Visoka šola za storitve > Raziskovalna dejavnost

Projekt Funkcionalna živila prihodnosti
 

Oddelek za kozmetiko VIST je eden izvajalcev strateškega razvojnega projekta Republike Slovenije Funkcionalna živila prihodnosti (F4F). Projekt je eden od 9 strateških projektov, ki je bil izbran na 1. razpisu v okviru Strategije pametne specializacije RS.

Projekt izvaja VIST od 1. septembra 2016 skupaj s še 16 uglednimi raziskovalnimi organizacijami, kot so Institut Jožefa Stefana, Kemijski inštitut, Biotehniška fakulteta…, ter podjetji, vključno z Žitom kot nosilcem projekta.

Projekt F4F se osredotoča na trajnostno pridelavo kakovostne hrane ter vzpostavitev vzdržnih pogojev za razvoj slovenske živilsko-predelovalne industrije. Cilj štiriletnega programa je na podlagi povezav med institucijami znanja in pridelovalci in predelovalci hrane zagotoviti razvoj novih, inovativnih in funkcionalnih živil in s tem dvigniti konkurenčnost slovenskega prehrambenega sektorja na globalnem trgu.

Raziskovalne institucije v programu predstavljajo platformo za izvajanje kemijskih, bioloških in drugih raziskav. Podjetja v prehrambeni industriji pa bodo njihove rezultate lahko vključila v razvoj novih produktov. Na Oddelku za kozmetiko VIST bomo v okviru projekta proučevali učinke funkcionalnih živil na kožo.

 
Projekt sofinancira:

 

Copyright © Visoka šola za storitve (info@vist.si) - izdelava Zavod AI (info@zai.si) - zadnja sprememba: 09.02.2017