Visoka šola za storitve > Oddelek za kozmetiko > Visokošolski program kozmetike

Prehodi po zaključeni višji strokovni šoli
    
Če želite postati diplomirana kozmetičarka po zaključeni višji strokovni šoli iz kozmetike, se lahko vpišete v 1. ali 2. letnik visokošolskega študija kozmetike, 1.stopnje

Po zaključenih obeh letnikih višješolskega programa Kozmetika (diploma ni potrebna) v Šolskem centru Novo mesto in višji šoli IZRAZ, Ljubljana je mogoče priznavanje manjšega dela vsebin visokošolskega študija Kozmetika 1. stopnje na VIST na osnovi možnih priznavanj in pod naslednjimi pogoji:

Priznajo se naslednji predmeti 1. letnika Osnova za priznavanje so opravljeni predmeti:
Informatika Računalništvo in informatika
Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I Anatomija, Dermatovenerologija
Higiena s prehrano Mikrobiologija z epidemiologijo, Telesno gibanje in zdrava prehrana, Svetovanje za dobro počutje
Fizika z aparaturami in tehnikami - vaje Delovanje kozmetičnih naprav, Uporaba kozmetičnih naprav
Kozmetična nega I - del vaj, potrebno je opraviti del vaj ter teoretični in praktični izpit Kozmetična nega, Dermatovenerologija,  Delovanje kozmetičnih naprav, Uporaba kozmetičnih naprav
2. letnika  
Osnovne masažne tehnike Kozmetična nega
Metode in tehnike komuniciranja Poslovna komunikacija in vodenje, Kultura vedenja
Pedikura in manikura I - praktični del Kozmetična nega, Problemi nog in stopal, Specialne tehnike pedikure (opravljen modul Specialna pedikura)

Naslednje predmete je mogoče opraviti z diferencialnimi izpiti:
1. letnik:
Izbrana poglavja iz kemije I

2. letnik:
Kozmetologija I (diferencialni izpit ter seminarska naloga)

3. letnik:
Možno priznavanje praktičnega izobraževanja, kar se obravnava individualno na podlagi prošnje.

Za vpise po višješolskem programu Kozmetika se možnosti za vpis v vsakem primeru določajo individualno.

Opombe:
- Opravljanje diferencialnega izpita se plača po ceniku. K diferencialnemu izpitu študent lahko pristopi 2-krat. Če ga v dveh poskusih ne opravi, mora opravljati predmet kot celoto, opravljanje se plača po ceniku VIST.
- Študent je sam dolžan pridobiti morebiti manjkajoča znanja iz vsebin predmetov, ki se mu jih prizna.
- Pri vpisu mora študent predložiti poleg ostalih dokazil še potrdilo o opravljenih izpitih v višješolskem programu Kozmetika ter prošnjo za neposredni vpis v 2. letnik.
- Nadaljevanje študija na VIST po končanem višješolskem programu kozmetika na drugih višjih šolah pod temi pogoji ni mogoče.
- K pogodbi o vpisu se podpiše aneks, ki določa nekatere podrobnosti v zvezi s priznavanji in študijem.
 

 












>>novice...
Pridružite se nam

Izpolnite informativno prijavo za obveščanje o postopkih za vpis.

 

Copyright 2017 © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 10.02.2017