Visoka šola za storitve > "Po kreativni poti do znanja"

 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

VIST je na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem pridobil financiranje projekta, katerega cilj je Izgradnja baze o sestavi živil za podporo potrošnikom za zdrave prehranske izbire ter podporo zdravju kože.

V projekt je vključenih deset študentov kozmetike (1. st.), živilstva in prehrane (1. st.) ter prehrane (2. st.), oblikovanja vizualnih komunikacij (2. st.).

VIST projekt izvaja v sodelovanju z Inštitutom za nutricionistiko. Naložbo/projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Po kreativni poti do znanja 2016/2017
marec 2017
VIST je na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju pridobil financiranje projekta, katerega cilj je razvoj kreativnih predstavitvenih materialov za usmerjeno promocijo velnesa kot del turističnih programov.

V projekt je vključenih deset študentov kozmetike 1. in 2. stopnje, fotografije 2. stopnje, grafičnega oblikovanja 1. in 2. stopnje.

VIST projekt izvaja v sodelovanju s partnerskim podjetjem Mison d.o.o. ter Zavodom AI. Naložbo/projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Projekti "Po kreativni poti do praktičnega znanja" v 2015
marec 2015
VIST je na razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije pridobil financiranje treh projektov v okviru programa "Po kreativni poti do praktičnega znanja".  V projekte so vključeni tako študentje kozmetike kot fotografije, saj je poudarek na vključevanju študentov v realne naloge za partnerje iz gospodarskega in družbenega okolja.

1. Projekt: Razvoj inovativnih potovalnih produktov z vključevanjem naravne in kulturne dediščine Slovenije za tujce

V projekt je vključenih pet študentk in študentov fotografije ter ena študentka kozmetike.

VIST projekt izvaja v sodelovanju s partnerskim podjetjem Liberty International d.o.o. ter partnerjem iz druge organizacije Arnetom Hodaličem – fotografom in pedagogom v kulturi.

2. Projekt: Priprave strokovnih osnov za izvedbo klinične raziskave vplivov prehranskega dopolnila na kožo

V projekt je vključenih pet študentk kozmetike ter en študent fotografije.

VIST projekt izvaja v sodelovanju s partnerskim podjetjem Valens Int Proizvodnja in trženje d.o.o. ter partnerjem iz druge organizacije, Inštitutom za nutricionistiko.

3. Projekt: Razvoj komunikacijskih in predstavitvenih sposobnosti študentov skozi načrtovanje uporabniške izkušnje spletnega mesta s specifičnega področja

V projekt so vključene štiri študentke kozmetike ter en študent in ena študentka fotografije.

VIST projekt izvaja v sodelovanju s partnerskim podjetjem 3D-VIZ, interaktivne in internetne rešitve, d.o.o. ter partnerjem iz druge organizacije, Zavodom za izobraževanje in razvoj AI – Akademija za inovativnost.
 

»Projekte delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekti se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

 
Pridružite se nam

Projekte financirajo:

Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 09.10.2017