Visoka šola za storitve > Oddelek za kozmetiko > Izpopolnjevanje na področju: Vizažistične tehnike in maskerstvo

Izpopol.: VIZAŽISTIČNE TEHNIKE IN MASKERSTVO
     Izbor predmetov iz visokošolskega programa: kozmetika; delni študijski program
   je akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo dne 16.11.2007
(več informacij).
 
bullet Obseg študija

Delni študijski program obsega 46 kreditnih točk (ECTS).

Vseživljenjsko učenje pomeni vključevanje zaposlenih ljudi v nova izobraževanja. Dodatna znanja omogočajo kvalitetnejše in udobnejše delo ter konkurenčnost na trgu delovne sile. Znanje za prihodnost!
 
bullet Zaključek študija

Študent zaključi izobraževanje, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 46 kreditnih točk (KT, ECTS), za kar prejme potrdilo, ki je javna listina.

bullet Predmetnik
 

VIZAŽISTIČNE TEHNIKE IN MASKERSTVO

 

 

 

 

 Predmet

letnik

ECTS

KU

Oblike izvedbe (ur)

P

vaje

 Dermatovenerologija I

2.

6

60

30

30

 Dermatovenerologija II

 2.

7

70

40

30

 Vizažistične tehnike

 3.

6

60

5

55

 Zgodovina ličenja

 3.

3

30

30

0

 Modno in fotografsko ličenje

 3.

12

120

20

100

 Filmsko in gledališko ličenje

 3.

12

120

20

100

 Σ MODUL IZAŽISTIČNE TEHNIKE IN MASKERSTVO

46

460

145

315

Opombe: ECTS= kreditne točke; KU= kontaktne ure; P= predavanja

bullet Pogoji za vpis

V delni študij se lahko vpiše vsakdo, ki opravlja dejavnost v stroki in je opravil:

bullet maturo,
bullet poklicno maturo,
bullet zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,
bullet končal izobraževanje na VI. ali VII. stopnji.

Izvajanje delnih študijev bo prilagojeno poteku izvajanja visokošolskega študijskega programa Kozmetika kot del tega programa.

bullet Začetek študija in izvedba

Izvajanje delnih študijev v modulih bo prilagojeno poteku izvajanja visokošolskega študija Kozmetika kot del tega programa. V primeru zadostnega interesa lahko izvedemo posamezni modul posebej in v krajšem času.

>> vpisi

bullet Šolnina
 

 1. letnik

2. letnik

3. letnik

vpisnina

skupaj

-

1.040 €

2.640 €

300 €

3.980 €

Opombe: ECTS = kreditne točke v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. list RS, 124/2004); 10 kontaktnih ur (predavanja, vaje ipd.) = 1 ECTS. Cena za 1 ECTS točko modula je 80 EUR.

Plačilni pogoji:

bullet vpisnina 300 EUR ob vpisu
bullet ostalo plačilo se razporedi po letnikih, kot navedeno zgoraj
bullet cena za morebitne dodatne predmete (ki niso del modula) po individualnem izboru je 90 EUR/ECTS
 

Na navedeni znesek šolnine priznavamo 100 EUR popusta na vpisnino za slušatelje vseh programov kozmetične šole Zavoda AI.

Šolnina zajema:

bullet vpisnino za celoten študij po programu,
bullet izvedbo študijskega programa,
bullet vse materiale pri vajah,
bullet uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD),
bullet uporabo študijskih gradiv, objavljenih na SOD, v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah,
bullet opravljanje vsakega izpita na treh rokih,
bullet članstvo v CTK (Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani).

Opomba: pridržujemo si pravico do manjše korekcije cen v naslednjih š.l.; moduli bodo izvedeni v primeru zadostnega vpisa v letnik.

bullet Splošne informacije o delnem študiju

Več informacij o delnem študiju dobite na spletni strani Izpopolnjevanje.

 
Pridružite se nam

Sponzorji:Copyright 2007 © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 29.03.2017