izvajamo enega od 9 strateških projektov Slovenije >>več

Utrinki s podelitve diplom diplomantom kozmetike ter fotografije 2016
>> fotogalerija
>> seznam diplom

Program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo >> več

Akreditacija naših dodiplomskih programov podaljšanja za kar 7 let >> več

Naše študentke in diplomantke se uspešno zaposljujejo >> več

Raziskave vplivov kozmetike in postopkov za naročnike >> več

Fotogalerija Utrinki študijev Kozmetike >> ogled

Popusti za naše študente (kozmetika) >> več

>>več novic...

Pridružite se nam

Sponzorji:

Copyright  © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 07.09.2018