Visoka šola za storitve > Oddelek za kozmetiko > Visokošolski program kozmetike

Želite postati kozmetičarka ali diplomirana kozmetičarka?
    
Če želite postati diplomirana kozmetičarka, lahko to postanete samo na VIST - Visoki šoli za storitve, ki izvaja edini visokošolski študij kozmetike, Kozmetičarka pa lahko postanete z višješolskim študijem na višji šoli IZRAZ, Ljubljana idr.

Le na visokošolskem študiju pridobite naziv

DIPLOMIRANA KOZMETIČARKA (VS) / DIPLOMIRAN KOZMETIK (VS)

in daleč največ znanja z različnih področij kozmetike in velnesa.
 

Razlike med višješolskim in visokošolskim študijem kozmetike:
 

bullet Koncept višješolskega študija kozmetike (za poklic kozmetičarka) je bistveno drugačen od visokošolskega: je bistveno manj teoretično poglobljen, prav tako pa je bistveno manj vodenega praktičnega dela iz strokovnih vsebin, pač pa je več dela pri delodajalcih.
bullet Med višješolskim študijem ne spoznate vseh bistvenih področij kozmetike, temveč le nekatera posamezna področja, nekatera pa lahko spoznavate v enem od izbranih modulov, medtem ko v visokošolskem študiju na osnovnem visokošolskem nivoju spoznate vsa bistvena področja, z izbirnimi predmeti pa znanja poglabljate in širite na dodatna področja kozmetike in velnesa.
bullet V višješolskem študiju je bistveno manjši poudarek na razumevanju.
bullet Te razlike se odražajo tudi v nazivu: po višji šoli študentka dobi naziv Kozmetičarka, po visoki šoli pa Diplomirana kozmetičarka (VS).

Podrobnejša primerjava med študijema je tabeli:

 

VIŠJA ŠOLA

VISOKA ŠOLA

Pridobljeni naziv

Kozmetik/kozmetičarka

Diplomirani kozmetik (VS)/
diplomirana kozmetičarka (VS)

Raven izobrazbe

6

7

Trajanje študija

2 leti

3 leta

Število kreditnih točk

120

180

Pogoj za vpis

Končana katerakoli 4-letna srednja šola

Končana katerakoli 4-letna srednja šola

Možnost nadaljevanja študija po diplomi na tej stopnji

Vpis v 1. letnik visokošolskega študija z možnostjo priznavanja nekaterih predmetov ali delov predmetov

Vpis v magistrski študij kozmetike1 ali druge sorodne magistrske programe

Pridobljena znanja

in zaključna listina2

Praktična znanja glede na izbrane module z malo teoretičnih osnov na višješolskem nivoju

Sistematično pridobljena praktična znanja z vseh področij kozmetike na dobrih teoretičnih osnovah ter specializirana in poglobljena znanja na izbranih področjih (glede na izbirne predmete)

Koncept praktičnega usposabljanja

 

Večino praktičnega znanja (20 tednov) pridobi študent izven šole3

Veliko večino praktičnih znanj pridobi študent v šoli na organiziran in voden način v povezavi s teoretičnimi osnovami

Število ur vodenih vaj v šoli (kontaktnih ur praktičnega dela) iz strokovnih predmetov po programu4

 

3124

 

ca 6004,5

Izbirnost

Moduli: Masažne tehnike, Aromaterapija, Specialna pedikura, Zdrav način življenja

18 izbirnih predmetov iz kozmetične nege, masažnih tehnik, velnesa, aromaterapije, barvne terapije, limfne drenaže, pedikure, manikure, ličenja, maskiranja, kozmetologije, podjetništva v kozmetiki5

Izvajalci študija

v Ljubljani: Višja šola IZRAZ, Ljubljana6

VIST – Visoka šola za storitve v Ljubljani

Opombe: 1študij je bil akreditiran v letu 2011, izvaja ga VIST – Visoka šola za storitve;
2po višji šoli: višješolska diploma; po visoki šoli: visokošolska diploma in diplome za module glede na izbirne predmete;
3pri delodajalcih;
4upoštevane praktične vaje v šoli pod strokovnim vodstvom višje- oz. visokošolskih učiteljev;
5povprečje; dejansko število ur je odvisno od izbire izbirnih predmetov v 3. letniku; pri tem ni upoštevano diplomsko delo;
6IZRAZ, Ljubljana je skupaj z Visoko šolo za storitve in Zavodom AI (srednja kozmetična šola) članica Konzorcija šol za kozmetiko in velnes, zato so prehodi med programi teh šol zaradi večje vsebinske in kadrovske usklajenosti olajšani.
Možnosti nadaljevanja študija po zaključeni višji šoli: vpis v 1. letnik visokošolskega študija kozmetike na VIST z možnostjo priznavanja delov nekaterih predmetov; prepis z višje šole IZRAZ, Ljubljana na VIST je zaradi večje kakovostne in vsebinske usklajenosti ugodnejši oz. lažji kot z drugih višjih šol s tem programom, na šolnino pa se prizna precejšen popust.


Zaradi znanja, ki ga pridobite s študijem kozmetike na VIST, že sedaj štipendirajo, zaposlujejo oz. bodo zaposlovali (bodoče) diplomirane kozmetičarke različni delodajalci (že sedaj preko 40) s področja kozmetike in velnesa, kot so v Ljubljani Dermatologija Bartenjev&Rogl, Dermatološki center Parmova, Iskra Medical d.o.o., Kozmetika Lorger, Kozmetika Lavanda, Kozmetični salon Estela, Cosmetic Line, Inštitut za nutricionistiko, Kozmetična šola Zavoda AI, Visoka šola za storitve, višja šola IZRAZ, Delarom, Klinika za ginekologijo, osteoporozo in medicinsko estetiko Domžale, Dakina, kozmetične storitve Živa Moretti, Kozmetika Branka Jager Lončar, Center za kozmetično in pedikersko dejavnost Alden, Medico dr. Sentočnik, Studio Dermal (Trzin), Kozmetika Kahne, Kozmetični studio Ten (Slovenj Gradec), Kozmetika Iris (Velenje), TICCOPI, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Talaso Strunjan, Terme Krka (Strunjan), Kozmetični center Dotik (Nova Gorica), Žaklin Lazar Estetika (Koper) in mnogi drugi.
Več diplomantk in študentk višjih letnikov že sodeluje pri modnih in filmskih projektih v Sloveniji in tujini.

 
>>novice...
Pridružite se nam

Izpolnite informativno prijavo za obveščanje o postopkih za vpis.

 

Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 10.02.2017