Visoka šola za storitve > Izpopolnjevanje - moduli

Izpopolnjevanje - vseživljenjsko učenje (moduli)
 
Izpopolnjevanja - delni študijski programi so akreditirani pri Svetu RS za visoko šolstvo (več informacij).

Visoka šola za storitve izvaja izobraževanja po modulih v okviru vseživljenskega učenja, ki obsegajo med 350 in 700 kontaktnih ur:

bullet delni študij - izpopolnjevanja v okviru vseživljenskega učenja
bullet novo v Sloveniji: v okviru visokošolskega študija kozmetike in fotografije ponujamo možnost delnega študija za izpopolnjevanje na vaših delovnih področjih
bullet ob zaključku prejmete javnoveljavno listion o pridobljenih znanjih in številu kreditnih točk (KT, ECTS) za postopen študij do visokošolske diplome.

Moduli so sestavljeni iz predmetov enovitega študija tako, da tvorijo smiselne celote. Študent, ki opravi obveznosti posameznega modula, pridobi javno veljavno listino z navedenimi pridobljenimi znanji ter ustreznim številom kreditnih točk (ECTS), ki jih je možno zbirati oz. dopolnjevati s točkami iz drugih modulov ali programov in tako postopoma priti do potrebnega števila točk za priznavanje diplome (zato ta oblika študja znana tudi kot delni študiji). Predmeti se upoštevajo ob morebitnem prehodu na visokošolski študij.
 

Vseživljenjsko učenje - z znanjem si gradite prihodnost!
Vseživljenjsko učenje pomeni vključevanje že zaposlenih ljudi v procese izobraževanja, s čimer si pridobijo dodatna znanja, ki jim omogočajo kvalitetnejše in udobnejše delo ter boljšo konkurenčnost na trgu delovne sile. Omogoča postopen študij. Povečevanje stopnje udeležbe v vseživljenjskem učenju je tako cilj Evropske skupnosti, države, kot naše šole.

Možni so vpisi v naslednje delne študijske programe:

Področje kozmetike in wellnessa:

Aromaterapija
Manikura in pedikura
Podjetništvo v kozmetiki
Refleksoterapija
Vizažistične tehnike in maskerstvo
Zdrav način življenja (Wellness)

Navedeni moduli so namenjeni zlasti izpopolnjevanju zaposlenih na področju kozmetike, velnesa, fitnesa, ličenja, manikure, pedikure, masaže, maskerstva ter trženja kozmetičnih izdelkov, pripomočkov in naprav.

Področje fotografije:

Fotografske tehnike
Reklamna in modna fotografija
Novinarska fotografija
Avtorska fotografija
Multimedijska fotografija

Navedeni moduli so namenjeni zlasti izpopolnjevanju zaposlenih na širšem področju fotografije oz. foto- in medijske produkcije, npr v fotografskih studijih, medijskih in založniških hišah, v modnih studijih, reklamnih agencijah, svetovalni in trgovski dejavnosti, v kulturi in umetnosti, samostojni fotografski ustvarjalnosti.

bullet Oblika izobraževanja

Skladno s 36. (šesti odstavek) in 33.a členom Zakona o visokem šolstvu (ZVŠ) se študijski programi prve stopnje lahko izvajajo po delih, v obliki neformalnega učenja, določenih s programom. V okviru naših visokošolskih študijskih programov so bili določeni deli študijskega programa za izpopolnjevanje v obliki vseživljenjskega učenja oz. neformalnega izobraževanja. Osnovo predstavlja modul za obliko neformalnega učenja, ki je vsebinsko zaokrožena skupina predmetov. Delni študijski program se zaključi s projektnim seminarjem.

Skladno z 32. a členom ZVŠ (četrti odstavek) prejme študent po zaključenem delu študijskega programa potrdilo, ki je javna listina za priznavanje pridobljenih znanj ter ustrezno število kreditnih točk, s katerimi lahko vstopa v druge študijske programe, ne pridobi pa stopnje izobrazbe ali poklica.

bullet Pogoji za vpis

V delni študij se lahko vpiše vsakdo, ki opravlja dejavnost v stroki in je opravil:

bullet maturo,
bullet poklicno maturo,
bullet zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,
bullet končal izobraževanje na VI. ali VII. stopnji.
 
bullet Izvedba študija

Izvajanje delnih študijev bo prilagojeno poteku izvajanja visokošolskega študijskega programa, kateremu pripadajo.

 
Informativni dnevi
Kozmetika, 1. in 2. st.:
14.6. ob 17h
na Tržaški 32, Lj.>>več

Fotografija, 1. st.:
14.6. ob 17h
na Litostrojski 44a, Lj.>> več

Oglasite se lahko tudi na individualnem informativnem dnevu.>> več

Izpolnite informativno prijavo za obveščanje o postopkih za vpis.

 

 

Copyright  © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 14.03.2018