Visoka šola za storitve > Akreditacije Sveta za visoko šolstvo

Naše diplome so mednarodno veljavne
 


Naša šola je na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zavedena kot Samostojni visokošolski zavod. Vsi naši študijski programi in izpopolnjevanja so akreditirani pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo, zato naši študentje po uspešno končanem šolanju prejmejo javno veljavno listino, s katero lahko v Sloveniji in svetu dokazujejo pridobljeno stopnjo izobrazbe.

bullet Sklep Sveta RS za visoko šolstvo o prvi akreditaciji Kozmetika, 1. st. (PDF)
bullet Sklep NAKVIS o podaljšanju akreditacije Kozmetika, 1. st. in Fotografija, 1. st. (PDF)
bullet Sklep Sveta RS za visoko šolstvo o akreditaciji Fotografija, 1. st. (PDF)
bullet Seznam akreditiranih visokošolski zavodov v Republiki Sloveniji

 

 
Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 01.02.2016