Visoka šola za storitve > O visoki školi


Info
 
Visoka šola za storitve
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana
 
tel.: + 386 1 283 17 00
fax.: + 386 1 283 17 01
e-mail: info@vist.si
URL: www.vist.si
   
DŠ: SI73023809
MŠ: 2288591000
TR: 0201-80256964990

Oddelek za kozmetiko
Dekanat
Gerbičeva 51a, Ljubljana

tel.: + 386 1 283 17 00
fax.: + 386 1 283 17 01
e-mail: kozmetika@vist.si

Oddelek za fotografijo
Litostrojska 44a, Ljubljana

tel.: + 386 590 12 509
gsm: + 386 51 346 318
fax.: + 386 1 283 17 01
e-mail: fotografija@vist.si

Direktorica:
Anita Jelen Žmitek

Dekan: Janko Žmitek

Studentsko vijeće:
Mia Smolnikar, predsednica
studentski.svet@vist.si

 
O Visoki šoli za storitve
 

„Visoka šola za storitve“ je nakon višegodišnjeg rada i više međunarodnih razmjena osnovana 2007. godine, kada je u okviru Odsjeka za kozmetiku također akreditiran njezin prvi program - dodiplomski studij kozmetike, jedini u Sloveniji. Na taj se način počela ostvarivati vizija osnivača škole, da bi tržištu ponudili suvremene i europski usporedive dodiplomske programe – prije svega na područjima koja u Sloveniji nisu, odnosno koja su slabije zastupana.

>> Dodiplomski program Kozmetika HR
>> Parcijalni studiji
>> Magistrski program Kozmetika
>> Inštitut za kozmetiko

Na program Kozmetika smo posebno ponosni. Naime, obrazovanje na tom području se prije toga završilo srednjom školom - bez mogućnosti nastavka obrazovanja na višim stupnjevima, iako je zbog zahtjevnosti tj. odgovornosti rada u kozmetici nužno produbljeno znanje.

Od 2012. godine Slovenija ima prve diplomirane kozmetičarke i jako nam je drago da poslodavci, a i mušterije (korisnice usluga naših studentica i diplomantica) sve više prepoznaju i cijene njihovo znanje i osposobljenost za kvalitetan rad.

Naše diplome su međunarodno priznate!!!

Naša škola je na Ministarstvu za visoko školstvo, znanost i tehnologiju registrirana kao Samostalni visokoškolski zavod, a na Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost (ARRS) kao istraživačka organizacija. Svi naši studijski programi i osposobljavanja su akreditirani kod nadležnog tijela Republike Slovenije, stoga naši studenti nakon uspješno završenog školovanja primaju javno važeći dokument, kojim mogu u Sloveniji i svijetu dokazivati stečeni stupanj naobrazbe.


 

 

 
VIST je nosilac
Erasmus+ University Charter
ID Code: SI LJUBLJA17
>> Erasmus Policy Statement

Copyright  © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 03.07.2017